Waar blijven de Geldstromen van de Jeugdzorg?

Purmerend:

Afgelopen Donderdag in de vrieskou toch diversen mensen aanwezig, zelfs van uit Duitsland?
Tweede Kamer leden gesproken.
Minister Uri Rosenthal die net zijn dienstauto in stapte, aangaf naar het onderwerp
mistoestanden binnen de jeugdzorg en de geldstromen te gaan bekijken? Een Man een Man een woord een woord, want een Minister liegt nooit volgens de Minister van Justitie en Veiligheid?

Wat voor mistoestanden zijn er binnen (christelijke) jeugdzorg Gelderland?
we nemen u even Terug in 2006, bent u nog bekend met het Turkse jongetje Metahan uit Apeldoorn.
Moeder zat van Maandag t/m Vrijdag behalve Zaterdag en Zondag niet maar verbleef dan in psychiatrische kliniek.
Het lijkt bijna op het kinderliedje “Altijd is Kortjakje ziek” Midden in de week maar ‘zondags niet ‘zondags gaat zij naar de kerk. Met een boek vol zilverwerk.

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

Citatie uit het gesprek:

“Het was door Bureau Jeugdzorg ten strengste verboden dat Metahan alleen was met zijn moeder. Hij mocht ook niet met haar mee naar buiten.”

Einde Citaat:

Zou dat de reden zijn dat (christelijk) jeugdzorg Gelderland het ontbreekt aan Kennis.
Kijkt u even me naar de volgende advertentie:

Gedragsdeskundigen

Baan bij Bureau Jeugdzorg Gelderland

ref. 24000-01 en 22010-01 online sinds 31/01/2012 tot 13/03/2012

Plaats
Velp
Werkervaring
> 10 jaar, 5-10 jaar
Branche
Overige, Gezondheidszorg, Maatschappelijke dienstverlening
Tijdsregeling
24 – 32 uur, < 24 uur

Functieomschrijving

Bureau Jeugdzorg Gelderland is ten behoeve van de unit Jeugdreclassering en Spoedeisende Zorg te Velp, op zoek naar:

Gedragsdeskundigen (m/v)

Vacature Gedragsdeskundige Jeugdreclassering voor 20 uur per week.
Vacature Gedragsdeskundige Spoedeisende Zorg voor 28 tot 32 uur per week.

De functie

Als gedragsdeskundige ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de reclasseringstrajecten (Jeugdreclassering) of uit te voeren crisisinterventies (Spoedeisende Zorg). Dit doe je vooral door medewerkers in jouw team binnen het werkproces vakinhoudelijk te begeleiden, te sturen en te toetsen. Je bespreekt de analyses van de situaties van de klant en beoordeelt de voorgenomen stappen en besluiten. De gedragsdeskundige draagt voor zijn werkzaamheden een eigen professionele verantwoordelijkheid. De gedragsdeskundige ontvangt hiërarchisch leiding van de teamleider van het intersectorale team.
Voor een uitgebreidere beschrijving van beide functies verwijzen wij u naar onze website http://www.bjzgelderland.nl

Functie

Functiegebied
Gezondheidszorg, Welzijn, Diversen
Branche
Overige, Gezondheidszorg, Maatschappelijke dienstverlening
Trefwoorden
gedragsdeskundige, gedragswetenschapper, jeugdzorg

Profiel

Functie-eisen

 • Academische opleiding op het gebied van (ontwikkelings-)psychologie of orthopedagogiek;
 • Bij voorkeur in bezit van BIG-registratie als GZ-psycholoog of Nip-registratie als Klinisch Psycholoog of kinder- en jeugdpsycholoog in combinatie met een diagnostische aantekening of NVO-registratie als generalist. Dit is echter niet verplicht;
 • Proactieve houding gericht op het bewaken van de kwaliteit van de hulpverlening;
 • Ervaring met psychodiagnostiek bij jeugdigen en met gezinsdiagnostiek, beide ook vanuit een pedagogische invalshoek;
 • Beschikken over visie, taakvolwassenheid en besluitvaardigheid;
 • Goed kunnen functioneren in teamverband en tevens collega s kunnen inspireren;
 • Affiniteit met de verschillende werksoorten van BJZ Gelderland;
 • Flexibel kunnen functioneren in een organisatie in ontwikkeling;
 • Proactieve houding gericht op het bewaken van de kwaliteit van de hulpverlening.

