Hoeveel overleg is er tussen Jeugdzorg en de William Schrikker Groep?

Breaking News van uit Jeugdzorg Nederland?

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat?

Hoeveel overleg is er tussen Jeugdzorg en de William Schrikker Groep?
Laten we eens wat mensen op een rijtje zetten, die hier in de hoofdrol spelen?

Janny Nab (Bron foto: Telegraaf.nl)

Mvr Janny Nab cliëntambassadrice van de William Schrikker groep voor heen directeur Jeugdbescherming van de William Schrikker Groep.
Wat wist mvr Janny Nab af op 24 juli 2010 in de algemenen vergadering van de branchecommissie BJZ bij de MOgroep nu Jeugdzorg Nederland?
Wat werd daar besproken die niet strookte in 2004 waar wij toch wel enige vraagtekens bij zetten omdat die periode net de zaak van Reinier afspeelde?

De Volgende persoon die hier een hoofdrol in speelt,”  mijn als verslaggever beloofde op de dag in de Roode Hoed te Amsterdam om alles uit te zoeken en recht te trekken?

Maar heeft Dhr F.P Kouwenberg Voorzitter Raad van Bestuur van de William Schrikker Groep wel zijn uiterst best gedaan?
Wij kregen niet te maken met Dhr F.P Kouwenberg,”  maar met een lachende aroganten,”  MR P.O.H. Gevaerts en mvr Janny Nab.
Later hier nog meer over, “Nu duidelijk wordt,” dat de minderjarige Reinier opgesloten werd  met een vervalste indicatiebesluit van Jeugdzorg Amsterdam, Terwijl CIZ deze had moeten afgeven?
Hoe ver heeft het kunnen komen,dat zelfs de Zorgverzekeraar dit niet door hadden?
Dat hier totaal niks van klopte. Mvr.Janny Nab 17 keer toe geeft dat er fouten zijn gemaakt naar Reinier?

Wat gaat hier de nieuwe bestuurslid aan doen?” Die verantwoordelijk is voor de lusten maar ook voor de laste.

Peter Kouwenberg

Peter Kouwenberg

Kijk nou bestuurslid van de William Schrikker groep ?

CURRICULUM VITAE

Persoonlijke gegevens Naam: F.P. Kouwenberg (Peter)Geboren: 15-10-1947Woonplaats: AmsterdamE-mail: pk@virtuoos.nlProfielVan 1979 tot 2004 bekleedde Kouwenberg de functie algemeen directeur/voorzitter van de raad van bestuur bij diverse jeugdorganisaties, de laatste met een dertigtal vestigingen en 850 medewerkers. Hij gaf leiding aan reorganisaties en veranderingsprocessen, ingrijpende schaalvergrotingsoperaties, fusies en overnames.Innovatie met betrekking tot intersectorale zorgprogrammering binnen diverse financieringsstelsels, een sterke focus op de cliënt, professionalisering, een juist evenwicht tussen ondernemen en verantwoorde bedrijfsvoering, zijn de kernwoorden voor zijn beleid. Hij ontving hiervoor twee onderscheidingen.Kouwenberg was voorzitter van de branche-organisatie van de Bureaus Jeugdzorg en bestuurslid van de werkgeversvereniging MO Groep. Als zodanig was hij op ministerieel, provinciaal en lokaal niveau nauw betrokken bij de stelselwijzigingen in het kader van jeugdzorg en jeugdbeleid. In 2004 startte Kouwenberg een eigen consultancy praktijk voor advies, en interim-management. Als zodanig voerde hij tot heden de volgende opdrachten uit:Consultancy en Interim Opdrachten

 • Ondersteuning management bij het Adviesbureau van Montfoort
 • Advies inzake herijking organisatie CG-Raad door middel van drietal werkconferenties
 • Interim bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland
 • Interim directeur Jeugdbescherming bij de William Schrikker Groep
 • Advies Cardea Leiden over bekostigingseenheden
 • Procesbegeleiding gemeente Ouder-Amstel richting burgers bij omstreden beleidswijziging
 • Advies Evean over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
 • Advies Thuiszorgorganisaties in Friesland over organisatorische vormgeving Centra voor Jeugd en Gezin
 • Procesbegeleiding defusietraject Straathoekwerk bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • Crisismanagement: herstellen van de in- en externe vertrouwensbreuk bij een drie milieu voorziening (Leo Stichting Groep)
 • Projectcoördinator van een Breed Onderwijs Zorgcentrum in de ROA
 • Adviesrapport over de organisatorische vormgeving van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (Gemeente Den Haag)
 • Procesbegeleider bestuurders i.h.k.v. een fusie in de somatische zorg (Heideheuvel)
 • Procesmanager voor de gemeente Uithoorn en Aalsmeer m.b.t drugsproblematiek bij tieners
 • Projectcoördinator vanuit de Bureaus Jeugdzorg op de onderwerpen Effectieve Keten/Voorkomen Jeugdcriminaliteit binnen het Programma Jeugd Terecht (Ministerie van Justitie)
 • Management Development Traject bij Zorgaanbieder Jeugdzorg (Horizon)
 • Adviesrapport aan de Bureaus Jeugdzorg over de relatie tussen de Wet op de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (MO Groep)
 • Dagvoorzitter van werk- en studiedagen t.b.v. bestuurders, MT’s en samenwerkingsverbanden
 • Diverse coaching trajecten voor managers
 • Fondswerving en advisering t.b.v. projecten voor straatkinderen in India

