Het onschuldbeginsel

Jeugdzorg maar vooral (Teamleiders) krijgen voorlichting over de VN verdragen:
De verdragen zijn bij de Jeugdzorg instellingen niet zo bekend schijnbaar?
Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Het leger des Heils ketenpartner van de jeugdzorg moet de smerige klussen opknappen omdat jeugdzorg Amsterdam niet de lef heeft om met (vader) Freelance journalist zelf hun onderzoek uit voeren tegen over mijn kinderen.
Wat als jullie wel durven het zelf uit te voeren en je te maken gaat krijgen met

Dat zijn voor mijn als Freelance journalist net gebaseerd op vermoedens?
feitenlelies zijn geen vermoedens in een uitspraak en zal in het hogere beroep een harde noot worden gekraakt.
gaan we voor de feiten of gaan rechters voor vermoedens?“Wordt voor onschuldig gehouden”
De term onschuldig wordt in het Van Dale woordenboek omschreven als ‘zonder kwaad te hebben gedaan’. In de juridische wereld wordt niet gesproken over ‘kwaad doen’, maar over of het feit bewezen kan worden. Als er niet voldoende bewijs is, zal iemand onschuldig blijven. Dit kan betekenen dat iemand die wel degelijk iets gedaan heeft, bij gebrek aan bewijs, vrijgesproken moet worden.Schijnbaar denken Rechters in Haarlem daar meerdere keren anders over tot het laatste proces. Hoe diep zit men hier in als je merkt dat rechters niet meer van uit de feiten gaat maar van uit vermoedens? nog nooit vertoond. Een leger die brieven stuurt bedreigend te noemen om een minderjarige te hersenspoelen net zoals sekte die werkzaam zijn voor de kerk om zo de zieltjes binnen te halen in de woord van GOD.Zelfs zo ver gaat om de verkondigen dat hij schijt heeft aan de ouders en hij blijft stalken tot hij zelf een reactie geeft.Je zal zelf maar een rot jeugd hebben mee gemaakt en nu je frustratie probeert uit te voeren om een gezin nog meer kapot te maken omdat iemand anders van het leger je zodanig bedreigt en geen fuck uitvoert voor een woning voor mijn stiefzoon. Waarom schrijf ik dit omdat er ook broeders zijn die deze meneer kan en weten dat er wel degelijke mogelijkheden zijn om mijn stiefzoon aan een woning te helpen. We gaan toch weer over om meer openheid te geven van de persoon die in een filmpje het woord GOD hoog in zijn vaandel heeft staan, maar nu de praktijk.

Het onschuldbeginsel

Volgens diverse juristen en hoogleraren zijn sommige plannen in het regeerakkoord in strijd met het onschuldbeginsel. Mooie term, maar wat houdt dit onschuldbeginsel nou precies in? Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, neem ik de wet erbij. Het onschuldbeginsel is opgenomen in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (ook wel: EVRM). Artikel 6 lid 2 van dit verdrag zegt:

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

Dit artikel kun je in verschillende stukken hakken, waardoor de uitleg duidelijker zal worden. Ik zal er nu voor kiezen om het artikel onder te verdelen in de volgende stukken:

  • “Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld”
  • “Wordt voor onschuldig gehouden”
  • “Totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”

Alle drie de stukken zal ik apart bespreken, zodat aan het eind van dit stuk het onschuldbeginsel duidelijk is.

“Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld”
Iedereen in Nederland die verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, kan door de officier van justitie vervolgd worden. Wat is nu precies vervolging? Vervolging houdt niets meer of minder in dan het uitlokken van een onderzoek of beslissing van een rechter of het uitbrengen van een strafbeschikking. Artikel 6 geldt dus, kort gezegd, voor iedereen waarvoor de officier van justitie een uitspraak van de rechter wil hebben.

“Wordt voor onschuldig gehouden”
De term onschuldig wordt in het Van Dale woordenboek omschreven als ‘zonder kwaad te hebben gedaan’. In de juridische wereld wordt niet gesproken over ‘kwaad doen’, maar over of het feit bewezen kan worden. Als er niet voldoende bewijs is, zal iemand onschuldig blijven. Dit kan betekenen dat iemand die wel degelijk iets gedaan heeft, bij gebrek aan bewijs, vrijgesproken moet worden.

“Totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.”
Zolang niet bewezen is dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit, kun je hem (of haar) dus ook geen straf opleggen. Dit kan pas op het moment dat een rechter gezegd heeft dat diegene schuldig is aan het feit. De verdachte heeft nu de keuze of hij het hier mee eens is, of dat hij de zaak wil laten bekijken door een hogere rechter. Als hij voor het laatste kiest, is er wel een rechter die gezegd heeft dat hij schuldig is, maar het is nog niet in rechte vast komen te staan. De verdachte hoeft dus ook nog niet aan de straf van de eerdere rechter te voldoen.

Het nieuwe kabinet wil dit laatste punt gaan veranderen. Zij wil al met het uitvoeren van de straf beginnen, voordat de verdachte zijn zaak voor heeft gelegd aan een hogere rechter. Het gevolg hiervan zou zijn dat iemand die onschuldig is ten onrechte bijvoorbeeld een gevangenisstraf.

andré

Advertenties

Reacties zijn gesloten.