Jeugdzorg Nederland op de kaart gezet

Jeugdzorg Nederland op de kaart gezet?

Dhr E.G

Purmerend:

Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan.  We vragen dan aan de teammanager, inhoudelijk op deze brief in te gaan of hij nog volledig achter(zijn)waarheid staat?

Letse Europarlementariër Tatjana Zdanoka – video boodschap die keihard gaat aankomen binnen de Jeugdzorg die niet aan waarheidsvindingen hoeven te voldoen?

De jeugdzorg heeft altijd gedacht zo vaart zal het niet lopen, dat andere landen binnen de grenzen van Europa en daar buiten Internationaal niet met de Jeugdzorg in Nederland niet zullen bemoeien.

Europarlementariër heeft in haar euro video dagboek over onze situatie verteld. Weliswaar in het Russisch, maar toch.

groet,

Ilja

Vertaling videoboodschap Dr. Tatjana Zdanoka
Naast ACTA (anti piraterij wet) heb ik deze week veel tijd besteed aan een zaak van een gezin van Letse staatsburger Jelena Antonova. Zij woont de laatste 12 jaar in Nederland. Probleem waar Jelena in aanraking mee was gekomen is het ontnemen van haar kinderen door een overheidsinstelling. Hetzelfde is inmiddels heel veel ouders overkomen.
Dit is een veel voorkomend fenomeen dat als een plaag van het Westen naar het Oosten trekt. De dag voordat ik naar Amsterdam vloog om een ontmoeting te hebben met vertegenwoordigers van Jeugdzorg, zo heet de Nederlandse organisatie die gaat over de kinderen, was er in Rusland een grote demonstratie tegen de liberale plannen van de regering, onder andere tegen het in Rusland ingevoerde soortelijke organisatie (demonstratie georganiseerd door burgers en Orthodoxe organisaties).
Onder de sprekers bij die demonstratie waren veel mensen die ik persoonlijk ken: Journalisten en mensen die zich bezig houden met gezinszaken. De demonstratie was tegen de werkwijze van de verschillende kinderorganisaties die alles aan doen om de kinderen weg te trekken uit een gezin. Het belang die deze organisaties hebben in het wegkapen van de kinderen is grotendeels van financiële aard. Hoe meer kinderen hoe meer financiering van de overheid. Demonstratie was gehouden op 17 juni (zondag).
Het was de dag (gevierd door Christelijk Orthodoxen) van alle heiligen dat van de Russische grond afkomstig waren. Ik was in de kleine stad Culemborg op een maandag 18 juni. Dat was ook de dag dat ik een ontmoeting had met 3 mensen van Jeugdzorg.
Ik probeerde hen duidelijk te maken dat discriminatie in de landen van Europese Unie niet toegestaan is. En dat Jelena Antonova (moeder) dezelfde rechten heeft als alle andere burgers, Letland is namelijk net als Nederland volwaardige lid van EU. Eén van de redenen dat de rechtbank toestemming had verleend om de kinderen uit huis te plaatsen,  is het volgende: Omdat er werd aangekaart door Jeugdzorg dat Jelena (moeder) thuis in het Russisch met de kinderen spreekt. Dit is discriminatie en geeft al voldoende aanleiding om het aan de orde te stellen bij internationale organisatie en bij Europese comité voor petities.Dit is wat Europarlementariër over onze situatie heeft verteld.
Groet,Ilja

Nieuw bericht van Ilja: (maandag 2 juli 2012)

Tijdens het gesprek in Culemborg op 17 juni bij Jeugdzorg, vertelde Jeugdzorg dat de kinderen speltherapie krijgen. Jeugdzorg vertelde dit ook aan de Europarlementariër. Men vertelde toen ook aan moeder en Dr. Tatjana Zdanoka dat de bezoekregeling uitgebreid ging worden, van 1 uur in de twee weken naar 2 uur in de twee weken.
Moeder was afgelopen dinsdag bij haar kinderen. Na een uur werd haar verstaan gegeven dat ze moest vertrekken. Ze vroeg daarop waarom ze niet langer mocht blijven. Men had haar toch beloofd twee uur? “O nee, dat waren we vergeten te vertellen, dat gaat pas na de zomervakantie van de kinderen in”. Hoe wreed en onmenselijk kan je zijn!
Bericht van Ilja: Teamleider van Summeren en de advocaat van Jeugdzorg zeiden tegen de rechter dat de kinderen wel speltherapie kregen op de instelling.
Blijkbaar luisterde de gezinsvoogd op dat moment niet mee, toen hem werd gevraagd werd wat voor therapie precies, zei hij dat de kinderen nog helemaal geen therapie ontvangen.  Foutje bedankt. 
Wat wij niet verwacht hadden is dat gezinsvoogd moeder alleen maar complimenten gaf. Hij zei ook dat de kinderen continu aangeven naar huis te willen en dat moeder altijd veel dingen meebrengt voor de kinderen, en zeer goed met de kinderen omgaat.
Het enige wat zij te melden hadden is:  Moeder is altijd zeer kwaad op Jeugdzorg medewerkers. ( Goh, hoe zou dat toch komen).
Ik verwacht een positieve uitspraak, Jeugdzorg had geen enkele munitie.
De vader van de kinderen was erbij, en was continu mee bezig moeder zwart te maken. En ook bij de zitting werd duidelijk, dat hij de kinderen nooit bezoekt.
Het is nu wachten op de uitspraak. Maar advocaat is zeer positief.  Jeugdzorg struikelde namelijk in de rechtbank over hun eigen  kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg.

De gedachten van Jeugdzorg kunnen tot vandaag wel eens tot het verleden behoren, nu zij twee keer gefilmd zijn,” hoe de kinderen bij gezinnen,” worden weggeroofd.

