William Schrikker Groep onder toezicht geplaatst

Purmerend:
Breaking News van uit William Schrikker Groep Amsterdam:

Vandaag hebben we kunnen waarnemen dat de William Schrikker Groep, voor een jaar verscherpt toezicht is opgelegd. Dit kunt u  hier  lezen.
Er bleek dus wel degelijk meer aan de hand te zijn, wat ook altijd toe is gegeven door
mvr Janny Nab (EX) cliënteambassadrice heeft nu een functie als directrice Expertisecentrum. Waarom wordt er niet inhoudelijk op ingegaan door de Perswoordvoerder? Waarom heeft deze wisselfunctie plaats gevonden?
De inspectie Jeugdzorg was hard in zijn oordeel. Dit kunt u hier en hier lezen. Betekend dit dat de William Schrikker Groep nu eens flink grondig word doorgelicht?

Wij hebben vernomen dat het functioneren van mvr Janny Nab, iets lager was als dat men van haar verwachtten. De fouten die in de zaak van Reinier werden gemaakt en zeventien keer zijn toegegeven kunt u  hier lezen.

Dhr. Peter Kouwenberg die zowel bestuurslid is bij de William Schrikker Groep, als bij jeugdzorg Nederland tezamen met Dhr. Frank Candel  ook raad van bestuur van LSG-Rentray & Zonnehuizen. Een gespecialiseerde instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in één bestuur zitten bij Jeugdzorg Nederland. Dan kan je vraagtekens neerzetten waarom er zoveel stukken van Reinier werden achtergehouden?
Hoe zat het ook alweer met het ASBEST verhaal en bodem verontreinig?  Veiligheid van kinderen altijd voorop?
Hier kan nooit meer spraken zijn, van een onpartijdige oplossing van de zaak van Reinier!

Dhr Peter Kouwenberg treedt dit jaar af bij de William Schrikker Groep en gaat met Pensioen! Treedt Dhr Peter Kouwenberg ook meteen af bij Jeugdzorg Nederland?
Wie zijn de leden van de Jeugdzorg Nederland dit leest u hier.
Of heeft het bestuur zo lopen falen dat aftreden nog maar de enige opties is?
De William Schrikker Groep is op zoek naar een nieuwe plaatsvervanger!

Jeugdzorg Purmerend “Dreigt met verwijderen” van Weblog?

In dit filmpje wordt duidelijk aangegeven door hoogleraar Opvoedkunde UVA Dhr Jo Hermans de macht van de gezinsvoogd.

Mistoestanden moeten in een Vrijland als Nederland aan de kaak kunnen worden gesteld.

Uitspraak;

Democratie is niet voor bange mensen! 18 mei 2005 Minister Remkes van Binnenlandse Zaken.

Wordt vervolgt.

Advertenties

Uitspraak Rechtbank over Indicatiebesluit?

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat. Lees verder

Reacties staat uit voor Uitspraak Rechtbank over Indicatiebesluit? Geplaatst in Algemeen

Breaking nieuws Onderzoek Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming.

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat. Lees verder

Reacties staat uit voor Breaking nieuws Onderzoek Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. Geplaatst in Algemeen

Jeugdzorg Amsterdam (PVDA) gefeliciteerd!”

Purmerend:

Vandaag vieren we de 1 mei 2011 viering, “deze wordt over de hele wereld uitgezonden en gevierd!”
Wij feliciteren dan ook de bestuursleden van de jeugdzorg Amsterdam (PVDA) met hun gezellig feestje 65 jaar bestaan.”Deze mag je natuurlijk niet missen. Lees verder

Reacties staat uit voor Jeugdzorg Amsterdam (PVDA) gefeliciteerd!” Geplaatst in Algemeen

Het volgende moet als ingelast worden beschouwd.

