Vonnis gewezen door de Rechtbank ( Noord-Holland)te Haarlem

Breaking news Vandaag het vonnis ontvangen van de Rechtbank (Noord-Holland) te Haarlem

Freelance Journalist Dhr Fleere heeft vandaag naar zijn gevoel geen Nederlaag geleden tegen de eisers BJAA.

Het nieuws op zicht die is geformuleerd mag blijven staan en zal dan ook als podium van vrije nieuwsgaring op de website blijven staan.
De vrijheid van meningsuiting om als Freelance Journalist mistoestanden aan de kaak te stellen moet blijven immers Nederland kiest voor een open en transparant nieuwsgaring waar het volk recht heeft op eerlijk nieuws.

Dat dit soms hard over komt en ook bij de tegenpartij is soms even slikken, dat hoort bij het leven. De jeugdzorg is een bestuurlijke instanties zoals wij dat recent hebben kunnen vernemen bij hangjeugd in de gemeente Purmerend. Op 27 februari 2013 werd er in het stadhuis te Purmerend hier uitleg aan gegeven door de Burgemeester Dhr. Don Bijl.

Portefeuille

Coördinatie collegebeleid, Politie, Brandweer, Veiligheidsbeleid, Bestuurszaken, Algemene & juridische Zaken, Externe betrekkingen, Regionale samenwerking, Wijkwethouderschap: Centrum

Nevenfuncties

  • plv korpsbeheerder politieregio Zaanstreek/Waterland, tevens portefeuillehouder financiën
  • plv voorzitter veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland, tevens portefeuillehouder financiën
  • lid dagelijks bestuur Stadsregio Amsterdam met portefeuilles vice-voorzitter, personeel en financiën
  • lid van de bestuurlijke adviescommissie Brandweer
  • voorzitter RIEC Zaanstreek/Waterland
  • voorzitter begeleidingscommissie Haltbureau Zaanstreek/Waterland

Deze avond was freelance Journalist Dhr A. Fleere aanwezig en heeft daar ook vragen gesteld.
De avond was zeer goed verzorgt en enige duidelijkheid richting de Jeugd was zichtbaar wie de ketenpartners waren die zich zoal met de Jeugd Bezig hielden.
Maar hier later meer over.

Wij zullen dan ook gehoor geven aan het vonnis om de namen van BJAA te verwijderen en aan te geven in een x en de foto’s van medewerkers BJAA verwijderd te houden.

De Beslissing

punt 5.1.   Beveelt Fleere om binnen één dag na betekening van dit vonnis alle op de Weblog gepubliceerde foto’s en namen van medewerkers van BJAA op de blog van Fleere
“andreblogt.wordpress.com” te verwijderen en verwijderd te houden.

Het bevreemd ons natuurlijk ten zeer dat mensen die bij een bestuurlijke instanties werken en fouten maken. waar over word geschreven door Journalisten met hoor en wederhoor, daar geen foto’s en namen bij mogen worden genoemd terwijl zij wel dergelijk onderdeel uit maken van de overheid.
Maar zoals de Journalist al aan gaf,”  aan Mvr. de voorzitter van de rechtbank (Noord-Holland)  te Haarlem, nadat zij de beiden partijen verzocht had eerst gezamenlijk er uit te komen. Dit werd resoluut  door de Huisadvocaat Mr E. Lam afgewezen en ging voor de volle pond.

De Freelance Journalist heeft de rechtbank er wel van kunnen overtuigen dat vrije Nieuwsgaring de fundamenten zijn van de vierde macht. Door hoor en wederhoor het volk te informeren over de mistoestanden binnen de Jeugdzorg. waar ook Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) onder valt.Waar ook veel over te doen is geweest zie column stukjes op deze website.
Alleen dan wel zonder de naam van de medewerkers en hun foto.
De inhoud van het verhaal blijft overeind.
Hiermee heeft de Freelancejournalist wel degelijk succes bereikt omdat (Cliënten) zoals jeugdzorg dat zo mooie benoemt,eigenlijk helemaal geen klanten zijn. Klanten hebben nou eenmaal een vrijen keus waar zij gebruik van kunnen maken, als zij het gevoel hebben dat zij niet worden geholpen of niet worden gehoord. Bij Jeugdzorg is dit niet het geval, en hebben (cliënten) geen keus en zijn dan gedwongen te blijven.

Word Vervolgd :

 

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.