De vraag die binnen kort gaat spelen, hoe gaat Cuba tegen de zaak van Reinier aan kijken?

In elke rechtszaal hangt de volgende foto?

Mijn vraag is altijd geweest waarom Hangt deze foto achter de Rechters?

“Ik ben van mening dat de foto goed zichtbaar moet zijn voor de rechters, en de foto moet worden opgehangen aan de muur waar de rechters constant tegen aan kijken. Als de Zittende Magistratuur het vonnis uitspreekt en in strijd met de Formele Wet. Daarbij ook nog in strijd met de Formele en Internationale Verdragen als men er van uitgaat dat de burger daarmede genoegen dient te nemen. nog eens goed aan de volgende worden kunnen terugdenken?

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is een wettelijke aanspraak op jeugdzorg voor zover daarop geen aanspraak bestaat ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, te vestigen, een samenhangend aanbod van jeugdzorg te realiseren, dat aansluit op de behoefte, de toegang tot de jeugdzorg alsmede de bekostiging van de jeugdzorg waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat opnieuw te regelen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Europa schaam je!
Wij maken ons dus ook voor 2012 internationaal terecht zorgen om Raadkinderbescherming, Jeugdzorg en aanverwante instanties..Want ondanks dat men in Nederland wel zeker de kroon spant, is het ook in andere landen helaas een groot probleem: Kinderen zijn geen handelswaar, maar worden helaas veelal wel zo gezien bij de betreffende instanties.
Jeugdrechtsadvocaten steunde de (ex) Kinderombudsman al eens in deze en schreven een brandbrief .
Brief: Kinderrechters plaatsen te snel en te vaak kinderen uit huis.
Zij volgen in bijna alle gevallen klakkeloos het advies op van jeugdzorg om een kind bij ouders weg te halen en vellen zo geen onafhankelijk oordeel in het belang van het kind.
Dat schreven twaalf jeugdrechtsadvocaten in 2009 in een brandbrief aan de Rotterdamse rechtbank.
De kritiek wordt landelijk gedeeld, aldus de Amsterdamse advocaat Johanna Muller van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten
(NVJA)..
Maar ondanks dat men in Nederland wel zeker de kroon spant, is jeugdzorg in de hele EU een groot probleem: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=508007&tbl_archief=0#508007 Ondergetekende verdragen mogen niet enkel papieren tijgers zijn.
Maar als wij zo om ons heen kijken en zeker weer eens in deze uitzending lijken het wel papieren tijgers.
Want hoe kan het bvb dat verdragen, zoals bv ook het IVRK: Internationaal Verdrag Rechten Kind niet worden nageleefd/nagekomen, conform artikel 49 trad dit verdrag voor Nederland op 8 maart 1995 in werking.
Wat hebben ondertekende verdragen nog voor zin, als men zich er niet aan houd.
Kinderrechten worden ook in Nederland nog steeds aan de lopende band geschonden.
Kinderen word niet naar geluisterd, en worden veelvuldig veelal opzettelijk genegeerd.Kinderrechtenverdrag even in het kort met betrekking tot deze :Artikel 1
Kinderrechten tellen voor iedereen die jonger is dan 18 jaar.
Artikel 2
De kinderrechten zijn er voor alle kinderen.
Artikel 3
Wanneer iemand iets beslist, moet altijd eerst gedacht worden of dat wel goed voor
het kind is.
Artikel 5
De verzorging en de bescherming van het kind gebeuren in de eerste plaats
door de ouders en de familie.
Artikel 6
Het kind heeft het recht om zo goed mogelijk te leven en op te groeien.
Artikel 7
Elk kind heeft bij geboorte recht op een naam. Het heeft het recht om zijn ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.
Artikel 9
Elk kind heeft het recht om met zijn ouders samen te leven.
Artikel 19
Niemand mag kinderen slecht behandelen. Er moet voor gezorgd worden dat een kind niet gepest of geslagen wordt, ook niet door de ouders. Een kind moet altijd verzorgd worden als dat nodig is. Kinderen moeten altijd beschermd worden tegen mishandeling.
Artikel 24
Elk kind heeft het recht om gezond te zijn.
Alles wat slecht is voor de gezondheid van een kind moet verboden worden.
Meer over rechten: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/?gr=772264Zie bvb ook Jurisprudentie: uitspraak Europese Hof dat kinderen en ouders op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet gescheiden mogen worden.
En geloof het of niet, maar Nederland maakt zich schuldig aan zeker deze bovengenoemde, en nog veel meer.
Nederland schaam u, en stop met het ontouderen.Tot slot ook nog even deze:
Ook in deze worden er nog steeds kinderen moedwillig ontouderd, ondanks dat rechterlijke uitspraken omgang bevelen en dat door vaak een niet willende ouder..
In Nederland scheiden elk jaar ongeveer 38.000 gehuwde echtparen. Bij 33.000 van deze scheidingen worden omgangsregelingen vastgelegd, waarin bepaald wordt wie de kinderen wanneer en hoelang mag zien. In 40% van de gevallen gaat het mis met deze omgangsregelingen..
Meer hierover zie: http://www.ouders.nl/mopi2002-omgangsrecht.htm
Lees ook: Co-ouderschap het beste voor de kinderen, bekomt ons allemaal..!
http://kinderrechtenactivist.punt.nl/?id=492277&r=1&tbl_archief&

Met dank aan de bijdragen die worden mede geleverd door Jos Aalders
kinderrechtenactivist.punt.nl
Dit wordt zeker (vervolgt) mensen,” Nederland,” wil bij ,”Europa,” horen, maar je kan natuurlijk niet alleen maar de krenten uit de pap pikken, en de rest laten staan?
Stay tuned.
Advertenties

Reacties zijn gesloten.