Welke Rechter gaat hier zijn vingers aan branden?

Purmerend o2 januari 2013.

 

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan.
We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Het is voor een journalist niet makkelijk om zaken uit te zoeken, dat vergt wat tijd en inspanning.
Je moet bronnen raadplegen, maar ook langs bronnen binnen de Jeugdzorg.
Het laatste gaat wat vruchten afwerpen, omdat mensen binnen de Jeugdzorg hun baantje kwijt gaan raken in 2013.

Janny Nab niet meer werkzaam binnen de William Schrikker Groep?

Gaat men van uit de politiek nu eens duidelijk de Geldstroom aanpakken van de Jeugdzorg en de William Schrikker Groep?
Daar is jeugdzorg niet blij mee, komen dan met dreigbrief niet meer geschreven door de Managers die genoemd zijn al eerder in het nieuws. Nu komen ze met de onderbaas drs. xxx regiomanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.
Mensen dit is prachtig formidabel, beter kunnen we het niet hebben.
Hiermee krijgt u inzicht hoeveel lagen er tussen zitten voor een kind geholpen wordt door de Jeugdzorg.
Namelijk deze mensen hebben een functie om lastige Journalisten desnoods via hun maatjes de mond te snoeren.
Dat is nou precies wat we willen want dan wordt de zaak openbaar, wat zal het druk zijn in de rechtbank?
xxx Moet nu toch wel weten in zijn achterhoofd dat de gesprek die hij met mijn voerden wel eens vastgelegd zouden kunnen zijn?
Mijn voorstel aan deze Brave Borst toen ik hem aan de telefoon had, zet even op een A4 de punten neer, nadat jij een gesprek zou aangaan met mvr.xxx wat volgens haar niet klopte?
Dhr xxx vond dat een goed plan en zou hiervoor zorgen.
De Journalist heeft hierop 4 weken gewacht en er kwam maar geen bericht?
Dhr xxx had dus ruim genoeg de tijd om te kunnen anticiperen op het nieuws.
Hiermee had de Journalist voldaan aan hoor en wederhoor, maar bij geen bericht gaat de Journalist weer verder met kenmerken van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg.

Want mensen dit was namelijk de insteek van de zaak die opeens weer een wenteling kreeg binnen de Rechtbank Haarlem. De zaak van vijf minuten te laat gaat weer in de geschorste stand plaats vinden binnen de Rechtbank Zaandam?
Namelijk op 19 december 2012 heeft men beslist dat de zaak van terechtzitting van 27 april 2011 het onderzoek werd toen geschorst op motiverende reden, omdat de verdediging werd geschaakt in zijn verdediging i.v.m. ontbrekende stukken. Nu de terechtzitting weer heropend moet gaan worden op 06 februari 2013 om 10.55 uur in de stand zoals deze geschorst werd door de kinderrechter en de officier van justitie. Mensen zorg dat u daar aanwezig bent om het kind en de ouders te steunen.

Mensen bijna een jaar later gaat de zaak door?
Dat heeft maar een doel?
Ouders en kind moet hangen om zo de hete angel uit het verhaal te halen? Onbegrijpelijk vijf minuten te laat voor een kind en Halt wil het kind via deze weg aan de verzonnen  verhalen overleveren?
Is de Rechtelijke macht op de hoogte van de volgen berichtgeving in de media?

Laten we wel wezen mensen alle Rapporten in deze vijf minuten te laat zaak zijn afgesloten zowel van de Jeugdzorg als van de Raad voor de Kinderbescherming TOCH?
Wat is dan nu weer de reden om verder te gaan in de stand, waar deze bijna na een jaar schorsing na mijn inziens geen toegevoegde waarde heeft. Het kind gaat super op school gezien zijn prestatie?
Maar wat is de reden om alsnog het kind voor te laten komen terwijl er geen problemen zijn in de ontwikkeling van het kind. want laten we wel zijn de Kinderrechter stelt altijd het belang van het kind centraal en weet dat het kind het veiligst opgroeit in zijn omgeving van zijn ouders?
Internationale rechten van het kind.
Deze alsnog als 15 jarige puber die door liefde volle ouders wordt begeleid zodanige stres te brengen dat het kind alle vertrouwen verliest in onze democratie waar men op scholen zoveel aandacht aan besteed?

Wat stelt dan de volgende artikel voor als ouders hun kinderen mee geven:” Probeer bij conflict situaties de weg te volgen die het meest bij je pas om verdere escalaties te voorkomen?
Aangezien het kind regelmatig heeft aangegeven dat er pestgedrag plaats vond op school, werd hier verder niks mee gedaan.
Hiermee werden de daders beloond en het slachtoffer en ouders gestraft.

Wij als ouders zijn niet bang voor deze tribunaal het is het lot wat je toe komt en ik zal er voor staan als vader (journalist) om mijn zoon bij te staan in zijn en mijn proces…
Na 14 jaar rechtbanktraining weet ik nu wel dat met vals spelen iedereen zijn zaakje wel kan winnen.
Misschien had ik tegen de Voorzitter niet mogen noemen dat de zelfde Griffier aanwezig in de zitting van 27 april 2012 de zelfde Griffier was bij de dwaling van Reinier zijn stiefbroer.
De kinderrechter in deze zaak was:
STEFELS
A. mw.
Haarlem Rechter 011203
C070904-080606 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN C070904-080606 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004–080606 Hop bijbanenregister Haarlem
Aandachtsvestiging Aandachtsvestiging
Hop vraagt afschrift van haar beschikkingen kinderbeschermingsmaatregelen met Stichting William Schrikker Groep als partij?

