Tekenfilm uitleg voor Jeugdzorg Amsterdam?

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Beste Lezers wij doen een dringend beroep om op vrijdag 27 april 2012  te 11.20 uur aanwezig te zijn laat u horen ter rechtszitting van de Kantonrechter in het arrondissement Haarlem zitting houdende te Zaandam Rembrandtstraat 23 de minderjarige die verdacht wordt van het te laat komen op school tijdens de les?

Aan de minderjarige wordt ten laste gelegd:

Hij in of omstreeks de Periode van 28 september 2010 tot met 07 juli 2011 te Purmerend, meermalen,althans eenmaal,terwijl hij (telkens) als degene die het gezag uitoefende over de jongere xxxxx geboren op xxxxxx,althans terwijl hij zich (telkens) met de feitelijke verzorging van die jongeren had belast,(telkens) niet heeft voldaan aan de verplichting om overeenkomstig de bepaling van de leerplichtwet 1969 te zorgen dat voornoemde jongeren, die als leerling van een school, te weten de Purmerendse scholengroep,was ingeschreven, die school na inschrijving geregeld bezocht; art 2 lid 1 leerplichtwet 1969.

Nu hebben wij onze pleidooi natuurlijk al klaar liggen om duidelijk aan te geven wat er nu precies mis gaat op het voorgezet onderwijs, we zullen dan ook leden van het Zat Team van de PSG oproepen als getuigen en onder eden laten getuigen.

Burgers in Nederland zo glijd Nederland af die alle regels EVRM aan hun laarslappen, we vertellen nog natuurlijk niet alles.
We gaan alsnog een verzoek neer leggen bij de rechtbank of de media , in deze unieke proces mag filmen, wij roepen dan ook de media op , A.U.B. besteed hier aandacht aan want dit slaat volkomen door, dit is puur gericht om ouders monddood te maken, dit betekend dan het einde van de democratie.

We danken dan ook dat veel burgers mee denken en nu zelfs een tekenfilm is gemaakt.
Speciaal voor de medewerkers die denken dat ze met hun praktijken gezinnen de afgrond in kunnen werken , de zorg maar blijven verkopen , en waar wel hulp wordt gevraag zie vervolg een vandaag laat de jeugdhulpverlening het af weten?
Gevolg meisje van 15 jaar overleden, maar we zullen dit zeker in de pleidooi mee nemen waarom soms kinderen te laat komen op school omdat het beleid van de PSG en het Zat Team aan alle kanten Rammelt, let u op de getuigen die de Officier heeft opgeroepen, hij zal onder ede moeten getuigen en we zijn daar zeer blij mee, na dossier opbouw.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.