Jeugdzorg BV(tjes) in Curacao!

Purmerend:

Wij vragen ons wel eens af waarom in Curaçao zoveel Jeugd zorginstellingen uit Nederland geregistreerd staan als BV op o.a. Curaçao? zijn de omstandigheden op financiële gebied iets gunstiger te noemen als in Nederland zelf!”

Jeugdzorg – Curaçao
1 Stg. Pleeggezinnecentrale CuraçaoAdres: Scharlooweg 102Tel.: 465-0755 / fax. 465-0744
2 Gezinsvoogdij-instelling CuraçaoAdres: Scharlooweg 102Telefoon/Fax/E-mail:
3 Voogdijraad CuraçaoAdres: Waaigat 1Tel.:4616166
4 Stg. Reclassing Curaçao, afd. JeugdAdres: Scharlooweg 102Tel.: 09 4611832/ Fax. 09 4655105
5 Dienst Sociale Zaken, afd. JeugdzorgAdres: Martin Luther King blv.Tel.: 465-4742 / fax. 465-3084
6 Drenta NumaAdres: Witteweg 56Tel.: 462 6755
7 Departementu Salu Mental, afd. Kinder- & Jeugdteam (Nu: PSI)Adres: Rembrandtstraat 67Tel. 462-6322 / fax. 462-7345
8 Kinder- en ZedenpolitieAdres: Kaya JosÈ (Joe) Pinedo z/nTel. 866 6344/fax. 866 6311
9 Stg. KinderbeschermingAdres: Kaya Senior 6 te ScharlooTel. 461 3148 / fax. 461 8125
10 Stg. MangusaAdres: Flip 133Tel. 864-1592 /fax. 864-1809
11 Stg. Kinder- en JeugdtelefoonAdres: Cas Coraweg 125aTel. 736 4844/ fax. 736 4655
12 Fundashon di Maneho I AdikshonAdres: Salinja 108Tel: 461-5977/Fax: 461-5810
13

Dr. Caprileskliniek (jeugd tot 24 jaar)

Adres: Mohikanenweg 8, P.O.Box 3074

Tel. 7374700 /Fax. 7369201

14

St. Elisabeth Hospitaal, afd. PAAZ (= Psychiatrische Afd Algemeen Ziekenhuis)

Adres: Breedestraat (O) 193

Tel. 4624900/ Fax. 4624739

15

Bureau Narcotica, politie

Adres: Kaya Joe Pinedo z/n

Tel. 866 6258/866 6306/866 6307

16

Gevangeniswezen Nederlandse Antillen

Adres: Pietermaai 33-35

Tel. 461-9753/fax. 461-9756

17

Federatie Antilliaanse Jeugdzorg

Adres: Santa Rosa 220,  PO.Box  3527

Tel.Ý 767-4911 / 767-5986 / fax. 767-5986

18 Huize Rose PelletierñinternaatAdres: Sta. Rosa 51Tel: 767-8830/ 7678852 / Fax:767-8884 / E-mail:
19 Huize Sint Jozef ñ internaatAdres: Sta. Rosa 51Tel: 767-3075 / Fax:767-6095 / E-mail
20 Kinderoorden Brakkeput ñ internaatAdres: Brakkeput Ariba 3Tel. 767-1165 / 767-4135 / fax. 747-3056
21 Kas pa Hubentut ñ internaatAdres: Groot Santa Martha 85Tel: 864-2582/ 864-1871/ Fax:864-2849
22 Casa Manita ñ internaatAdres: Grenadiersweg 2Tel. 737-3291 / fax. 737-3291
23 Kas Broeder Pius ñ internaatAdres: Kaya Aragua 83Tel: 863-3744/ 868-3671/ Fax:868-3671
24 Gouvernements Opvoedings Gesticht ñ internaatAdres: Incastraat 1Tel: 737-4197 / Fax:736-8446 / E-mail:
Gehandicaptenzorg & Curaçao
25

Monsigneur Verriet Instituut

Adres: Salsbachweg 20

Tel.: Tel. 868-1728/ 868-1344/ Fax: 868-6275/

26

Oudervereniging Tototlika

Adres: Uteweg z/n

Tel. 737-8291 / 737-8824 / fax. 737-2609

27

Stg. Hulp aan auditief gehandicapten

Adres:

Tel.:

