Jeugdzorg krijg kennis van de nieuwe VN verdragen.

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Jeugdzorg maar vooral (Teamleiders) krijgen voorlichting over de VN verdragen:
De verdragen zijn bij de Jeugdzorg instellingen niet zo bekend schijnbaar?
Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

De vraag aan Jeugdzorg Amsterdam hoeveel keer zijn de VN verdragen geschonden binnen uw instelling in Amsterdam?
Zijn de VN verdragen bekend bij alle medewerkers, die werkzaam zijn bij u instellingen,  inclusief de ketenpartners werkzaam op het gebied van de Jeugdzorg?
Word met de ketenpartners een geheim, overleg gevoerd zonder dat ouders daar van af weten?
Kunnen ouders en kinderen hier een algemene beginselen van behoorlijk proces tegen over zetten?
Er vindt nooit Recht plaats op hoor en wederhoor?
Hoeveel ouders komen voor verassing te staan,” als de zaak” dient voor de kinderrechter?


Ouders en kinderen die verbaast zijn als te maken krijgen met een leugen verhaal verwerkt in een rapport gemaakt door de gezinsvoogd.
De ouders en het kind zich totaal hier niet tegen kunnen verweren?
Waarom doen uw medewerkers zo geheimzinnig over het afgeven van:
contactjournaals,
medische gegevens, Reactie_minister_Jeugd_en_Gezin_op_brief_over_Gesloten_jeugdzorg,
plan van aanpak,
behandelingsplan,
werkaantekeningen?
Waar ouders en minderjarige recht op hebben om een eerlijke proces te kunnen voeren.

“Ik citeer uit eerlijk Proces klik op de link Jeugdzorg het volgende.

Er bestaat grote zorg over het functioneren van de jeugdzorg. De huidige manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en opereert zal een wezenlijke verandering moeten ondergaan.

Einde Citaat:

Daarom vinden wij als ouders belangrijk dat ook ouders die te maken krijgen met opgelegd Jeugdzorg (geen vrijwillige) jeugdzorg zoals uw Teammanager ons deed geloven in de brief, recht hebben op deskundige informatie.
De ouders en kinderen worden op deze wijzen wel juist en snel voorgelicht, en krijgen mee, “inzicht” waar ze recht op hebben.
Zo kunnen ouders en kinderen snel en eenvoudig zien hoe ze meer werk kunnen leveren tegen de Jeugdzorg.

Jeugdzorg Amsterdam waar Purmerend ondervalt is toch een transparaten en eerlijke (stichting) als we het goed hebben begrepen?
Mag trouwens een stichting winst maken?

The_Netherlands_NL

Wordt vervolgd:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.