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Dhr. xxx Teammanager BJAA dreigde met een brief richting het gezin dat als de gesprekken die zijn opgenomen openbaar worden gemaakt via mijn weblog zeer ernstige gevolgen zullen Hebben.
We hebben zo lang mogelijk gewacht om de gesprekken niet openbaar te maken. Maar door de herhaaldelijke  aanval van de Raad voor de Kinderbescherming met verzonnen verhalen informatie gerapporteerd richting het gezin, zullen wij naar dit bericht als schot voor de boeg zowel de gesprekken van Jeugdzorg Purmerend in dienst van de Jeugdzorg Amsterdam en gesprekken van de Raad voor de Kinderbescherming openbaar gaan maken. Wij zullen nog even wachten met de gesprekken van de William Schrikker Groep te Diemen waar Mvr. Janny Nab als Directrice Jeugdbescherming verantwoordelijk was voor meerdere falende situaties. Hier komen we nog op terug in een bepaalde editie:

De raad voor de Kinderbescherming weet van geen wijken en gaat steeds meer en meer op ramkoers, over te laat komen en hopen daarmee vader ( Freelance bij journalist/ schrijver) deskundige Jeugdzorg, Proberen steeds harde uit te schakelen met aanvullende feiten die totaal niet aan waarheidsvinding voldoen.

Raad onderzoeker
Wij doen niet aan waarheidsvinding?

Maar dat gaf Mvr. Jorinde Meijboom- Weber al volmondig toe dat alleen Politie aan Waarheidsvinding doet maar de Raad voor de Kinderbescherming een pinokkio neus mogen op zetten en dat ook nog eens door de rechtelijke macht als zoete koek wordt geslikt.
Zou de Rabobank in vastgoed beleggen waar kinderen in worden opgesloten misschien moeten we deze vraag eens gaan stellen aan de man van Mvr. Weber?

Misschien dat Gods Wordt hier een belangrijke factor in gaat spelen als men de Bijbel op na houd dat moet de Raadsonderzoeker toch niet vreemd in haar oren klinken: Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.

Mocht er wat onduidelijkheden zijn over het opnemen van gesprekken,” zijn wij natuurlijk nooit beroerd,” om wel aan waarheidsvinding te voldoen, de juridische factoren uit een te zetten over het opnemen van gesprekken?

Gesprekken opnemen – wat zegt de Wet er eigenlijk over?

http://bjzonzin.nl/nuttige-informatie/64-gesprekken-opnemenWordt u ook voor leugenaar neergezet na afloop van een gesprek met Bureau Jeugdzorg ? Worden aan u ook beloftes gedaan die later ingetrokken of, nog erger, gewoonweg worden ontkend ? Met de Call Recorder Apps is het mogelijk om gesprekken die u voert met uw telefoontoestel op te nemen om zo weerlegbaar bewijs te hebben wanneer men dit nodig heeft.Waarschijnlijk gaat uw gezinsvoogd of de instelling het gesprek weigeren als u aangeeft een gesprek te zullen/willen opnemen. Soms wordt het u zelfs verboden met als reden dat het de hulpverlening aan uw kind niet ten goede zal komen. Tóch staat u in uw recht als u besluit de gesprekken met de gezinsvoogd opneemt. Daarnaast hoeft u het niet eens aan te geven, al geldt er wel een fatsoensregel die aangeeft dit wél te doen.
Gesprekken opnemen. Wat zegt de wet er eigenlijk over ?

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 139b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel heimelijk:
1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.
2. Artikel 139a, tweede lid, onder 1° en 3°, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 139a

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:
1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen:
1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk;
2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;
3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 .

U heeft altijd het recht om gesprekken op te nemen. AMK en Jeugdzorgmedewerkers liegen als zij zeggen dat dit niet is toegestaan. Zie ook de website van Stichting KOG.

http://www.stichtingkog.info/pages/nuttig-om-te-weten.php of  www.burojeugdzorg.nl
voor meer tips

Dan hebben we nog een vraag aan de raad onderzoekster misschien kan zij daar ook enige duidelijkheid in geven?
Wist u dat de Gezinsvoogd nooit onder ede staat als zij of hij zaken naar voren brengt bij de rechtelijke macht?
Hoe is het mogelijk dat de gezinsvoogd die wederom naar u terug rapporteert niet onder ede komt te staan op zo belangrijk onderwerp?
Wat is de reden dat zij of hij niet onder ede komt te staan om zo zonder enige risico zorg te blijven verkopen en ouders en minderjarige met lege handen te laten staan?
Maar er is na een zitting natuurlijk altijd een mogelijkheid om een artikel 12 procedure op te starten.

