Voldaan aan vonnis.

Hoeveel macht hebben scholen?

Beste lezers de aanval op de sociale media word heftiger en heftiger.
Aangezien freelance journalisten geen bescherming hebben, zijn ze makkelijke prooien geworden om uitspraken uit te lokken.
We wisten dat we ook in deze zaak een stuk gingen verliezen, Maar een ding vergeet deze rechter binnen zijn uitspraken. Wat je op papier zet moet ook kloppen met wat je zegt.
Zoals elk vogeltje gebekt is zal hij ook altijd zorgen dat zijn zang kunsten in beeld en geluid te horen kan worden gebracht.

De fundamenten van persvrijheid moeten worden getoetst aan waarheidsvinding.
Dat moet u toch wel weten als u een belangrijke functie bekleed namens het koningsrijk.
Het was mijn aangenaam u te treffen.
Zelfs ik had grote bewondering voor u omdat u mijn anders inschatten als dat mijn journalisten beweging u deed voor komen.
Wel kon ik u op een moment wraken, maar dat heb ik achter wegen gelaten.
Namelijk de tegenpartij wist dat u van GROTE letters houd, en heeft dat ook perfect in zijn pleidooi verkondigt, met daarna afzwakking in kleine letters die weer met een vergrootglas moest worden gezocht.
Wat u bent vergeten net als de school is mondeling reclame. Wat was u reden om een schoolverbod hier in te betrekken? Dan heeft u totaal niet geluisterd naar mijn pleidooi, waar ik in aangaf dat POLITIE Purmerend gesprek opgenomen via de agent aangaf via zijn Meerdere dat ik net zoveel rechten had als moeder om mijn zoon bij te wonen in zijn ontwikkeling binnen zijn school. Dit heeft u ook voor mijn voor een jaar afgesneden, mijn dank is groot terwijl u de dienaar bent (was)van onze Hare Majesteit als Jonkheer.
Dit was vast geen familie van u ?

Wat vreemd dat ik u tegen over mij kreeg?
Toch was u verbaast dat er een stuk boven water kwam die mijn zoon op kader niveau bracht u rept er geen woord over terwijl u wel vragen over stelde. De griffier want die kost ook wat centjes heeft dit bij akte opgemaakt en zullen wij zeker opvragen, om aan te kunnen tonnen dat er twee brieven waren die zeer verschillend waren toch.

Dank voor u uitspraak het zal Geenstijl en PowNed zeker niet teweeg brengen in hun respect voor taal gebruik bij akte,
Geenstijl let op u taal gebruik voor je het weet heb je meer dan 1400 euro aan je broek hangen.

Wat is geld mensen? zolang ze mijn ziel maar niet af pakken, Verkoop nooit je ziel aan de duivel .
Want 12 september 2013 weer in Haarlem de volgende ronde. Advocaat zal moeten vechten… Heel hard vechten ..

Vertrouwen in de rechtstaat?
Probeer het telkens weer terug te vinden , maar naar deze uitspraak moet ik toegeven R.V je wint weer en daarom was jij niet bij geen een situatie aanwezig persoonlijk tegen mij.
Champagne Laat de flessen knallen proost 1-0 voor jou… Maar nu ik ben bezig met hoger beroep al moet ik gras uit me tuin vreten,,, Maar jij speelt echt hoog spel.. Daar hou ik wel van. Waarom ik hou namelijk van mijn kinderen en heb veel mee gemaakt met mijn stiefzoon die ook onder jullie noemer viel,, R.V wat speel jij het spel hoog op gedekt door je directie? maar voor hoe lang ? jij op vakantie naar Italië je mede personeel naar Suriname en niet aanwezig zijn om gehoord te worden door mijn en een afgevaardigde te sturen die ik bewust niet noem omdat ik respect heb voor haar om jou shit op te ruimen.
http://www.nvvprocesrecht.nl/boeiende-voorjaarsvergadering-2011/

“Ik voel me vereerd :

Vraag me af hoe de moeder des volks hier tegen kijkt om kinderen geen zelfmoord meer te laten plegen door pest gedrag. Deze rechter ging hier voorbij en liet mijn veroordelen in meer dan 1400 Euro… Wie gaat mijn helpen?

