Rentray Lelystad schendt kinder en de mensenrechten.

Purmerend:

Lelystad Rentray maken hun eigen wetten!!!

Lang heb ik gewacht om Rentray bij deze zaak te betrekken, maar nu wordt het tijd om aan de samenleving kenbaar te makken de mistoestanden bij de Rentray Rekken.,” Nadat  je als ( stiefvader ) ouder opkomt, voor een kind (kinderen) die onrechtmatig worden opgesloten in de (Jeugdgevangenis) Rentray te Rekken.
Deze instelling raken complete dossiers kwijt, van Reinier mijn stiefzoon dit is onbegrijpelijk, een instelling die voor Justitie en veiligheid werkt?
Jeroen Stout de Behandelaar van Reinier,” mijn Stiefzoon,” neemt de benen en zadelt de  Rentray met de problemen op, completen dossiers zijn verdwenen hoe is dat mogelijk mensen, of had deze amateur zoveel fouten gemaakt tegen over de minderjarige dat hij het dossier wel moest laten verdwijnen?
De instelling gaat op de zelfde voet verder,met het naaien van Reinier,”Mijn Stiefzoon,” mede omdat er fouten zijn gemaakt door de stichting Rentray, in samen span met de William Schrikker Groep en Jeugdzorg Amsterdam, deze in staat waren om de indicatie besluit kenmerken van organisatiecriminaliteit in de Jeugdzorg te doen laten verdwijnen.Mvr Hetty Hardaway rentray moest op 23 Augustus 2011 zich melden bij de Rechtbank Haarlem?
Zij moest de rechters er van overtuigen, dat zij nog twee jaar nodig hadden om Reinier verder te naaien , voor een behandeling die nooit is uitgevoerd.
Mvr Hetty Hardawy trok even wit weg toen de rechter haar onder ede liet verhoren , zij maakte de keuzen om de belofte af te leggen, Meineed komt nu om de hoek kijken.
We wachten af op haar paniek reactie, om mij te blokkeren het Dossier die zij verplicht moest opsturen, maar dat gaf zelfs zoveel problemen, dat zij na de rechtszitting van de stres ziek thuis zat.,

Het werd zelfs zo erg dat zij in de computer een info plaatsten, wanneer de stiefvader belt, absoluut niet mag doorverbonden worden naar Reinier?,” omdat zij verklaring heeft afgelegd bij de rechtbank onder ede terwijl de passage uit het dossier zijn weggelaten , terwijl wij wel de bewijzen in ons bezit hebben.
Dat heet Dossier opbouw mvr.  Hetty Hardeway en u stond gewoon een rechter glashard voor te liegen.
Elk antwoord is goed in dit al meer dan 14 jaar durende proces, Mvr. Hetty Hardeway.
Mvr. Hetty Hardeway u weet toch dat Reinier nooit is behandeld geweest dit staat zwart op wit op papier schrijver van uit de” instelling,” u heeft gelogen tegen de rechtbank Haarlem , “u raakt volkomen in paniek,” u naait de minderjarige op zijn EVRM rechten artikel 6 en 8 EVRM door u medewerkers ( slaven) opdracht te geven om elke contact met Reinier te verbreken, Reinier is hier niet bij gebaard omdat hij volkomen vertrouwen heeft in zijn stiefvader.

Mvr Hetty Hardeway , de Advocaat van Reinier kwam in het hogere beroep met een hele andere versie,” was u van deze situatie op de hoogte, maar was dat minder belangrijk om mee te wegen in de rechtbank Haarlem?
Liet uw geheugen in de steek, of wist u dat als de rechters in Haarlem dit onder ogen kregen een heel andere kijk op de zaak kwamen te staan.

Vergeet u niet dat u onder ede een verklaring heeft afgelegd bij de rechtbank Haarlem?Waarom gaf u het dossier niet af terwijl de stiefvader duidelijk over een machtiging beschikt?
we zullen alsnog d.m.v een WOB procedure de dossier gegevens opvragen daar heeft Reinier toch recht op Mvr. Hetty Hardeway?
Onbegrijpelijk dat vlak voor dat Reinier Hoger beroep aantekende hij snel overgeplaatst werd naar Bossche Oord in Drenthe, hoe maakt u eigenlijk een Risico analyse plan voor dat iemand wordt overgeplaatst Mvr. Hetty Hardeway of wist u niet dat Reinier terecht kwam tussen de Pedofielen?
Was hij daar voor behandeld, was u de vrouw die onder ede stond in de rechtbank Haarlem?

Wordt Vervolgd:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.