28

Stg. Zorg voor Geestelijk Gehandicapten

Adres: Christinalaan 11

Tel.: 737-3844 / fax. 737-3781

29

Stg. Blindenzorg Pro Bista

Adres: Corriweg 16

Tel. 737-9222/ Fax. 737-9758

30

Fufaphi (patiÎntenvereniging voor lichamelijk gehandicapten)

Adres: Artillerieweg 24

Tel.: 736 5967/Fax. 736 3936

31

Stg. ter Rehabilitatie voor Gehandicapten

Adres: Prinses Margrietlaan 10

Tel. 736-8270 / fax. 736-9631 / E-mail: nelsonco@cura.net

32 Oudervereniging voor Autistische kinderenAdres: Heuvelweg 4Tel.: 868-7113 / Fax: 868-7113 / Email:Ý eblom@refineriaisla.com
33 Oudervereniging voor kinderen met ADHDAdres: Dr. Maalweg 6Tel.:Ý 461 5958/ Fax. 461 5958/e-mail: norser@curinfo.an
34 Kinderherstellingsoord SiloamAdres: P.O.BoxÝ 4706Tel.: 5600851/Fax. 8641300
Opvoedingsondersteuning ñ Curaçao
35 SIFMAAdres: P.O.Box 4655Tel.: Tel. 462-8300 /fax. 462-8302Ý e-mail: sifma@cura.net
36 SEDAAdres: Seru Fortunaweg 8Tel.: Tel. 868 4647 /7673277Ý Fax. 869 3526ÝÝ e-mail: seda@curinfo.an
37 Stg. Naschoolse Opvang Tera Cora

Adres: Soemboe 115

Tel.: 864 1851ÝÝ Fax. 864 1851

38 Dienst Educatie & Cultuur, afd. Jeugd- & Volwasseneneducatie

Adres: Kaya Wilson Papa Godett 160

Tel.: 461 5133 / fax. 461 5320

39 Sentro pa Guia Edukashonal (voorheen KEZ), afd. Voorschoolse Zorg

Adres:

Tel.:

40 Famia Plania ñ stg. tot bevordering van verantwoord ouderschap

Adres: Kortijn 5

Tel.: 461 1323 / 461 1487/Fax. 461 1024

 41 Federatie Kinderopvang Curaçao

Adres: Kaya Charles Mafuro 12

Tel.: 7364644 /Fax. 736 4641

Fundashon Creche Bai BiniAdres: Toltekenweg 2Tel.: 7373801
Casa Cuna Koningin Juliana

Adres: Hoogstraat 16

Tel.: 4626290

Funadashon Cuido Infantil

Adres:

Tel.:

Fundashon Creche Suffisant EBGAdres: Kaya Quito z/nTel.: 8692453
Kresh Dede PikinaAdres: Kaya Regenboog 64Tel.: 8689724Ý
Kresh Sta. RosaAdres: Kaya Infrou z/nTel.: 7676002
Kresh Tera KoraAdres: Kaya Tera Kora z/nTel.: 8648822
Fundashon Creche MontagneAdres: Kaya Girasol
43 Casa Cuna Villa MariaAdres: Wecoewaweg 2Tel.: 462 3803 / fax. 462 1228
44 Stg. Naschoolse Opvang Curaçao (NOC)Adres:Tel.:

Onderwijs – Curaçao
45 Stg. Vormingscentrum voor JeugdwelzijnswerkAdres: Santa Rosa 222Tel.: 767 8122 / fax. 767 8033 /Ý e-mail: SVJ@interneeds.net
46 Fundashon Pro AlfaAdres: Donderstraat 3Tel.: 462 3855
47 Sentro pa Guia Edukashonal (voorheen KEZ) afd. Onderwijsondersteuning, Ontwikkeling & SupportAdres: Kaya Fraternan di Skerpene 1Tel.: 747-2700 / Fax: 747-2722 / E-mail: onderst@cura.net
48 Servicio pa Asuntunan di Enseansa (voorheen KEZ), afd. Kwaliteitsbewaking & toetsing, sectie LeerplichtAdres: Scchouwburgweg z/nTel.: 732-4280 / fax. 737-0277
49 KEZ, afd. Onderwijs & -ondersteuning, sectie Ontwikkeling & SupportAdres:Tel.:
50 Stg. Taalplezier STAPAdres:Tel.:
51 RK Schoolbestuur, schoolmaatschappelijk werkAdres: Kaya Fraternan di SkËrpËnËÝ z/nÝ PO. Box 4534Ý Cur.Tel.: Fax. 767 2214
Gezondheidszorg – Curaçao
52 Departementu Salu HubenilAdres: Van Leeuwenhoekstraat 15Tel.: 462 7212
53 Stichting thuiszorg BandíAbou (wijkverpleging Banda Abou)Adres:Tel.:
54 Fundashon Lechi di MamaAdres:Tel.:
55 Stg. WitGeleKruis ëPr. Margriet voor thuiszorgí ,afd. Ouder- en KindzorgAdres: Sta. Maria 17Tel.: 868-0222 / 737-1316 / Fax: 869-1966 / E-mail:tzwgkpmr@curinfo.an
56 Neutrale WijkverplegingAdres: Schottegatweg Noord 43 /POB 3619Tel.: 869 1838 /fax. 869 1683