Competentieprofiel

 • Klantgerichtheid
 • Doel- en resultaatgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toe
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Jij beschikt over

rijbewijs
Geen vereiste
werkervaring
> 10 jaar, 5-10 jaar
opleiding
WO

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 11, maximaal € 4.268,04 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De vakantietoeslag bedraagt 8%. Tevens kent Bureau Jeugdzorg Gelderland een eindejaarsuitkering van 8,3%.
Informatie/Sollicitatie

Informatie over de functies kan worden ingewonnen bij Femke Geleijnse (Teamleider Jeugdreclassering) 026 – 36 84 684  of bij Ruud Kuijvenhoven (teamleider Spoedeisende Zorg) 026-44 24 222. Uw brief met CV kunt u uiterlijk tot en met 9 februari 2012 richten aan Bureau Jeugdzorg Gelderland, t.a.v. afdeling PO&O, Velperweg 75, 6824 HH Arnhem. Of reageer per e-mail: p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl (Wij geven de voorkeur aan een reactie per e-mail).

Brieven o.v.v. Gedragsdeskundige Jeugdreclassering, vacaturenummer 22010-01.

Brieven o.v.v. Gedragsdeskundige Spoedeisende  Zorg, vacaturenummer 24000-01.

Wij bieden jou

tijdsregeling
24 – 32 uur, < 24 uur
bruto maandsalaris
max. €4.268,04

Reageer op deze job (ref. 24000-01 en 22010-01)

Vermeld steeds de referentie, dit garandeert een snelle en vlotte opvolging van je reactie.

telefoon
+31(NL) 026/3684684
adres
Velperweg 75
6824HH Arnhem
e-mail
p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl

Je gaat er dan van uit, dat als je de bovengenoemde advertentie hebt gelezen, er nog al wat verloop zit in de geldstroom?
Waar zijn dan de andere gedragsdeskundige gebleven?
Wie was de vorige gedragsdeskundige in de zaak Metahan?
Wie was de gedragsdeskundige in de zaak Nienhuis/Leenders?
Kan het zo zijn dat (christelijke) jeugdzorg Gelderland nog meer in het nieuws komt?
We gaan eens even kijken of we de lijnen naast elkaar kunnen leggen?

Natuurlijk in de rol van Hoger beroep Nienhuis/Leenders tegen RvdK, SBJG, Lindenhout en Rechtbank Arnhem.

215) BIJZONDER Wob 102 verzoek 1

bjz41052159 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
bjz41052159 Ambulant Meldpunt Kindermishandeling, Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp

Ermelo, 10 november 2009. VERZONDEN 10 november 2009.

Betreft: Wob 102 verzoek 1, een verzoek om respect van SBJG voor de WET Openbaar Bestuur WOB

Geachte heer/mevrouw,

Ondergetekende VERZOEKT om toezending:

