Rechtbank Haarlem doet 2 keer vreemd waarom?

Purmerend:
Breaking News vanuit Jeugdzorg Purmerend:

Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.
Beste Burgers in Nederland de rechtspraak is verrot tot op de bodem.
Twee keer heeft rechtbank Haarlem de kans gekregen om de schade te herstellen, waarom durf ik dit te zeggen omdat ik als Freelance Journalist volledig op de hoogte ben van het dossier.
De advocaat gaat dit niet leuk vinden.

rechtbank Haarlem

Maar er is meer tussen hemel en aarde en  klopt wat de revue repasseerde dan kan je uitgaan van  een rechtelijke dwaling.
Jeugdzorg doet er alles aan wat het kost om de zorg door de strot te drukken van de gedeputeerde, rechters na getrokken telkens met de Raad voor de kinderbescherming en Jeugdzorg om de tafel en geen een ouders wind het van deze machtsverhouding, waarom wraakt de advocaat niet als hij dieper onderzoek doet naar de nevenfunctie van deze meervoudige raadkamer, zijn antwoord dat hij de volste vertrouwen heeft in Mr. Diender die ook werkzaam was of is bij de rechtbank Amsterdam, waar binnen kort het hoger beroep dient in Amsterdam, we staan op scherp…

We zullen maar zeggen ons kent ons de advocaat kan niet aanwezig zijn en geeft het over aan zijn waardeerde collegae met alle volle vertrouwen.
Hoe gaat de rechtbank Amsterdam onafhankelijk kijken naar de zaken met 6 keer een verschillende verklaring richting het OM terwijl de officier Mvr Hollander mee gaat met de advocaat en mee gaat met de reclassering Leger des Heils om de minderjarige naar huis te laten gaan.

Iedereen maar dan ook iedereen begrijpt niet de uitspraak van de rechtbank Haarlem en zet daar vraagtekens bij hoe de rechtbank eigenhandig tot zo oordeel komt.

Hiermee zijn er vragen gerezen..
We zullen het even kortzichtig neer zetten.
Vader heeft veel meerwerk geleverd tegen de Jeugdzorg en Raad voor de kinderbescherming, na mijn inziens in een Vrijland met vrijheid van meningsuiting moet dat kunnen artikel 10 EVRMlid 2, maar in Haarlem denken ze daar anders over,  maar nu laat ik me niet meer naaien en zal via de advocaat de namen van de rechters eerder op vragen, omdat rechter Mr. Dienders werkzaam was in Amsterdam slager keurt zijn eigen vlees. Dus we gaan dit proces monitoren omdat een uitspraak van rechters buiten om advies in mijn ogen als freelance Journalist behoorlijk stinkt MR. Diender 2 keer en je naait door. komt het soms door de volgende situatie omdat u weet dat ik meer werk lever tegen de jeugdzorg en mijn maar monddood moet worden gemaakt.

We vragen dan aan u persoonlijk kunt u hier mee leven?

DIENDER A.L.1254
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10182
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10987
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 10987
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 270990
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270990
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 270990
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 260583
NU
Haarlem Rechter 010988
NEVENFUNCTIES
Lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Midden Holland Haarlem = de koepelgevangenis Haarlem waar die flapdrol vast zit?
C2001-230105 Hop bijbanenregister Haarlem

http://www.commissievantoezicht.nl/files/file.php5?id=295

De Procureur-generaal,
Hoge Raad der Nederlanden,
Lange Voorhout/Kazernestraat 52,
Postbus 20303,
2500 EH ‘s-Gravenhage.

Ermelo, 28 juli 1997.

Betreft: Dossier HR213, klacht over rechter DIENDER A.L.

Hierbij dienen wij een klacht in over vorengenoemde rechter en verzoeken wij u deze rechter voor ontslag voor te dragen bij de Hoge Raad der Nederlanden; deze rechterlijke ambtenaar is benoemd als:

Rechter-plaatsvervanger in Utrecht

Geen vermelding in het bijbanenregister

Word vervolgd wat over deze rechter is nog meer te doen…

Advertenties

Reacties zijn gesloten.