Jeugdzorg Amsterdam krijgt problemen door jeugdzorg Purmerend.

Purmerend:

Mevrouw xxx ,u gaat de droom van de familie waarmaken.
Zonder dat u er erg in had, door u arrogante houding die wij zo langzaam gewend zijn van kenmerken van organisatiecriminaliteit in de Jeugdzorg die niet aan waarheidsvinding doen, voldoet u precies aan het profiel.
Prachtig hoe zich zo prevaleert om het gezin nog eens op de korrel te nemen, zonder dat u inhoudelijk op de hoogte bent van het geheel.
Daarom staat het gezin in zijn geheel als waakhond van de samenleving om duidelijk te maken in een opgenomen gesprek dat u bezig bent met u eigen strijd, zonder dat u luistert naar de argumentatie van de tegenpartij.

U bent dus precies de hulpverlener waar ouders niet op staan te wachten, uw visie is de enige die klopt.
Mag ik u een advies geven,” stop met het vak, u valt door de mand. U kunt nooit onafhankelijk zijn in ons proces als blijkt dat u in het zorg team van de PSG zit met daar in de Politie pedagogisch medewerker van school GGD arts maatschappelijk werker en klap op de vuurpijl jawel de Halt medewerker die kinderen door verwijst naar de officier van justitie als zij te laat komen op school?

Kunt u even uitleggen wat voor rol u daar in speelt in de dossier opbouw?
Is deze vraag te moeilijk voor u,” dan ben ik namelijk genoodzaakt ons gesprek,” die is opgenomen” even ter ondersteuning en niet zoals u manager mij probeert te bedreigen dit in Privésfeer te houden. Met alle rechten op deze weblog te plaatsen ter bewaking van de rechten van het kind.
U moet begrijpen dat u een geweldige bijdragen hebt geleverd om het proces van Reinier bij de rechtbank Haarlem opnieuw te kunnen aanbrengen omdat namelijk de PSG meneer P.O gelogen heeft dat Reinier nooit op de PSG heeft gezeten. Meneer P. O. moet zich dan nog maar eens in kennis laten stellen door R.V toen EX directeur van de schakelklas, misschien kan meneer R.V. het gesprek met deze vader nog wel voor de geest halen.

Vindt u het niet zielig dat uw fouten moet verdoezelen met dreigementen uit een telefoongesprek, waar u knikkende knieën van krijgt.
Kunt u ons aangeven wat zo belastend was in het telefoongesprek, wat u liever niet heeft dat de bevolking dit onder ogen krijgt of de media of zelfs de Minister die hier over gaat?

Vergeet u niet dat er een kind van toen 14 jaar nog nooit is behandeld, terwijl Jeugdzorg Amsterdam waar u onder valt het indicatie besluit hebben onbevoegd afgeven , om zo de zorg te kunnen blijven verkopen.
Wij willen graag op inhoud u onder ede laten verhoren bij de rechter commissaris of u uit waarheidsvinding handelt. Bent u bereid om daar aan mee te werken, samen met uw manager, u steun en toeverlaat als u het geestelijk niet meer aan kan.

Wij willen graag van u weten, wilt u bij hoog en laag volhouden dat ik mijn zoon achter na zat met een stok?

Wij wachten u antwoord af, mede met dank van mijn zoon Reinier die ook nog wel wat voor u heeft , weet u…… anders neemt u contact op met zijn advocaat, we wensen u het alle beste toe in u verdere loopbaan TOCH!!!!!!!!!!!!!!!!

Wij hebben het volgende document als ingelast beschouwd, neemt u daar goed kennis van bij akte.

IMG

Wij wachten uw antwoord af. Als er binnen 2 weken geen antwoord komt van uwerzijds, gaan wij over tot het publiceren van het gesprek.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.