Hoger Beroep ?

Breaking News van uit Jeugdzorg Nederland?

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat

Beste lezers steeds meer word er een aanval gedaan op de socialen media.
Waarom gebeurd dat, men wil niet aanlopen tegen een megaclaim door gezinnen die kapot zijn gemaakt door scholen.

Gerechtshof Amsterdam, 08-01-2013, 200.085/648/01 NOT

Aldus gegeven te ‘s-Hertogenbosch door mr. S.J.G.N.M. Willard, plaatsvervangend voorzitter,

mr. D. van Emden, mr. M.H.G. Giesbers, mr. J.J.G.M. Kuijpers, leden, mr. J.L.G.M. Mertens, plaatsvervangend lid, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 maart 2011,

in tegenwoordigheid van de secretaris.

Hoe gaat men om in de uitspraak om in Amsterdam mijn stad die wel eerlijke rechtspraak durft uit te spreken door te kijken naar de feiten.

mr. J.J.G.M. Kuijpers

Wat bedoeld zij met twijfel in de veroordeling in de ruimte van het begin? Als een rechter twijfelt dan zal zich niet moeten lijden door politie in de zaal. Als de advocaat van de verdachte stoom uit zijn oren komt, dan moet je als Rechter je emotie naast je neer leggen.

Zo niet dan gaan we 4.3 miljoen schade claim innen.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.