1. Juridisch juiste naam van de STICHTING

2. Het nummer waaronder de STICHTING bij de KvK staat ingeschreven

3. Zetel van de STICHTING

4. Namen van de bestuurders en leden Raad van Toezicht met hun nevenfuncties (Governance code is van toepassing!)

5. Afschrift van alle CONTACTJOURNALEN van alle GEZINSVOOGDEN waarin de naam van J. Hop Ermelo wordt genoemd.

6. Afschrift van alle MEMO’s waarin de naam van J. Hop Ermelo wordt genoemd.

Toelichting VERZOEK www.burojeugdzorg.nl/102.htm

Jurisprudentie Wob102 met DE NORM in zaaknummer 09.44094 -FvdB
Bezwaarschrift Nienhuis/Leenders tegen BESLUIT Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland GEGROND!
Citaat BESLUIT: “Dit betekent concreet dat de volgende informatie aan u zal worden verstrekt.
-nevenfuncties bestuurder
-namen en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
-regeling bezwaarcommissie
-namen en nevenfuncties leden bezwaarcommissie
-namen en BIG-registratienummers gedragsdeskundigen
Ondertekeningsblok: F.W.M. van den Brûle, directeur bestuurder 28 juli 2009

7. COMPETENTIE! VERZOEK om bij OTS of VOTS ALLE personen die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens “het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid” met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken! Toelichting VERZOEK www.burojeugdzorg.nl/101.htm 

INGEBREKESTELLING, BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen conform de wet dwangsom bij niet tijdig beslissen die WEL van kracht is! Toelichting: (615)

Is er in de onderhavige zaak sprake van: “Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?” (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

Hoger beroep Nienhuis/Leenders tegen RvdK, SBJG, Lindenhout en Rechtbank Arnhem

Boycot RVDK! Hoger beroep Nienhuis/Leenders tegen BESLUIT RAADSRAPPORT RVDK bij Raad van State!
Boycot RVDK! Hoger beroep Nienhuis/Leenders tegen onderonsjes RvdK met rechtbank Arnhem bij gerechtshof Arnhem!
Ouders dien altijd BEZWAARSCHRIFTEN in tegen IEDER BESLUIT van het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming!
Vraag: Wie zijn de ouders van A. moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland start afspelen van deze 18 juni 2008 uitzending op 09:28
445 Boycot Raad voor de Kinderbescherming. Als twee schriftelijke aanwijzingen (SA-tjes)door de kinderrechter vervallen zijn verklaard gaat dit
beruchte bestuursorgaan gewoon door op een ingeslagen weg met onderonsjes tussen RvdK met kinderrechters buiten de hoorzittingen
om ouders uit het gezag te kunnen zetten. Terecht heeft de Raad voor de Kinderbescherming de bijnamen Raad voor de Kindermishandeling
en/of Raad voor de Leugenbescherming opgelopen. Dien nooit een klacht maar altijd een bezwaarschrift in tegen ieder BESLUIT RvdK!
547 Hoger beroep bij Raad van State GEGROND Nienhuis/Leenders met Hop als gemachtigde tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
Groep Hop doet mee met de landelijke verkiezingen 2014 en verkiezingen gemeenteraad gemeente Rheden 2014! Stemt u op ons?
UITNODIGING Helpt u mee met het verspreiden van uitnodigingen in heel Nederland? Groep Hop wil de RvdK als bestuursorgaan opheffen!

 

 

Wie is A. hun ABN dochter die na een valse aanklacht tegen haar ouders werd weggehaald?

Vraag: Wie is A.?
Antwoord: (576) Rancuneuze SBJG gezinsvoogd irriteerde zich enorm aan het meisje A. van 9 jaar dat in hun eerste gesprek
de gezinsvoogd corrigeert. Citaat uit haar contactjournaal A. is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke
leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het
vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis Gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 21 juni dat is twee weken
geleden. Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke
woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders.


Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland start afspelen van deze uitzending op 09:28
Antwoord: A. (664) is een ABN meisje van 9 bij UHP 1 augustus 2006-heden en alleen op de wereld in CEL 12 een eigen kamer van een paar vierkante meter zonder raam tijdens haar verblijf in 1 van de 3 INHUUR kindertehuizen na valse aanklachten personeel Basisschool de Vlinder te Dieren (575) (581) tegen haar ouders tijdens groot overleg. Meerdere kinderrechters die buiten de hoorzitting om met “jeugdzorg” over deze zaak overleggen. SBJG gezinsvoogd  M.G. (215) (664) (101) die ten onrechte overal rondbazuinde dat de met het gezag belaste ouders van A. UIT HET GEZAG over A. zijn gezet. Met een rechtbank en gerechtshof Arnhem er omheen kennelijk alleen maar in staat tot de jeugdzorg NAPRATEN om toe te schrijven naar de voor jeugdzorg en RvdK gewenste conclusie (585) om de ouders van A. uit het gezag te kunnen zetten met onderonsjes tussen jeugdzorg en kinderrechters buiten de hoorzittingen om.