Voorzitter:

mw. mr. drs. A.P. Schoonbrood-Wessels
senior rechter Rechtbank Amsterdam

Plaatsvervangende voorzitters:

mr. H. Brouwer
rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam

 • Voorzitter commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Huizen
 • overig zie: www.rechtspraak.nl

mw. mr. Q.R.M. Falger
rechter rechtbank Amsterdam

mr. Th.S. Röell
senior rechter Rechtbank Haarlem

 • Bestuurslid Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds te Den Haag
 • overig zie: www.rechtspraak.nl

mr. drs. J. Blokland
senior rechter Rechtbank Alkmaar

Leden:

P. van Lingen (per 1/7/2011)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bezwaarschriften/klachtencommissie van het Openbaar Voortgezet Onderwijs Alkmaar

mw. A.S. Kamphuis (per 1/7/2012)
advocaat te Amsterdam

R. Lonterman (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

H.B. de Regt (per 25/6/2003)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bestuur “8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet”
 • Lid van het Comité van Ondersteuning Cultuurplein Alkmaar

J.H.P. Smeets (per 1/12/2009)
advocaat te Haarlem

 • Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Voorzitter Commissie van Beroep Nederlandse Badminton Bond
 • Lid tuchtcommissie Instituut Sport Rechtspraak (ISR)
 • Bestuurslid Stichting Badmintonhall Duinwijck

B.J. Sol (per 1/1/2011)
advocaat te Haarlem

 • Voorzitter Adviescommissie Rechtspositionele Geschillen Luchtverkeersleiding Nederland (vanaf 1994)
 • Voorzitter Commissie van Beroep golfclub Houtrak (vanaf 1997)
 • Lid College van Afgevaardigden Orde van Advocaten (vanaf 2006)
 • Lid Commissie van Beroep Nederlandse Badminton Bond (vanaf 1 januari 2010)
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag (vanaf 1 mei 2010)
 • Lid Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) en het Haarlems Juridisch Genootschap

mw. A.M. Vogelzang (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

mw. S. Wieberdink (per 1/1/2010)
advocaat te Haarlem

 • lid van de Commissie van Toezicht van de PI Haarlem
 • lid van de politieklachtencommissie van de regio Kennemerland
 • trainer bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem

Plaatsvervangende leden:

M.A. le Belle (1/1/2007)
advocaat te Alkmaar

mw. E.C. Gelok (per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

A. de Groot (1/1/2006)
advocaat te Alkmaar

 • Secretaris/Penningmeester stichting regionale vastgoedrapportage
 • Arbiter KvK Alkmaar
 • Plv-secretaris RvT NVM Haarlem

L.D.H. Hamer (1/9/2002)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Stichting Strafrecht praktijk
 • Bestuurslid Stichting Noordzeekanaalgebied

G. Kaaij (per 1/7/2011)
advocaat te Alkmaar

 • Docent praktijkleer aan de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten
 • Docent strafrecht aan de SSR

H.C.M.J. Karskens (15/9/2001)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Stichting Advocaten zonder Grenzen Nederland
 • Secretaris Stichting de Tichel alsmede Stichting Phoenix te Amsterdam
 • Secretaris Volleybalvereniging Syzygy te Amsterdam
 • Docent gedragsrecht beroepsopleiding NOvA

mw. J.M. van de Laar (1/3/2009)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Klachtencommissie Revalidatiecentrum Amsterdam en Jan van Breemeninstituut
 • bestuurslid Stichting Keurmerk Letselschade
 • lid Compensatiecommissie R.-K. Kerk Nederland

A.G. van Marwijk Kooy  (per 1/1/2011) (herbenoemd per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

 • Rijksuniversiteit Leiden: Gastdocent Pensioenrecht
 • Voorzitter Vergezicht op Amsterdam (Denktank Amsterdams Museum)

mw. M. Middeldorp (per 1/4/2013)
advocaat te Haarlem

 • bestuurslid van de Stichting Edgar Donckerfonds
 • plv. griffier Scheidsgerecht Gezondheidszorg

mw. E.M.J. van Nieuwenhuizen (per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

M. Pannevis (1/4/2005)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter van de financiële kamer van de Stichting Reclame Code

G.J.W. Pulles (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

 • Docent internationaal recht en grondrechten aan de Universiteit van Amsterdam

mw. B. Roodveldt (1/7/2006)
advocaat te Alkmaar

M.W. Schüller (1/1/2008)
advocaat te Hoofddorp

J.J. Trap (1/1/2006)
advocaat te Amsterdam

 • Raadsheer-plv.  Hof Den Haag

mw. M.J. Westhoff (per 1/4/2006)
advocaat te Amsterdam

C. Wiggers (per 1/7/2013)
advocaat te Hoofddorp

M. Ynzonides (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Vereniging voor civiele cassatieadvocaten
 • Lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht
 • Lid redactie Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering
 • Raadsheer-plv. Hof Arnhem

mw. M.E. van der Zouw (per 1/7/2013)
advocaat te Haarlem

Kan niet gekker worden als ik dit wist had je zeker je wraking kamer moeten raadplegen… Wie gaat jou in het hogere beroep verdedigen of op 12 september ? ben benieuwd hoe ver dit gaat.