Dan vraag ik bij me zelf af krijgt de Griffier die alles bij akte notuleert en bij de journalist in zijn bezit is niet last van haar geweten.
Het gaat toch om kinderen centraal te stellen, een ezel stoot zich nimmer tegen de zelfde steen?

We zullen dan ook proberen om Reinier op te roepen in de rechtbank..
De ouders hebben toen aan de William Schrikker Groep gevraagd of er spraken was van medicatie en recent zelfs een wet op de openbaarheid van bestuur in gediend. Hier werd stelselmatig ontkent dat Reinier medicatie kreeg toegediend. Later bij toeval via de andere instellingen krijgt de journalist een rapport in handen,” Ja mensen het lijkt wel toeval 26 april 2007? De ouders zien dat Reinier medicatie toe gediend kreeg, zonder dat de ouders hier van af wisten en ook niet met hun was besproken.
Op hem inpraten door de gezinsvoogd en medicatie door zijn eten te voegen, dat is een brug te ver nu alle documentatie in bezit zijn bij de Journalist. Reinier had als kind verklaard dat hij geen medicatie uitgedeeld kreeg via de instellingen waar hij verbleef.
Dus blijft er maar een mogelijkheid over door zijn eten of drinken.

De journalist zal een verzoek indienen om te mogen filmen in de rechtbank Zaandam.
De ouders verwijzen naar naar de uitspraak Zeilmeisje Toch..

Kijk mensen wat ik hier duidelijk probeer te maken is dat Jeugdzorg Amsterdam de indicatie besluiten van Reinier een kenmerk van organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg is het onbevoegd afgeven van indicatiebesluiten. Kost wat het kost moest men de ouders en kind straffen door hun eigen gemaakte blunders ondanks dat het goed gaat met het kind.

We zien deze rechtszitting met liefde vol te gemoed mijn druk is lager als de tegenpartij..

Dus als ik de rechtbank goed begrijp moet mijn zoon volop in het pestgedrag staan met alle gevolgen van dien , tot er weer een kind ….

Deze Meneer pedagogische verantwoordelijk voor Mevrouw xxx   omdat zij haar zaakjes niet op orde heeft en alle zeilen bij zet om uit deze lastige positie te komen?
Mevrouw xxx denk eens goed na of u het ZAT team echt ZAT bent?
Met uw actie zal u de tweede kamer steeds meer wakker gaan maken, door eens de geldstromen onder de loep te nemen of kinderen die onder jeugdzorg vallen wel de juiste hulp krijgen TOCH!!
Dan hebben we het niet over pilletjes in eten en drinken verstoppen om zo het kind rustig te krijgen.. geef mijn het recept en Reinier was ook rustig geweest he Carla Kooymans.
Wat had ze het benauwd toen Reinier bij ons bleef en niet meer met de kerstdagen terug keerde naar de Rentray TOCH. En nu blijkt dat hij wel degelijk medicatie kreeg toe gediend of blijven we het nog steeds ontkennen?
Misschien heeft ze ooit van Risperdal gehoord 1mg/ml drankje slikt zo lekker weg en is zo makkelijk in eten en drinken te verwerken..

“Ik vraag mijn dan ook af hoever het bestuur van Jeugdzorg Amsterdam op de hoogte is van deze heren?

DRS. xxx jij hebt wel lef om uit je Ivoor toren te komen TOCH??
Hoeveel connecties heb jij zie info bij de rechtelijke macht?

Luister kerel ik wil jou treffen in de rechtbank is dat duidelijk,” dan kan ik namelijk mijn 4,2 miljoen schade claim in willigen, omdat jou vorige baas toegaf  wiel Janssen jeugdzorg Amsterdam in samen werking met karel verwey dat hij bleef stempelen voor de indicatie besluit getuigen SDNL ..

Beste mensen ik sta voor de kinderen ik roep u op om mijn te steunen.. “Ik heb veel mensen geholpen om inzicht te krijgen wat er om hun heen gebeurd als zij te maken krijgen met verzonnen verhalen van de jeugdzorg telkens zien we steeds de zelfde opstelling hoe deze verzonnen verhalen worden geschreven om zo kost wat het kost de indicatiebesluit te verzilveren door de rechtbank om zo 175.000 euro per kind binnen te halen.
Dan blijkt dat de kinderen geen hulp krijgen, terwijl wel de doelen staan beschreven in de behandelingsplan plan van aanpak en risicoanalyse waarvan de ouders altijd een concept krijgen wat niet de behandelingsplan is.

Maar ik wacht nog even met jullie dreigbrief want ome E. heeft mijn nog niet gebeld.. dus neem aan dat hij van jullie actie op de hoogte is TOCH..

 

Kijk wanneer  DRS. xxx onder in het blad al samen werkt met rechters dan kan er nooit spraken zijn van scheiding der machten en het voorkomen van belangenverstrengeling..
Wij wachten de rechtszaak af op 6 februari 2013 Te Zaandam om 10.55 uur Rembrandtstraat 23. komt u allen en ondersteun ouders en kind.

Reacties zijn gesloten.