Raad voor de rechtspraak en vragen over gezinsvoogden

Van: J. R.
Verzonden: dinsdag 27 december 2011 14:00
Aan: Info (Hof ”s-Hertogenbosch)
Onderwerp: Gezinsvoogden!
Urgentie: Hoog
Geachte heer, mevrouw,
Ik heb enkele vragen over gezinsvoogden.
1. Als een gezinsvoogd een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?
2. Als een gezinsvoogd een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat de gezinsvoogd dan onder ede?
3. Wat doet de rechtbank om te controleren of het waar of niet waar is wat een gezinsvoogd zegt of schrijft?
4. Wat zijn de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat de gezinsvoogd uw rechtbank opzettelijk heeft misleid, het kan zijn schriftelijk of mondeling?
Zijn er richtlijnen vanuit uw rechtbank waaraan een gezinsvoogd moet voldoen, om stukken in dienen bij de rechtbank, of om mondeling een verklaring af te mogen geven? (denk hierbij aan het afgeven van een machtiging)
Met vriendelijke groet,
J. R.
Antwoord van Raad voor de Rechtspraak:
Subject: RE: Gezinsvoogden!
From: Voorlichting (Rvdr ‘s-Gravenhage) <voorlichting@rechtspraak.nl>
Sent: dinsdag 10 januari 2012 8:22:22
To: info@sm
Geachte heer R,
Uw bericht aan het hof Den Bosch is doorgestuurd naar de Raad voor de rechtspraak met het verzoek uw vragen te beantwoorden (zie hieronder):
Gezinsvoogden
1. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een schriftelijke verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder onder ede.
2. Een gezinsvoogd die bij zittingen aanwezig is en een mondelinge verklaring aflegt bij de rechtbank in een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een OTS), staat niet onder ede.
3. De rechtbank gaat uit van de juistheid van de overgelegde stukken en hetgeen is verklaard, tenzij uit andere informatie, bijvoorbeeld van partijen, blijkt dat er ernstige twijfels zijn gerezen.
4. Voor meer informatie over de gevolgen voor een gezinsvoogd als word bewezen dat deze de rechtbank opzettelijk schriftelijk of mondeling heeft misleid kunt u zich het beste wenden tot het juridisch loket of een advocaat. De Raad voor de rechtspraak kan daar geen uitspraken over doen.
Er zijn geen richtlijnen voor het indienen van stukken of het mondeling geven van een verklaring vanuit het gerecht waaraan een gezinsvoogd moet voldoen. Deze bepaalt zelf welke stukken in het geding worden gebracht en wie hem/haar ter zitting vertegenwoordigd.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting
Raad voor de rechtspraak
Kunt u misschien aangeven of een van u Familie leden bij Politie Rotterdam (heeft) gewerkt in het belang van verdere onderzoek waarom u zo goed op de hoogte was dat u schijnbaar niet aan Waarheidsvinding hoeft te doen.
Verder vragen wij ons af of u familie nou voor AJAX is of voor Feijenoord misschien kunt u daar ook wat meer helderheid over geven ?
Wordt vervolgd:

Bewijslast Een kenmerken van organisatiecriminaliteit in de Jeugdzorg

Een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten

Posted on 05/01/2013 door

Purmerend o2 januari 2013.

 

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan.
We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

De drie musketiers van Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam hebben totaal niet de moeite genomen om het volledige dossier te lezen.
Dat noemen we nou een gemiste kans.

421020_399246020159757_90574028_n

Deze drie musketiers proberen alleen hun eigen fouten schoon te poetsen met hun vriendjes? Je moet wel behoorlijk durven na meer dan 14 jaar dossier opbouw om de Journalist voor leugenaar uit te maken?

385281_399246683493024_908120640_n

Na mijn inziens ben je dan wild om je heen slaan om je baantje als Manager veilig te stellen terwijl je weet dat als dit bestuursrechtelijk op tafel komt met vervalsing indicatie besluit hij zijn eigen collega’s de ( Jong) opknoopt aan de

429089_399246846826341_483641330_n

hoogste boom.
Tevens gaat er voor Reinier en ondergetekende een deur open om 4,2 miljoen schade vergoeding in te brengen wegens het niet handelen de wet op de Jeugdzorg…

312431_399260033491689_744067860_n
Voelt daarom Janny Nab al natigheid en heeft de William Schrikker Groep verlaten per 1 januari 2013 omdat zij in de periode 2005 verantwoordelijk was voor Reinier?