Werkervaring

 • partner bij Virtuoos
 • de Veranda BV, consultancy
 • duo-voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
 • voorzitter Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg
 • Amstelland/Meerlanden & Zaanstreek/Waterland
 • directeur Stichting Jeugdhulp, een multifunctionele organisatie
 • directeur Stichting JOJO, residentiële jeugdzorg
 • uitvoerend medewerker in alternatieve jeugdhulp

Nevenfuncties(heden en verleden)

 • Lid van de Raad van Toezicht van Cardanus (Welzijnsorganisatie in Amstelland)
 • Lid van de Raad van Toezicht van E-Quality/Nederlandse Gezinsraad (Kenniscentrum over de aanpak van de achterstandspositie van allochtone vrouwen en gezinnen)
 • Lid van het bestuur van de werkgeversvereniging MO Groep
 • Voorzitter Branche Organisatie Bureaus Jeugdzorg
 • Voorzitter Instellingenberaad (regionaal werkgeversverband)
 • DB lid Regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg/Jeugdbeleid) in de ROA
 • Lid van de Commissie Raakvlakken (advies voor de Provincie Noord-Holland over de ontkokering van de algemene en categoriale opvangvoorzieningen
 • Voorzitter Startgroep Bureau Jeugdzorg Amsterdam
 • Secretaris/penningmeester van het samenwerkingsverband Jeugdzorg Zaanstreek/Waterland
 • Bestuurslid van de Rotonde (Welzijnsorganisatie in Purmerend)
 • Bestuurslid van de Landelijke Opvoedtelefoon
 • Bestuurslid Provinciaal Beraad Jeugdzorg Noord Holland

Opleidingen

 • Opleiding Interim Management en Organisatieverandering (SIOO)
 • Voortgezette Opleiding Management
 • Supervisiebevoegdheid
 • Geschiedenis (Universiteit van Amsterdam)
 • Medicijnen (Rijks Universiteit Utrecht)
 • Gymnasium B

OnderscheidingenErepenning van de Gemeente ZaanstadMaatschappelijk Ondernemer van het Jaar 2002

Faalde Dhr Mr.P.O.H.Gevaerts hierboven op foto niet meer werkzaam voor de William Schrikker Groep onder telefoonnummer 06-11869650 en al lachend aangaf dat wij als familie het nooit zullen winnen?

Wat voor rol speelde Mvr dr.L.B.J.Schmitz 24 juni 2010 tijdens de vergadering van de Branchecommissie BJZ bij de MOgroep nu Jeugdzorg Nederland?

L.B.J. (Lucy) Schmitz

L.B.J. (Lucy) Schmitz

Voorzitter Raad van Bestuur at Bureau Jeugdzorg Noord Holland

Location
Amsterdam Area, Netherlands                         
Industry

Gezondheid, wellness en fitness

Als lid van LinkedIn, voegt u zich bij 175 miljoen andere professionals die connecties, ideeën en carrièreperspectieven delen. En het is gratis! U kunt ook:

 • Weergeven wie u en L.B.J. (Lucy) Schmitz beiden kennen
 • Voorgesteld te worden aan L.B.J. (Lucy) Schmitz
 • Rechtstreeks contact op te nemen met L.B.J. (Lucy) Schmitz