Sociale Wijkvernieuwing – Curaçao
57 Buurtcentrum BrievengatAdres:Tel.:
58 Buurtcentrum Buena VistaAdres:Tel.:
59 Buurtcentrum Groot KwartierAdres:Tel.:
60 Buurtcentrum JanweAdres:Tel.:
61 Buurtcentrum Zuid BonamAdres:Tel.:
62 Sentro Vicante MontagneAdres:Tel.:
63 Buurtcentrum Santa MariaAdres:Tel.:
64 Buurtcentrum San WillibrordoAdres:Tel.:
65 Sentro Social SotoAdres:Tel.:
66 Buurtcentrum Tera KoraAdres:Tel.:
67 Fundashon Wishi MarchenaAdres:Tel.:
68 Buurtcentrum Seru FortunaÝAdres:Tel.:
69 Buurtcentrum OtrabandaAdres:Tel.:
70 Stichting Hubentut Juan DomingoAdres:Tel.:
71 Movimento Katholiko PietermaaiAdres:Tel.:
72 Stichting de OleanderAdres:Tel.:
73 Fundashon Desaroyo Hubentut KurasolenoAdres:Tel.:
74 Stg. Sociaal Kuntureel Vormingscentrum St. MariaAdres:Tel.:
75 Fundashon Sentro OkutilAdres:Tel.:
76 Unidat di BarioAdres: Roodeweg 92Tel.: 4625507
77 I.P.K.Adres: Conscientiesteeg 2Tel.: . 4623682 ñ 4623787Ý /Fax. 4623880
78 Fesebako (overkoepelend orgaan die buurthuizen beheert)Adres: Ronde Klipweg z/nTel.: 736-9601 /fax. 737-9900Ý e-mail: Fesebako@curinfo.an
79 rupo Pastoral Hubenil Katoliko ìHoben E Piedra Bibuî (kerk)Adres:Tel.:
80 Fundashon Ora pa Muchanan Uni (kerk)Adres: Kaya BasralokusÝ kavel C – 20Tel.: 868 8376 / fax. 868 8376 / e-mail: melfried@curinfo.an
81 Stichting Bos di Hubentut (jongerenorganisatie)Adres:Tel.:
82 Initiatiefgroep ìKultura PropioîAdres: ConciÎntiesteeg 2 (ie verdieping)Tel.: 462 7073 / fax. 462 7073 / e-mail. ieteke@cura.net
83 Fundashon Hubenil Steering Committee CuraçaoAdres: Heintje Koolweg 2Tel.: 869 0711/ fax. 869 0711/ e-mail: mailto:autas@attglobal.netCel. 561 0873
84 Sentro di Bario Sta. RosaAdres:Tel.:
85 Limania Kooperativa di ServisioAdres: BarberÝ Kaya B kavel 65Tel.: 864 2755 / 562 4100
Arbeid & Scholing – Curaçao
86 FEFFIKAdres: Kaya H. Sprock 4

