Dreigbrief van de “manager” Jeugdzorg?

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan We vragen dan aan de teammanager, inhoudelijk op deze brief in te gaan of hij nog volledig achter(zijn)waarheid staat?

Beste Mensen uit Nederland en zeker ouders die met Jeugdzorg te maken hebben (gehad),herkennen de opstelling en de houding van de Teammanager direct.Kan het zo zijn dat verslaggevers van de Gevestigde media doodsangst uitstralen om over jeugdzorg te schrijven?Krijgen verslaggevers ook zulke ” Dreigbrieven” als ze zich kritisch uit laten tegen over de Jeugdzorg? Zijn de verslaggevers misschien bang dat ze problemen krijgen met de Jeugdzorg, en liever niet hebben dat hun (klein) kinderen gevaren lopen als men schrijft over de Jeugdzorg? De houding van de Teammanager is natuurlijk begrijpelijk en schrijft dan een “briefje” niet eens op origineel briefpapier waar Dhr. xxx , Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam zijn vraagtekens bij neer kan zetten.

De Teammanager is namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn gezinsvoogden,die onder zijn leiding staan.Met de mega bezuinigingen in het vooruitzicht die in opkomst zijn binnen de Jeugdzorg, kan je natuurlijk niet het risico lopen dat je wegbezuinigd wordt,omdat je als Teammanager zijn (eigen) regels er op na houd? De Teammanager schrijft o.a in de brief na aanleiding van het onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming? “Is het advies gegeven Toewijzing Toezicht en Begeleiding,uitvoerende “orgaan” Bureau Jeugdzorg Purmerend , Zaandam, of Amsterdam, wie van de drie?

De Teammanager liegt in de brief, dat de gezinsvoogd medewerker met mijn contact had heeft opgenomen.Weer zo leugen,” De vader heeft contact opgenomen met de gezinsvoogd medewerker. Maar net als bij de Raad voor de Kinderbescherming hoeft men dus niet aan waarheidsvinding te doen dat is volgens de Raad Onderzoeker alleen voor Politie? De Teammanager schrijft in de brief dat ik gedreigd heb om naam en foto van gezinsmanager op mijn weblog neer te zetten? Wat is de reden waarom dit niet mag ?Als de gezinsvoogd (manager) zijn werk doet naar behoren is er ook geen conflict, dan had er niet eens een onderzoek geweest toch?Maar wanneer ze met hun eigen spiegelbeeld worden geconfronteerd, vindt de manager het niet zo leuk meer als hun Verzonnen verhalen  boven komen drijven.Dan gaat men over om de minderjarige te naaien waar hij bij staat omdat hij 5 minuten te laten komt met motiverende reden. De schade die Jeugdzorg al meer dan 14 jaar heeft aangericht, is voor de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogd medewerken en haar Teammanager niet van belang.

Dus als we het goed begrijpen als staatsburger en Dhr.xxx Teammanager is genaaid door een autobedrijf, met een auto die na 220 meter de geest geeft, niks aan de hand denkt de Teammanager,” Dhr. xxx koopt gerust weer een andere auto” bij dit bedrijf en laat zich nog een keer naaien?

Dan schrijft de Teammanager Dhr. xxx zonder weer een goed onderzoek te verrichten, dat er website en een persoonlijke blog op internet zijn waarbij de medewerker van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam afkorting (BJAA) op internet staan? Dat aan mijn wordt gevraagd of ik dat even wil weghalen? De Teammanager schrijft naar mijn inziens de brief vol met emotie,bang dat zijn leugens worden ontmanteld, dat er andere dingen naar boven komen.

Het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten die eigenlijk door het CIZ verzorgt had moeten worden, is ook een bewijs die aangetoond kan worden op gronden dat men toen ook al niet naar de wet op de jeugdzorg heeft gehandeld.Het naaien van een minderjarige die met 14 jaar opgesloten werd en op zijn 22 jaar nog vast zit, later hier meer over.

En waar was de Raad voor de Kinderbescherming?

Maar om welke website en Persoonlijke Blog het gaat wordt niet benoemd, dus waar hebben we het over meneer de Teammanager wees eens duidelijk en helder.Probeer eens uw emoties er buiten te houden, we weten dat dit best wel moeilijk is, als “de ouders” deskundige  vragen stellen? Gaat u eens voor de waarheidsvinding, doe een onderzoek op waarheid probeer eens op inhoud te scoren.

De uitdaging aan U is om precies aan te geven op de Website en persoonlijke weblog, wat niet goed vermeld zo zijn aan waarheidsvinding? Het is wel handig als u even de linken er bij vermeld waar de informatie staat. Dan Hebben we nog een vraag aan uw? Hoe gaat u eigenlijk om met de privacy van het gezin, maar in ernstige maten van de minderjarige? Weet u hoeveel camera’s in uw organisatie hangen, weet uw hoeveel camera’s hangen die dagelijks opnamen maken?

“Dhr. xxx als u van deze website enige notities neemt, begrijpt u des te meer van de houding die u aan neemt jegens mij, u bent in mijn ogen niet de geschikte persoon in de Jeugdzorg branche. Daar waar juist veel zaken binnen de Jeugdzorg mis gaan, of heb “Ik dit als ervaringsdeskundige verkeerd begrepen? Juist door U zo op te stellen en verzonnen verhalen te vermelden in het rapport, heeft u bij gedragen dat de organisatie Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, samen met Dhr. E.G uw baas, telkens moeten gaan uitleggen wat er mis gaat binnen de organisatie Jeugdzorg.

Want dat gaat er natuurlijk wel van komen. Aangezien wij van mening zijn, dat je gebruik moet maken van vrijheid van meningsuiting en onze rechten als burgers en deze ook zodanig kenbaar moet maken,” dat binnen de organisatie Jeugdzorg Amsterdam,” het een en al nog aan schort.De ervaring onder het personeel. Zoiets moet je ook kunnen onderbouwen, alleen het verschil tussen u en de ouders en de suggestief opmerking die U in de brief maakt, dat wij wel in staat zijn onderzoek te doen of de rechten van het kind. Begrijp ons goed de rechten van mijn kind volgens de richtlijnen en afspraken aan worden voldaan,” en dat is dus niet het geval zoals u zich opstelt. Wordt vervolgd.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.