WOB verzoek William Schrikker Groep

Purmerend:

WOB verzoek 102

Schokkend, Minister Donner wil inperking op het WOB-verzoek:
Dit betekent de doodslag van het recht van burgers die inzicht kregen van een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg, is het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten. En de rechters werden misleid. Duizenden jongeren werden uithuisplaatsing zonder een eerlijk proces.

Wat een minachting van Minister Donner, dat mensen niet in staat zijn om een correct WOB-verzoek in te dienen. Lees hier : http://www.burojeugdzorg.nl/102.htm. De William Schrikker Groep zet de hakken in het zand om niet openbaar te krijgen dat er wel zeventien keer fouten zijn gemaakt in mijn zaak. Wie verzuimde toen als minister van Justitie in te grijpen in de mistoestanden van de Jeugdzorg?” Natuurlijk u raadt het al, Minister Donner was toen verantwoordelijk. Lees de e-mail die ik persoonlijk naar hem heb toe gestuurd en ik werd gewoon afgescheept.
Laten de media toch alstublieft waken voor onze vrijheid, anders blijft er totaal geen rechtsmiddel meer over voor de media.” Ik geloof dat geen burger nog een krant van u koopt.
Wat burgers willen weten is of de politieke partij waar zij op stemmen de belangen waarborgen waar zij voor staan. In dit filmpje vermeldt Minister Donner dat Artikel 6 EVRM gewaarborgd is in de Nederlandse wetgeving.

Wanneer mag ik in gesprek met Minister Donner? Dit omdat de William Schrikker Groep in samenspanning zeventien keer toegaf de wet te hebben overtreden., bij akte.

Hier de backcround deel 1  van de brief.

William Schrikker Groep om samenwerking te zoeken op Curagao met de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ).

samenwerkingsovereenkomst
getekend.

Bezwaarschrift WOB 102

Vervalsing indicatiebesluit

 

 

 

 

 

 

Dus met andere woorden

2) Met betrekking tot het verschaffen van een antwoord op de door u gevraagde namen
van BIG-geregistreerde gedragswetenschappers die een relevante rol hebben
gespeeld in de besluitvorming ten tijde dat uw stiefkind onder toezicht stond:
Uit intern onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van BIG-geregistreerde
gedragswetenschappers die een relevante rol hebben gespeeld in de
hulpverlening van uw kind ten tijde dat uw stiefkind onder toezicht stond.
De William Schrikker Groep werkt voor mensen met een handicap die bescherming en ondersteuning nodig hebben.
Zij werkt op het snijvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Tot de William Schrikker Groep behoren de zelfstandige onderdelen:
– r-..-

Hoe is het dan mogelijk dat er een indicatie besluit is afgegeven. Moet hier de Rechtbank Haarlem zich niet diep schamen dat dit heeft plaatsgevonden.
Zeker als in de video-film Minister Donner volledig erkent dat Artikel 6 EVRM gewaarborgd is in ons rechtssysteem, dan hebben we nu een uitdaging omdat Artikel 6 EVRM totaal gepasseerd is in de zaak van Reinier. Het kan toch niet zo zijn dat de rechters minister Donner voor leugenaar gaan uitmaken. Wie heeft hier gefaald bij het  WOB-verzoek…..

http://www.netwerk.tv/uitzending/2006-12-12/pleegouders-waarschuwden-gezinsvoogd

Wordt vervolgd:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.