Uitspraak Rechtbank over Indicatiebesluit?

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Dhr. xxx Teammanager BJAA dreigde met een brief richting het gezin dat als de gesprekken die zijn opgenomen openbaar worden gemaakt via mijn weblog zeer ernstige gevolgen zullen Hebben.
Dit heeft tot gevolg gehad dat Mevrouw Mr. E.Lam Huisadvocaat van Jeugdzorg verbonden aan kantoor Keizerhof  Advocaten Keizersgracht 618 Amsterdam, met een brief kwam aan zetten dat stukken van mijn weblog gehaald moesten worden.
Nu zien wij dat recent geleden ook een rechtszaak heeft gehad namens Jeugdzorg over onwaarheden deze uitspraak is hier te lezen.
Mensen het ging namelijk over

Verzoekschrift ex artikel 46 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit kan nooit een kans van slagen hebben omdat de medewerkers zelf hun gegevens op internet hebben geplaatst en een bestuurlijke functie bekleden die gecontroleerd mag worden.
Politicus en Journalist Dhr A.Fleere heeft dan ook gewacht met de volgende plaatsing van een brief van de school.
Mede omdat vader niet mee werkte aan een test die Jeugdzorg graag wilde uitvoeren niet vermeld in de (waarheidsvindingen) bleek hier al uit dat vader compleet uitgeschakeld moest worden.
Namelijk mijn zoon Izaack verbleef tot december 2011 bij mijn alvorens hij naar zijn moeder ging.
Mijn moeder overleed op 26 oktober 2010 en telt u nu even door met Rouwverwerking wat ook door de school is toegegeven herstelde mijn zoon Izaack en ging alsnog over na groep twee.
Altijd handig als je de juiste stukken opvraagt  en wij willen dan ook alle ouders die te maken krijgen met kenmerken van organisatiecriminaliteit

Dan laten we hier even een brief zien, hoe het spel werd gespeeld. Wat totaal niks te maken had met 5 minuten te laat komen op school wegens pestgedrag, waar inmiddels op scholen nadat er eerst slachtoffers onder kinderen moesten vallen aandacht aan werd besteed.
Het is dus niet voor niks geweest om eens duidelijk hier een standpunt in te nemen er zouden meer ouders dit moeten doen om pesten op school tegen te gaan.
Want school was hier verantwoordelijk voor en toen er lastige vragen kwamen en gespreken werden opgenomen en stukken als aanvullend bewijs werden opgevoerd door de Journalist, voelde BJAA Manger wel dat het dit zo snel mogelijk het liefst met de huisadvocaat van internet moest worden gespeeld.
We hebben als Journalist de tegenpartij de kans gegeven op hoor en wederhoor en deze gespreken zijn opgenomen om zo te laten zien dat BJZ zie brief een heel ander spel aan het spelen was men wilde mijn zoon inlijven om een test uit te voeren in strijd met het EVRM verdraag mevrouw de Advocaat of heeft u cliënt dit verzwegen voor u?

Nelson Mandela VS BJZ
We hebben zo lang mogelijk gewacht om de gesprekken niet openbaar te maken. Maar door de herhaaldelijke  aanval van de Raad voor de Kinderbescherming met verzonnen verhalen informatie gerapporteerd richting het gezin, zullen wij naar dit bericht als schot voor de boeg zowel de gesprekken van Jeugdzorg Purmerend in dienst van de Jeugdzorg Amsterdam en gesprekken van de Raad voor de Kinderbescherming openbaar gaan maken. Wij zullen nog even wachten met de gesprekken van de William Schrikker Groep te Diemen waar Mvr. Janny Nab als Directrice Jeugdbescherming verantwoordelijk was voor meerdere falende situaties. Hier komen we nog op terug in een bepaalde editie:

We zijn er klaar voor 6 Februari 2013 10.55 uur Rechtbank Zaandam  Rembrandstraat 23 als u tijd hebt komt u naar de rechtbank hiermee geeft de Journalist aan dat Broertje ingelijfd moet worden om zo tot een oordeel te komen..
Maar deze vlieger gaat niet op omdat er stukken boven water zijn gekomen dat het ZAT TEAM samenwerkt met BJZ of terwijl bureau jeugd zorg en ouders totaal niet weten wat er achter hun rug van hun kind gebeurd?

Reacties zijn gesloten.