Docenten staken kinderen thuis?

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Vandaag zijn de scholen dicht, de Docenten pikken het niet meer het wordt ze allemaal te zwaar?
Klassen worden groter, leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen die niet volgens de scholen?
De vraag die een journalist stelt,” is dat pas van deze tijd,” of is dit al jaren aan de gang?  De ouders van leerlingen al jaren aangeven dat het niet goed gaat op scholen.
Waarom moeten op scholen een pedagogische teamsaanwezig zijn die nogal een behoorlijk salaris Krijgen?

Wat voor rol speelt een school die nota bene de naam draagt van een gerespecteerde held in de geschiedenis van Apartheid en vrijheid?
Het is nogal wat als je de naam van Nelson Mandela mag dragen als school.


Ter ere van oud verzetsstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.
Want als je de moet hebt als bestuur van een school een brief te schrijven, omdat je namelijk er niet tegen kan op gronden van eerlijk waarheidsvinding gevoelig punten
die door ouders binnen de school worden door gelicht.
Dan kun je afvragen of deze school wel het recht heeft om de naam te dragen van een gerespecteerd persoon.
Het kan niet zo zijn dat de school zich boven de wet gaat stellen, omdat men niet zo blij is  dat rapporten die zijn geschreven, anders in elkaar steken als wordt verteld in gesprekken.
Citaat: ‚Als je je geschiedenis niet kent, heb je ook geen toekomst.”. Einde citaat. Herman Tjeenk Willink, Vice voorzitter van de Raad van State (NRC 16/4/11). Einde Citaat:

Wat gaat de Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming nu doen?
Wat gaat de leerplicht ambtenaar doen halt straffen uitdelen aan docenten die nu verzuimen kinderen les te geven?
Moeten docenten nu voor de rechtbank komen wegens plichtverzuim les te geven aan de kinderen die recht hebben op het onderwijs?

Een minderjarige voor het hekje moet komen op vrijdag 27 april 2012 te 11.20 uur kantonrechter in het arrondissement Haarlem Rembrandtstraat 23 omdat hij te laat kwam op school uit veiligheidsoverwegingen.
Dat hij geen recht heeft op een eerlijk proces omdat ouders en minderjarige zich niet kunnen verdedigen omdat dossiers van Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en School niet wordt afgegeven.
De ouders hebben op gronden van de WOB verzoek de stukken ingediend,en blijkt dat dossiers niet volledig zijn?

Steunt u de minderjarige en zijn ouders op 27 april 2012 te rechtbank Haarlem, bent u ook aanwezig om 11.20 uur?

De officier van justitie

Aan de bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt ten lasten gelegd dat

Hij in of omstreeks de periode van 28 september 2010 tot en met 07 juli 2011 te Purmerend, als jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, terwijl als leerling aan een school, te weten de Purmerendse Scholengroep was ingeschreven, niet heeft voldaan aan de verplichting om overeenkomstig de bepaling van de leerplichtwet 1969, deze school geregeld te bezoeken;
art 2 lid 3 leerplichtwet 1969.

Wordt vervolgd:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.