Rechtszaak Voorzieningsrechter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam vs Politicus (Journalist)

Breaking News van uit Rechtbank Haarlem:

Rechtbank Haarlem

Om alle twijfels weg te nemen, dat gedaagde wel degelijke Politicus is, zullen wij hier als (Journalist) uiteen zetten hoe dit tot stand is gekomen.

Dhr A.Fleere heeft mee gedaan in 2006 met de landelijke verkiezingen voor de tweede kamer.
Wat was de reden dat lijst14 niet in de tweede kamer mocht komen, waren er veel te veel deskundige binnen de lijst?
We stellen u hier de lijst voor, die is verrassend te noemen is, omdat een hoog geplaatste in de lijst staat van het CDA (familielid) wat maakt de lijst nog meer top? Binnen onze lijst een TOP vrouw die de Bilderberg  Vertegenwoordigd als zijnde de kleine aarde.
Waarom hebben wij zo lang gewacht, dat heeft als reden gehad dat Jeugdzorg Schijnbaar nog niet geleerd heeft van hun fouten en kritiek van de journalisten. Direct proberen af te dwingen bij de rechtelijke macht om zo censuur te plegen op gemaakte fouten.
Een politicus heeft tot taak als volksvertegenwoordiger (trias Politica) het systeem controleerbaar te maken.
Maar als je als Freelance Journalist niet meer kan schrijven over personen die een openbaren functie bekleden in hun doelgroep. Dan is de controle op het systeem compleet verdwenen.
In afwachting van de uitspraak uit respect zullen we geen namen noemen, maar als de persoon in kwestie die met Jeugdzorg Amsterdam te maken heeft aangeeft dat haar (Cliënt) bij haar aangeeft dat zij de website heeft gelezen hebben en daarbij enige twijfel bij haar is gerezen, of het functioneren van de gezinsvoogd? Dan heeft de sociale media gewerkt, en kon de persoon zich in het verhaal vinden omdat zij het zelfde gevoel had volgens de uitspraken in de rechtbank van de gezinsvoogd die vermelde dat de persoon liever een andere gezinsvoogd wilde.

Het kan toch niet zo zijn dat personen die de website lezen de (politicus) Freelance Journalist volkomen geloven op zijn blauwe ogen!
Daar is meer voor nodig om als Freelance journalist te schrijven over de mistoestanden binnen de Jeugdzorg. Gevolg dat van uit de inspectie en politiek de teugels strakker werden aangetrokken wat ten gunste is voor de kinderen die eindelijk een podium kregen binnen de sociale media, en hun verhalen eindelijk wel konden vertellen en werden me genomen  zie rapport Commissie Samson.

Commissie Samson was vernietigend in hun rapport.
Waar (politicus) journalist zeker een grote rol in heeft gespeeld en daarbij zijn steentje heeft bij gedragen?

Heeft Jeugdzorg zoveel moeite met (feiten) waarheidsbevindingen dat men met grootmacht proberen (Journalist) Politicus het zwijgen op te leggen?
Mvr. de Voorzitter (edelachtbare) gaf netjes te kennen of er mogelijkheden waren tot een schikking voor zij tot een vonnis kwam?
Enige stilte en elkaar aan kijkend, gaf (politicus) Journalist aan dat hij bereid was daar op de gang te onderhandelen.
De tegenpartij gaf geen antwoord, direct gaf de Advocaat antwoord aan de Voorzitter (edelachtbare) dat hier niet over valt te praten haar doel was censuur.

Dit ging een stap te ver in de EVRM rechten Artikel 10 lid 2 en zou gevolgen hebben voor de sociale media.De journalist tevens ook (politicus) moeten bewaken dat we niet afglijden naar een dictatuur.
Hier mee ontstond een conflict, die niet voor beide partijen duidelijk werd.
De tegenpartij gaf niet duidelijk aan in de rechtszitting wat wel en niet mocht blijven!

Er werden dan ook stukken ingediend door de huis advocaat van BJJA  die betrekking hadden om censuur op te leggen tegen de media om zo de fouten binnen jeugdzorg te verdoezelen.” Mvr. de Voorzitter (edelachtbare) merkte terecht op, dat zij maar over één stuk kon oordeel vellen, die door de Advocaat was in gediend.
Hier werd al geheel duidelijk dat de huis Advocaat van BJAA probeerde door één stuk van het verhaal er uit te pakken om zo de gehele website op zwart te krijgen, die inschattingsfout had de rechtbank snel door en terecht focus mvr de voorzitter (edelachtbare) alleen op dat ene stuk. De gehele website werd hier mee ongemoeid gelaten. Als de gehele Website werd bedoeld had mvr de Advocaat moeten onderbouwen of mijn schrijven op leugens waren te toetsen. Dat had zeker de beerput opengetrokken omdat er dan bewijzen overlegt moesten worden of de freelance journalist gelogen had over de bevindingen. En die werden niet bekrachtig mvr de Advocaat en daar kan je behoorlijk lam van worden als je alleen maar winst haalt over een naampje en een foto duur grapje en wie betaald eigenlijk die rekening van mvr I.de R jeugdzorg Amsterdam? Misschien eens tijd voor een WOB verzoek. Men durfde niet zo ver te gaan  men had dan meer en meer de beerput opgetrokken. Jeugdzorg Amsterdam onder leiding van Big Bos Dhr E.G die geen kritiek wil verdragen alleen als het hem wel zelf uit komt. Maar pas op als journalisten zijn toko tegen het daglicht gaan houden, weet hij niet hoe snel hij de hulp moet in roepen van zijn advocaten om censuur te plegen over zijn toko als gewezen (TOP) ambtenaar?

Journalist was uiterst te vrede dat edelachtbare de moeite heeft genomen om de website te lezen dat siert de rechtelijke macht en wij spreken dan ons dank voor uit dat zij kennis dracht heeft genomen van de website die gewoon scherp maar rechtvaardig schrijft naar eer en geweten door hoor en wederhoor toe te passen en bewijzen verzameld waarom het zo een puinhoop is bij Jeugdzorg.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.