389634_399244496826576_1646076058_n

Mvr Janny Nap ook aan de tafel bij AKJ?
Dat noemen we nou vreemd, omdat AKJ onafhankelijk moet zijn om klachten van de WSG te kunnen behandelen?

Dan heeft zelfs de ombudsman hier een stevige rapport over geschreven die er Afbeelding13zeker niet om liegt voor het Samson Rapport mensen.. En de drie musketiers gaan voor hun gehele arrogantie met het gevoel dat dit allemaal niet op papier stond?

Maar dat kan nog wel eens behoorlijk tegen vallen namelijk een 307244_399245406826485_878550080_njournalist doet eerst zijn voorwerk en raadpleeg zijn bronnen en verzoeken in te dienen om het plaatje volledig te krijgen.
De volgende stap is analyse van de zaak door te screenen op kenmerken van organisatiecriminaliteit. zie www.burojeugdzorg.nl/1000.htm

582284_399246343493058_1514342266_nHet kan niet zo zijn dat mistoestanden binnen de Jeugdzorg in de doofpot verdwijnen, dat zou beteken dat Jeugdzorg machtig is en niet meer te controleren is door de media omdat deze drie Musketiers compleet verpesten met hun dreigementen tegen ouders die waken over het systeem zodat kinderen tussen hun ouders veilig kunnen opgroeien zonder verzonnen verhalen en het tegen elkaar uitspelen van kinderen tegen hun ouders door de gezinsvoogd. Het niet doen aan waarheidsvinding is een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg.

385281_399246683493024_908120640_n

Wat doet de cliëntenambassadeur?
Wie ben ik?
Ik ben Janny Nab en sinds 1 januari 2010 ben ik de
cliëntenambassadeur van de WSG. Misschien kent u mijn naam wel.
Ik werk al lang bij de WSG.
Eerst bij de Jeugdbescherming en nu voor alle cliënten van de WSG.

429089_399246846826341_483641330_nDe cliënten dat zijn ouders en hun kinderen.
Waarom een cliëntenambassadeur?
De WSG bemoeit zich met u en uw kinderen.
Meestal zonder dat u daar om gevraagd heeft.
Het is belangrijk om te proberen ons voor te stellen hoe het is om in ‘de schoenen van de cliënt ‘te staan.
En hoe we het beste kunnen samenwerken.
Ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens.
Je zou kunnen zeggen dat de cliëntenambassadeur iemand is die er speciaal
oplet of de WSG goed genoeg rekening houdt met u en uw kinderen.
Wat doe ik?
Ik heb me onder andere bezig gehouden met het cliënttevredenheidsonderzoek.
En ik bespreek met de managers wat we gaan doen met de uitkomsten van dit onderzoek.
Ik volg altijd heel goed wat de klachtencommissie zegt.
Zodat we kunnen leren van klachten en dingen kunnen verbeteren.
Het gebeurt ook wel eens dat de bestuurder Peter Kouwenberg
of iemand anders vraagt of ik met een cliënt of een organisatie wil praten.
Meestal is er dan iets niet goed gegaan en probeer ik een oplossing te verzinnen.
Dat lukt jammer genoeg niet altijd.
Ook heb ik vaak contact met de cliëntenraad.
En ben ik om de 2 maanden bij hun vergadering.
Ik let op dat we echt doen wat we hebben afgesproken.
Een voorbeeld van iets wat de cliëntenraad heeft bedacht is deze krant.
Die gaan we nu twee keer per jaar uitbrengen.
Cliëntenparticipatie: dat is de cliënten mee laten denken.
Door vragen te stellen en door goed naar u te luisteren, kunnen we ons werk beter doen.
Ik ga een plan maken om dat te organiseren.
Hoe dat er precies uit gaat zien weet ik nu nog niet.
Ik zal er in ieder geval in de volgende krant een stukje over schrijven.
Maar het kan ook heel goed dat u al eerder iets van mij hoort.
Tot slot
Ik ben heel blij dat de WSG een cliëntenambassadeur heeft (had).
Door goed met elkaar samen te werken kunnen we meer bereiken!
Met vriendelijke groet,
Janny Nab, cliëntenambassadeur

Wordt vervolgd….

Welke Rechter gaat hier zijn vingers aan branden?

Purmerend o2 januari 2013.

 

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan.
We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Lees verder