Voorzitter:

mw. mr. drs. A.P. Schoonbrood-Wessels
senior rechter Rechtbank Amsterdam

Plaatsvervangende voorzitters:

mr. H. Brouwer
rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam

 • Voorzitter commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Huizen
 • overig zie: www.rechtspraak.nl

mw. mr. Q.R.M. Falger
rechter rechtbank Amsterdam

mr. Th.S. Röell
senior rechter Rechtbank Haarlem

 • Bestuurslid Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds te Den Haag
 • overig zie: www.rechtspraak.nl

mr. drs. J. Blokland
senior rechter Rechtbank Alkmaar

Leden:

P. van Lingen (per 1/7/2011)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bezwaarschriften/klachtencommissie van het Openbaar Voortgezet Onderwijs Alkmaar

mw. A.S. Kamphuis (per 1/7/2012)
advocaat te Amsterdam

R. Lonterman (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

H.B. de Regt (per 25/6/2003)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bestuur “8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet”
 • Lid van het Comité van Ondersteuning Cultuurplein Alkmaar

J.H.P. Smeets (per 1/12/2009)
advocaat te Haarlem

 • Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Voorzitter Commissie van Beroep Nederlandse Badminton Bond
 • Lid tuchtcommissie Instituut Sport Rechtspraak (ISR)
 • Bestuurslid Stichting Badmintonhall Duinwijck

B.J. Sol (per 1/1/2011)
advocaat te Haarlem

 • Voorzitter Adviescommissie Rechtspositionele Geschillen Luchtverkeersleiding Nederland (vanaf 1994)
 • Voorzitter Commissie van Beroep golfclub Houtrak (vanaf 1997)
 • Lid College van Afgevaardigden Orde van Advocaten (vanaf 2006)
 • Lid Commissie van Beroep Nederlandse Badminton Bond (vanaf 1 januari 2010)
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag (vanaf 1 mei 2010)
 • Lid Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) en het Haarlems Juridisch Genootschap

mw. A.M. Vogelzang (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

mw. S. Wieberdink (per 1/1/2010)
advocaat te Haarlem

 • lid van de Commissie van Toezicht van de PI Haarlem
 • lid van de politieklachtencommissie van de regio Kennemerland
 • trainer bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem

Plaatsvervangende leden:

M.A. le Belle (1/1/2007)
advocaat te Alkmaar

mw. E.C. Gelok (per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

A. de Groot (1/1/2006)
advocaat te Alkmaar

 • Secretaris/Penningmeester stichting regionale vastgoedrapportage
 • Arbiter KvK Alkmaar
 • Plv-secretaris RvT NVM Haarlem

L.D.H. Hamer (1/9/2002)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Stichting Strafrecht praktijk
 • Bestuurslid Stichting Noordzeekanaalgebied

G. Kaaij (per 1/7/2011)
advocaat te Alkmaar

 • Docent praktijkleer aan de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten
 • Docent strafrecht aan de SSR

H.C.M.J. Karskens (15/9/2001)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Stichting Advocaten zonder Grenzen Nederland
 • Secretaris Stichting de Tichel alsmede Stichting Phoenix te Amsterdam
 • Secretaris Volleybalvereniging Syzygy te Amsterdam
 • Docent gedragsrecht beroepsopleiding NOvA

mw. J.M. van de Laar (1/3/2009)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Klachtencommissie Revalidatiecentrum Amsterdam en Jan van Breemeninstituut
 • bestuurslid Stichting Keurmerk Letselschade
 • lid Compensatiecommissie R.-K. Kerk Nederland

A.G. van Marwijk Kooy  (per 1/1/2011) (herbenoemd per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

 • Rijksuniversiteit Leiden: Gastdocent Pensioenrecht
 • Voorzitter Vergezicht op Amsterdam (Denktank Amsterdams Museum)

mw. M. Middeldorp (per 1/4/2013)
advocaat te Haarlem

 • bestuurslid van de Stichting Edgar Donckerfonds
 • plv. griffier Scheidsgerecht Gezondheidszorg

mw. E.M.J. van Nieuwenhuizen (per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

M. Pannevis (1/4/2005)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter van de financiële kamer van de Stichting Reclame Code

G.J.W. Pulles (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

 • Docent internationaal recht en grondrechten aan de Universiteit van Amsterdam

mw. B. Roodveldt (1/7/2006)
advocaat te Alkmaar

M.W. Schüller (1/1/2008)
advocaat te Hoofddorp

J.J. Trap (1/1/2006)
advocaat te Amsterdam

 • Raadsheer-plv.  Hof Den Haag

mw. M.J. Westhoff (per 1/4/2006)
advocaat te Amsterdam

C. Wiggers (per 1/7/2013)
advocaat te Hoofddorp

M. Ynzonides (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

 • Voorzitter Vereniging voor civiele cassatieadvocaten
 • Lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht
 • Lid redactie Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering
 • Raadsheer-plv. Hof Arnhem

mw. M.E. van der Zouw (per 1/7/2013)
advocaat te Haarlem

jhr. mr. Th.S. Roëll (vice-president van de Rechtbank Haarlem),

roel320_w147_h180_bg

Advertenties

Reacties zijn gesloten.