Vraag: Hoeveel personen zijn er na 3 jaar+ UHP van A. inmiddels betrokken bij deze zaak?
Antwoord: MEER DAN 164! (124)

Vraag: In hoeveel KINDERTEHUIZEN heeft A. na haar UHP in een onderonsje tussen jeugdzorg en kinderrechter buiten de hoorzitting om gezeten?
Antwoord:DRIE Cel 12 in het tweede kindertehuis was een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam! (177)

Vraag: Wat schreef de Raad voor de Kinderbescherming eigenlijk op 27 februari 2006. Aanleiding ondertoezichtstelling A.
Antwoord: Citaat rapport Raad voor de Kinderbescherming nummer 124128-s1 d.d. 270206 pagina 13:
“De Raad vindt het daarom raadzaam om A. onder toezicht te stellen zodat de gezinsvoogd meer zicht kan krijgen op haar ontwikkeling. Indien blijkt dat A. op een “normale” manier ontwikkelt kan de ondertoezichtstelling na een jaar opgeheven worden.” Toelichting met passage uit contactjournaal gezinsvoogd 15 maart 2006 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland citaat: “Raadsrapport is niet zeer sterk en overtuigend. M. van den B.

 

 

Handleiding hoe jat je een kind voor jeugdzorg om (nieuwe) kindertehuizen vol te krijgen?

Om uw kinderen te kunnen jatten wordt een liegende rancuneuze gezinsvoogd met negatief zelfbeeld op uw zaak gezet!
Hoe herken je een liegende rancuneuze gezinsvoogd die erop uit is om uw kind te jatten!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd werkt NIET TRANSPARANT! U krijgt als ouder niet alle stukken!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd werkt NIET TRANSPARANT! Andere organisaties worden tegen u opgezet!
Check welke organisaties u geen afschrift dossier meer geven en doorverwijzen naar de liegende rancuneuze gezinsvoogd!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd heeft geen Plan van Aanpak binnen zes weken in strijd met wetgeving!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd weigert u een CONCEPT Plan van Aanpak twee weken voor inzage gesprek!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd weigert u een CONCEPT Indicatiebesluit twee weken voor inzage gesprek!
De liegende rancuneuze gezinsvoogd doet zich bij OTS in valse hoedanigheid als VOOGD van een kind voor bij onderzoek kind!
Heeft u te maken met een liegende rancuneuze gezinsvoogd! Maak chronologisch overzicht van liegen door de gezinsvoogd!
Concentreer op analyse van werken door deze gezinsvoogd in strijd met de algemene beginselen van behoorlijke bestuur!
Constateert u liegen door de gezinsvoogd doe dan gelijk aangifte tegen de gezinsvoogd met als strafbare feiten laster, smaad,
belediging, misbruik van macht en gezag en schakel de burgemeester in als de politie weigert de aangifte op te nemen!
Nodig andere ouders uit met u samen te werken en doe uitgebreid onderzoek naar deze rancuneuze liegende gezinsvoogd!
Controleer de liegende rancuneuze gezinsvoogd op een ernstige gedragsstoornis! Zie uitspraak Nationale Ombudsman (600)
Een liegende rancuneuze gezinsvoogd rekent op de medeplichtigheid van de KIR die jeugdzorg als een papegaai napraat
maar is gevaarlijk voor ouders en hun kinderen en dient door samenwerkende ouders de jeugdzorg te worden uitgewerkt.

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014

Wordt vervolgt:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.