Raad voor de kinderbescherming staat dichterbij als je denkt?

Breaking News van uit Jeugdzorg Nederland?

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat?

Dit was ooit een leuk bedrijfsfeestje. 🙂
Die mevrouw achter mij…… is de vrouw van mijn (ex) collegae, waar ik samen mee werkte.
Wie wat bewaart die heeft wat zullen we maar zeggen.
Die dame in kwestie, u voelt hem al aankomen, werkte voor de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam.

personeels uitje 032

Deze medewerkster van de Raad voor de Kinderbescherming erkende mij als ervaringsdeskundige, door hoor tong uit te steken.

De volgende ronde 🙂

http://nl.linkedin.com/pub/loes-postuma-mosmans/64/80a/698

Loes Postuma-Mosmans

Loes Postuma-Mosmans

Jeugdreclasseerder bij Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam

Rotterdam en omgeving, Nederland
Burgerlijke en sociale organisatie

Als lid van LinkedIn, kunt u net als 225 miljoen andere professionals connecties, ideeën en carrièreperspectieven delen.

 • Weergeven wie u en Loes Postuma-Mosmans beiden kennen
 • Voorgesteld worden aan Loes Postuma-Mosmans
 • Rechtstreeks contact opnemen met Loes Postuma-Mosmans

Volledige profiel van Loes Postuma-Mosmans weergeven

Overzicht van Loes Postuma-Mosmans

Huidig
Vorig
Opleiding
 • Hogeschool Rotterdam
 • ROC A12
Connecties
108 connecties

Ervaring van Loes Postuma-Mosmans

Non-profit; 501-1000 werknemers; Bedrijfstak Burgerlijke en sociale organisatie

juli 2011Heden (2 jaar) Rotterdam en omgeving, Nederland

– Vanuit het strafrechtelijke kader bieden van intensieve begeleiding aan jongeren, gericht op het doorbreken van een criminele carrière en het zoeken naar een zinvol toekomstperspectief. De begeleiding richt zich op alle terreinen waarop de jongeren zijn vastgelopen;
– Opstellen, doen uitvoeren en evalueren van hulpverleningsplannen;
– Bemiddelen in conflictsituaties;
– Samenwerken met en rapporteren/adviseren aan diverse personen en instanties: de kinderrechter, officier van justitie en Raad voor de Kinderbescherming;
– Het begeleiden van de jeugdigen en het uitvoeren van de jeugdreclassering maatregelen ter voorkoming van recidive.

Overheidsinstelling; 1001-5000 werknemers; Bedrijfstak Wetshandhaving

september 2004juni 2011 (6 jaar 10 maanden) Rotterdam en omgeving, Nederland

De Raadsonderzoeker draagt zorg voor de volgende werkzaamheden:
– Een gedegen analyse van gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties;
– Een maatschappelijke taak op het kruispunt van juridische en pedagogische advisering;
– Intensief contact met de betrokken partijen, verzamelt en analyseert beschikbare informatie en adviseert de kinderrechter of de officier van justitie op basis van bevindingen;
– Regelmatig overleg met gedragsdeskundigen, juristen en collega-onderzoekers. Zorgvuldige verslaglegging is een belangrijk onderdeel van het werk.

Talen van Loes Postuma-Mosmans

 • Nederlands

  (Moedertaal of tweetalig)

 • Engels

  (Beperkte werkvaardigheid)

Opleiding van Loes Postuma-Mosmans

Hogeschool Rotterdam

Bachelor of Social Work, HBO Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

20032006

ROC A12

Social Worker, MBO 4 Sociaal Pedagogisch Werker

19992003

We hebben meer, hoe konden zij trouwen in een auto met blauwe zwaailichten?

blauw-zwaailicht-met-sirene

Herstel, zij werkt nu voor Jeugdzorg Rotterdam… zo gaat dat. Eerst ben je de aangever voor onderzoek, namens de Raad voor de Kinderbescherming. Dan wordt je omgetoverd tot onderzoeker, die weer levert aan de kinderdieven, Raad voor de kinderbescherming. Leuker kunnen we het niet maken…

Maar we hebben nog wat Rapporten van deze dame, wordt dit spel zo hoog gespeeld om mijn nog meer kapot te maken inclusief mijn gezin? Wordt vervolgd…

Advertenties

Reacties zijn gesloten.