Tel.: 736 3900/fax. 736 3777/e-mail: cjager@cura.net
87 Dienst Arbeidszorg, afd. JobcenterAdres: Roodeweg 13Tel.: 462 5300 /Ý fax. 462 5451
88 Dienst ArbeidszorgAdres: Bellisimaweg 17Tel.: 737 1200 / fax. 737 9700
89 Dienst Economische ZakenAdres:Tel.:
90 Centrum Voorlichting AntillianenAdres: Kaya Charles Maduro 17cTel.: 736-4374 / 736-4375 / Fax: 736-4376 / info@cvacur.org
91 Arbeids AdviesdienstAdres:Tel.:
Sport & Recreatie – Curaçao
92 SedrekoAdres: Landhuis HelTel.: 461-4233 / fax. 461-4404
93 Curaçao Little LegueAdres:Tel.:
94 Stg. Jeugdcentrale CuraçaoAdres: Arowakenwg 41 ATel.: 7372605 /fax. 7372605
95 Stg. Kampeer- en Trainingscentrum BrakkeputAdres:Tel.:
96 Stg. Scout ShopAdres:Tel.:
97 ?
98 Fund. GogorobiAdres: VanÝ Gentlaan 14Tel.: 737-3292
99 Fund. Hubentut SocialAdres:Tel.:
100 Hubentut de SavaanAdres:Tel.:
101 Stg. ZjozjoliAdres:Tel.:
102 Antilliaanse Jongens/meisjes GildeAdres:Tel.:
103 Stg. Jeugd Luchtvaartbrigade NAAdres:Tel.:
104 Stg. de Jonge WachtAdres:Tel.:
105 Kath. Verkenners CuraçaoAdres:Tel.:
106 Padvindstersvereniging NAAdres:Tel.:
107 Vereniging Scouting AntianoAdres:Tel.:
108 SMC PadvindersgroepAdres:Tel.: 108
109 Victory BoysAdres:Tel.:

Wat had de William Schrikker Groep als stichting te zoeken in Curaçao!
De brief, zie [backgrounds] geeft men toe dat men aanwezig waren. Het werd zodanig ingekleurd als samenwerking project. Wij zullen daar binnenkort een WOB verzoek indienen de gegevens op vragen wat precies daar van de kosten zijn geweest en wat de termijndoelen waren voor dit samenwerkingsproject, op kosten van de belastingbetaler http://www.hulp-aan-curacao.org/hulp-aan-curacao-referenties.htm. De burgers hebben daar recht op om te weten waar hun belasting geld blijft.

De William Schrikker geeft aan dat het om een samenwerkingsproject gaat, maar Nederland is een multiculturele samenleving, dus dat betekend dat men ook in andere landen de zelfde condities voorwaarde heeft opgestart.

Laten we een land er tussen uit pikken?

Tik in op Google Marokkaanse jeugdzorg,” geen overeenkomst,” te vinden met de Jeugdzorg in Marokko, die is er gewoon niet , handelt hiermee de Jeugdzorg niet in strijd met artikel één van de Grondwet ?

Tweede proef op de som!.

Tik in op Google William Schrikker Groep Turkije,” geen overeenkomst,” te vinden in het land van herkomst ?
Waarom kon men wel onderzoeken plegen in Curaçao, waarom staan daar zoveel jeugdinstellingen ingeschreven?

Samenwerking William Schrikker Groep – Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
De William Schrikker Groep en de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg werken sinds 2008 samen in het project We Care! – samenwerken voor onze jeugd -. In 2010 is tussen beide organisaties een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking richt zich op expertise-uitwisseling, methodiekontwikkeling, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging in het Koninkrijk der Nederlanden rondom Antilliaanse jeugdigen en gezinnen waarbij sprake is van een (licht)verstandelijke beperking en meervoudige problematiek.

In 2008 en 2009 is binnen het project We Care! met name geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van hulp- en  zorgverleners, leerkrachten en politie waar het gaat om het (h)erkennen van een licht verstandelijke beperking, de risico’s en passend communiceren. Met behulp van lokaal opgeleide trainers op Curaçao zijn inmiddels zo’n 166 medewerkers in het veld op Curaçao en Bonaire 3 dagen getraind door middel van de training ‘ LVB problematiek in de (ambulante) hulpverlening ‘. Ook heeft een wederzijdse uitwisseling van medewerkers uit het primaire proces plaats gevonden om elkaars werk en context en die van de betrokken jongeren en gezinnen beter te leren kennen.
De trainingen worden ook in de komende jaren voortgezet.
Daarnaast is gezamenlijk het vacature_gedragsdeskundige_YAVE+LVG-kenniscentrum opgezet en is een Kenniscentrum in voorbereiding.  In 2010 waren de projectactiviteiten gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van een preventieve competentie training voor Antilliaanse jongeren met LVB die zowel op Curaçao als in Nederland kan worden aangeboden.

