Personeelsleden Cordaan schreeuwen om maatregelen!

Purmerend.

Niet te geloven een bestuurslid als Karel Verweij die ooit werkzaam was voor de William Schrikker Groep, Directeur mvr. Janny Nab steeds het handje boven haar hoofd houdt. Om ernstige fouten die zij gemaakt heeft ten nadelen van het gezin en Reinier te verdoezelen en af te schermen. Niet alleen Mw Nab, maar ook de heer verweij die nu bestuurslid is bij Cordaan, heeft blunders begaan die tot op de dag van vandaag verdoezeld worden.

Karel Verwey (Bron foto: Cordaan.nl)

                                                  Karel Verwey (Bron foto: Cordaan.nl)

 

Wanneer grijpt de overheid in en wordt Dhr. K. Verweij op non-actief gezet, wegens fouten die keer op keer worden gemaakt onder zijn gezag.

Lees hier het volgende bericht:

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/1877463/2011/04/19/Protest-personeel-tegen-zorg-Cordaan.dhtml

Amsterdam, dinsdag 19 april 2011  13:23
Protest personeel tegen zorg Cordaan
19-04-11   11:38 uur
ANP
Zorginstelling Cordaan krijgt vandaag ruim 600 handtekeningen overhandigd van het eigen zorgpersoneel, dat wordt gesteund door Abvakabo FNV. De werknemers hekelen in een petitie de hoge werkdruk en het tekort aan geschoolde krachten.

Het is voor het eerst dat het personeel van de zorginstelling in groten getale in opstand komt. Voor hen is de maat nu vol, meent Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV. ‘De media, politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg schreeuwden al moord en brand, nu durven ook de mensen waar het om gaat zich te roeren.’

Ondanks bezoeken van de inspectie en de verbeterplannen van Cordaan, kreeg de vakbond steeds meer aanwijzingen van zijn leden dat het niet goed zit bij de zorgkoepel. In de petitie, die is getekend door personeel van verschillende verpleeghuizen van Cordaan, wordt vooral kritiek geuit op de toenemende werkdruk, het tekort aan deskundig personeel en de daaruit voortvloeiende ‘onverantwoorde situaties’.

Naar aanleiding van de klachten van het personeel heeft Cordaan al een intern onderzoek ingesteld en is de raad van bestuur langs geweest bij Zeven verpleeghuizen. De zorginstelling beraadt zich nog op maatregelen op de korte termijn ‘ter verlaging van de werkdruk’.

Volgens Marijnissen worden werknemers in de zorg steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld voor incidenten op de werkvloer. ‘Ze worden op het matje geroepen, op non-actief gesteld of zelfs ontslagen, terwijl die mensen ook maar hun best doen onder moeizame omstandigheden.’

Een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten

Het resulteert te vaak in een stilzwijgen van verplegers en verzorgers, constateert de vakbond. ‘Binnen de zorg is het klimaat vaak niet veilig genoeg om kritiek te uiten. Voor het personeel is het moeilijk om aan de bel te trekken.’ (Merel Straathof)

Nieuwsbron Parool 19 april 2011.
Advertenties

Reacties zijn gesloten.