Politie fluit Schrikker Groep terug

Janny Nab (Bron foto: Telegraaf.nl)

Purmerend:

Raakt de William Schrikker Groep hun machtsblok kwijt van wegen jaren lang mis management beleid?
Een teken aan de wand begint zich nu wel in een heel snel tempo af te schilderen op de muur.Williem Schrikker Groep wordt vandaag keihard terug gefloten door de politie dat is een goede zaak.
Omdat vaak de William Schrikker Groep, Jeugdzorg , in samenspan met de Raad voor de Kinderbescherming plaats nemen in de stoel van een opsporingsambtenaar?
Dit kan nooit plaats vinden, omdat de stoel bestemt is voor een opsporingsambtenaar die volgens de letter van de wet de eedaflegging heeft gedaan.
Het kan dus nooit zo zijn dat mensen binnen de  William Schrikker Groep onderzoeken gaan doen naar strafbarfeiten die alleen zijn weggelegd voor een opsporingsambtenaar?

Dus ook volkomen terecht dat de politie samen met het OM keihard hebben ingegrepen en de William Schrikker Groep terug hebben gefloten.
Politie en het OM of de kinderrechters moeten meerdere zaken tegen het licht houden. Men moet zaken durven afblazen als ouders (opvoeders) kunnen aantonen dat alle punten vermeld in de verzonnen verhalen rapport van de (Raadonderzoeker) gezinsvoogd van geen kant klopt. De medewerkers van Een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg die onbevoegd zijn voor het afgeven van indicatiebesluiten die verzonnen verhalen durven op te schrijven zonder dat zij volgens de letter van de wet de eedaflegging hebben afgelegd. Kunnen dus nooit in een strafzaak een rapport aandragen, omdat men niet de bevoegdheden heeft om als opsporingsambtenaar op te treden.

Gezien van uit de rechtelijke macht, kan de kinderrechter er niet van ambtswege van uit gaan dat het onderzoek is uitgevoerd naar waarheidsvinding?
De onderzoeker in de hulpverlening schrijft namelijk niet van uit haar persoonlijke titel, maar schrijft van uit haar geheime informanten?

Maar wie zijn de informanten,” zijn deze informanten betrouwbaar,” waarom kan de verdediging ouders (verzorgers) Advocaten geen vragen stellen aan de informanten?
Het zal een hele verbetering zijn als de Raadonderzoeker of Gezinsvoogd bij in indiensttreding Jeugdhulpverlening beëdigd wordt.
Wanneer zij of hij dan geconfronteerd worden met hun eigen geschreven Verzonnen verzonnen verhalen rapport, hangt er voor meineed een gevangenis straf van ten misten 9 jaar boven hun hoofd.
De kans dat de onderzoek klakkeloos dingen opschrijft, waarmee het gezin in een moeilijkheden raakt wordt dan kleiner.

Wordt vervolgd: Moeder raakt haar kinderen kwijt naar misbruik van Robbet M en Richard O ?

Advertenties

Reacties zijn gesloten.