Samenwerking William Schrikker Groep – Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
De William Schrikker Groep en de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg werken sinds 2008 samen in het project We Care! – samenwerken voor onze jeugd -. In 2010 is tussen beide organisaties een Samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking richt zich op expertise-uitwisseling, methodiekontwikkeling, deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging in het Koninkrijk der Nederlanden rondom Antilliaanse jeugdigen en gezinnen waarbij sprake is van een (licht)verstandelijke beperking en meervoudige problematiek.

Heeft zo instelling ook niet de plicht om de jaarverslagen op te maken?

Een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten

In 2008 en 2009 is binnen het project We Care! met name geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van hulp- en  zorgverleners, leerkrachten en politie waar het gaat om het (h)erkennen van een licht verstandelijke beperking, de risico’s en passend communiceren. Met behulp van lokaal opgeleide trainers op Curaçao zijn inmiddels zo’n 166 medewerkers in het veld op Curaçao en Bonaire 3 dagen getraind door middel van de training ‘ LVB problematiek in de (ambulante) hulpverlening ‘. Ook heeft een wederzijdse uitwisseling van medewerkers uit het primaire proces plaats gevonden om elkaars werk en context en die van de betrokken jongeren en gezinnen beter te leren kennen.
De trainingen worden ook in de komende jaren voortgezet.
Daarnaast is gezamenlijk het LVB  Platform Curaçao opgezet en is een Kenniscentrum in voorbereiding.  In 2010 waren de projectactiviteiten gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van een preventieve competentie training voor Antilliaanse jongeren met LVB die zowel op Curaçao als in Nederland kan worden aangeboden.

Men komt tot de conclusie dat de Opvoedingsgesticht (GOG) gebleken dat een zeer groot percentage van de jongeren onder de 24 jaar te kampen heeft met een laag IQ en ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.
Dat is vreemd te noemen want wat is de oorzaak hier van het kan nooit in de lijn zijn van de opvoeding , als dat zo is omdat de helft van de bevolking in armoede leeft dan heeft de overheid hier wel steken laten vallen.

Maar je kan je af vragen is de overheid op Curaçao wel blij met dit bericht immers sta je als toerist niet te wachten op dit soort onthullingen.

Waarom mag allen de William Schrikker dit project uitvoeren en niet jeugdzorg zelf?
Ook hier zullen wij wat meer vragen over gaan stellen aan de William Schrikker Groep.

Deel twee zal de vraag zijn. De William Schrikker Groep heeft geen geregistreerde gedragswetenschappers in dienst wie doet dan de indicatie besluiten namens de William Schrikker Groep ook in Curaçao?

Mvr Janny Nab was vandaag weer niet aanwezig om de vragen te beantwoorden, maar ook de rest van Directie bleken niet in staat te zijn om hun bestuursleden te benoemen naar aanleiding van hun eigen gestuurde brief, de persvoorlichter was ook helaas van zijn plek en heeft ook nog geen tijd gezien om terug te bellen.

Stay tuned.

Men komt tot de conclusie dat de Opvoedingsgesticht (GOG) gebleken dat een zeer groot percentage van de jongeren onder de 24 jaar te kampen heeft met een laag IQ en ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.
Dat is vreemd te noemen want wat is de oorzaak hier van het kan nooit in de lijn zijn van de opvoeding , als dat zo is omdat de helft van de bevolking in armoede leeft dan heeft de overheid hier wel steken laten vallen.

Maar je kan je af vragen is de overheid op Curacao wel blij met dit bericht immers sta je als tourist niet te wachten op dit soort onthullingen.

Waarom mag allen de William Schrikker dit project uitvoeren en niet jeugdzorg zelf?
Ook hier zullen wij wat meer vragen over gaan stellen aan de William Schrikker Groep.

Deel twee zal de vraag zijn. De William Schrikker Groep heeft geen geregistreede gedragswetenschappers in dienst wie doet dan de indicatie besluiten namens de William Schrikker Groep ook in Curacao?

Mvr Janny Nab was vandaag weer niet aanwezig om de vragen te beantwoorden, maar ook de rest van Directie bleken niet in staat te zijn om hun bestuursleden te benoemen naar aanleiding van hun eigen gestuurde brief, de persvoorlichter was ook helaas van zijn plek en heeft ook nog geen tijd gezien om terug te bellen.

Stay tuned.

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.