Jeugdzorg Purmerend “Dreigt met verwijderen” van Weblog?

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.
Voordat we overgaan tot het plaatsen van gesprekken tussen uw medewerker en de vader?
De wet schrijft namelijk voor,” dat gesprekken,” of films,” die worden opgenomen waar je zelf aan deel neemt gebruikt mogen worden.
Dat moet u toch weten?
Als we het goed begrijpen neemt uw kind (vriendelijke) organisatie nooit gesprekken op tussen uw medewerkers en ouders.
Deze worden ook nooit gebruikt in de (gesloten) rechtszaken tegen de minderjarige?
Natuurlijk wordt ook nooit voor de zitting overleg gepleegd tussen de gezinsvoogd, Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderrechter.
Dat gebeurd nooit toch?

Jeugdzorg Purmerend gaat dreigen na aanleiding van mijn weblog?
Jeugdzorg Purmerend verwacht meer respect en privacy voor de medewerkers die op mijn weblog staan?
Men wil spreken

kenmerken van organisatiecriminaliteit in de Jeugdzorg

Binnen een paar dagen gaat deze dreigbrief geheel op mijn weblog.
Dan mag de lezer uitmaken wie het meest de wet heeft overtreden en het spel speelt om weer zodanig de zorg te verkopen door…… liegen en bedriegen.
Nou raken we niet zo gauw onder de indruk van deze organisatie, die hun privacy en hun verhalen liever verborgen houden. Zodat de rest van de ouders in Nederland niet mogen weten wat er achter de schermen gebeurd binnen Jeugdzorg.
We zullen dan ook de inhoud van de brief op een aantal punten uit een zetten hoe de jeugdzorg te werk gaat.
De ouders als beesten af te schilderen, angst in te boezemen en proberen monddood te maken. Zodat ouders trillend op hun benen staan en automatisch uit angst doen wat de kenmerken van organisatiecriminaliteit in de Jeugdzorg organisatie van ouders verlangt.
We hebben een mededeling voor deze kinder (vrienden), het geheel is kansloos.
Het mag namelijk nooit zo zijn dat het groot recht van vrijheid van meningsuiting, door een Teammanager van BJJA wordt bepaald, of zijn medewerkers die bewezen opzettelijke fouten maken niet door burger op de Weblog mogen worden geplaatst.
De uitdaging voor de “Teammanager” is dan ook, precies aan te geven op mijn weblog;
welke geplaatste artikelen niet op waarheid zouden berusten?
En ook precies aangeeft wat er verbeterd moet worden?

Dat is ook weer een punt van plan van aanpak?
We verwijzen even de Teammanager naar de wet op de jeugdzorg uit 2005.
Misschien kan de Teammanager ouders wat meer uitleg geven waar u zich nu bevindt?
Zit u in Purmerend, zit u op het kantoor in Zaandam of bevindt u zich in Amsterdam? Later hier meer over waarom deze vraag wordt gesteld.
Wilt u ook zo vriendelijk zijn te reageren op de WOB verzoek 102 die bij u organisatie  ingeleverd is.
Daar bent u wettelijk tot verplicht.
Dit naar aanleiding van de uitspraak Hoge Raad tegen Jeugdzorg, op dwang van 1000 euro per dag op geen reactie ingediende verzoeken WOB102.
Wij nemen de overweging om eerst uw Hoogste Baas Jeugdzorg Amsterdam hiervan in kennis te stellen of hij op de hoogte is van uw ondergetekende brief?
Dat heet Hoor en wederhoor binnen de Journalistieke kaders.
Maar daar hebben uw medewerkers binnen uw organisaties nog nooit van gehoord als we de (standaard) rapporten van vele ouders naast elkaar leggen.
De brieven van de ouders die bij ons in bezit zijn gekomen liggen bij de redactie van de weblog. Deze brieven zullen dan ook natuurlijk met het weglaten van de namen geplaatst worden.
De belasting betaler zodanig de inzicht geven, waar de geldstroom van de Jeugdzorg naar toe gaan.
Met de opgenomen gesprekken tussen uw medewerkers waar ik zelf aan deel heb genomen openbaar worden gemaakt.
Wij behouden ons het recht om ook onze kant van het verhaal uiteen te zetten.
Neemt u nog even kennis van de volgende website nummer 13 uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Dhr Fleeré Politiekus  was initiatiefnemer en kandidaat nummer 13 op de voormalige politieke groepering van burgers i.p.v. partijleden http://www.lijst14.nl/ politieke groeperingen zijn door de hoofdredacteuren van de onafhankelijke media doodgezwegen en door de overheid. Het Europese Hof voor de Rechte van de Mens (EHRM) is toch heel helder geweest in hun uitspraken hoe rechten van kinderen en ouders worden geschonden. De ouders van de minderjarige voelen zich dan ook gediscrimineerd door de Jeugdzorg Purmerend die een brief liet opstellen de datum 10 februari 2012. Zie jurisprudentie van het EHRM Verzoekschrift verwijzend naar nr. 277/05 (II)tegen Nederland van 7 juni 2011,. zonder na te denken of eigen medewerkers niet eerst hun hand in eigen boezem moeten steken naar meer dan 14 jaar pruts werk te hebben afgeleverd bij akte. *Ter ere van oud verzetsstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.

Wordt Vervolgd:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.