Volledig profiel weergeven

Overzicht van L.B.J. (Lucy) Schmitz

    Huidig 
 •                                                                                                                                                                           Lid Raad van Toezicht                    bij Pro Persona GGZ-instelling Gelderland e.o./Wolfheze
 •                                                                                                                                                                           Lid Branchecommissie Bureaus Jeugdzorg                    bij Jeugdzorg Nederland
 •                                                                                                                                                                           Voorzitter Raad van Bestuur                    bij Bureau Jeugdzorg Noord Holland
 •                                                                                                                                                                               Secretaris Bestuur                    bij VluchtelingenWerk Nederland

minder weergeven

alles bekijken

      Vorig 
 •                                                                                                                                                                     Voorzitter Raad van Toezicht                    bij       Fonds NutsOhra
 •                                                                                                                                                                     Voorzitter Bestuur                    bij       Debatcentrum Tumult
 •                                                                                                                                                                     Lid Bestuur                    bij       MBORaad
 •                                                                                                                                                                               Lid College van Bestuur                    bij ROC Midden Nederland
 •                                                                                                                                                                               Lid Raad van Toezicht                    bij       Fonds NutsOHra
 •                                                                                                                                                                               Directeur                    bij       Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 •                                                                                                                                                                               Lid Raad van Bestuur                    bij       Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang
 •                                                                                                                                                                               Penningmeester Bestuur                    bij       Stichting Dagactiviteitencentra Kennemerland en Amstelland en De Meerlanden
 • Hoofd Beschut Wonen                    bij       Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang

minder weergeven

alles bekijken

        Opleiding   
 •               Universiteit Utrecht
 •               Radboud Universiteit Nijmegen
 •               Sint Ursula Lyceum Roermond
 •               conecties
487  connecties

Bestuurlijke ervaring in: Jeugdzorg Middelbaar beroepsonderwijs GGZ/psychiatrie Gehandicaptenzorg
Bestuurslid bij: Vluchtelingenwerk

Ervaring van L.B.J. (Lucy) Schmitz

Nonprofit; 1001-5000 employees;         Geestelijke gezondheidszorg industry

May 2011Present (1 year 5 months)

Lid Raad van Toezicht

Lid Branchecommissie Bureaus Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland

Public Company; 51-200 employees;         Uitgeverij industry

April 2008Present (4 years 6 months)

Voorzitter Raad van Bestuur

Bureau Jeugdzorg Noord Holland

Nonprofit; 51-200 employees;         Individuele en familie services industry

April 2008Present (4 years 6 months)

Secretaris Bestuur

VluchtelingenWerk Nederland

Nonprofit; 51-200 employees;         Non-profit organisatie management industry

January 2004Present (8 years 9 months)

Voorzitter Raad van Toezicht

Fonds NutsOhra

January 2008January 2010 (2 years 1 month)

Fonds NutsOhra

Voorzitter Bestuur

Debatcentrum Tumult

January 2007January 2009 (2 years 1 month)

Debatcentrum Tumult

Lid Bestuur

MBORaad

January 2004April 2008 (4 years 4 months)

MBORaad (brancheorganisatie)

Lid College van Bestuur

ROC Midden Nederland

Educational Institution; 1001-5000 employees;         Hoger onderwijs industry

September 2001April 2008 (6 years 8 months)

ROC Midden Nederland

Lid Raad van Toezicht

Fonds NutsOHra

January 2001January 2008 (7 years 1 month)

Fonds NutsOhra

Directeur

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

September 1998September 2000 (2 years 1 month)

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Lid Raad van Bestuur

Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang

January 1993August 1998 (5 years 8 months)

Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang

Penningmeester Bestuur

Stichting Dagactiviteitencentra Kennemerland en Amstelland en De Meerlanden

January 1990January 1994 (4 years 1 month)

Stichting DAC

Hoofd Beschut Wonen

Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang

April 1990January 1993 (2 years 10 months)

Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang

Opleiding van L.B.J. (Lucy) Schmitz

 Universiteit Utrecht

dr.,                   Promotieonderzoek Psychiatrie Volwassenen

19941998

Dissertation on Quality of Care in Psychiatry

                   Radboud Universiteit Nijmegen

drs,                   sociale pedagogiek en andragogiek

19721978

Doctoraal sociale pedagogiek en andragogiek. Kandidaatsexamen Psychologie Aantekening vakdidactiek maatschappijleer Bijvakken: Onderwijskunde en Geschiedenis Internationale Arbeidersbeweging

                   Sint Ursula Lyceum Roermond

graduate,                   gymnasium

19661972

Wat voor rol speelde de Rechtbank Arnhem in deze kwestie?

Reinier zijn hoger beroep werd afgehandeld in Arnhem, i.p.v. in Amsterdam?
Hoe zat deze zaak in elkaar, Reinier in hoger beroep ging tegen de uitspraak van de Rechtbank Haarlem?
Normaal handelt het Gerechtshof Amsterdam het hogere beroep af van Reinier?
Waarom werd dat opeens verplaats naar Arnhem?

Stay Tuned for more.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.