jeugdzorg Amsterdam schakeld het leger in.

Jeugdzorg maar vooral (Teamleiders) krijgen voorlichting over de VN verdragen:
De verdragen zijn bij de Jeugdzorg instellingen niet zo bekend schijnbaar?
Dhr. xxx Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.

Paul de Leeuw en het Leger des Heils Paul de Leeuw, iedereen kent hem wel, hij is televisiepresentator, komiek, cabaretier, en homoseksueel. In december 2007 was het leger des heils meerdere keren te gast in zijn televisieprogramma: “Mooi! Weer De Leeuw”.

Wat niet besproken mocht worden op het forum van het leger des heils:

Enkele dagen geleden werd er door een bezoeker van het forum van het leger des heils een onderwerp geplaatst met daarin de vraag of het leger des heils op haar plek was in zijn “niet onomstreden show”. En of anderen van mening waren dat heilssoldaten de missie van het leger des heils goed uitdraagden tijdens de uitzending.

Aangezien de journalist al door het leger is bedreigt gaan wij anders te werk. Mijn uitlachen waar toch de hele ketenpartners van de jeugdzorg aanwezig waren.

Dit gebeurd als je probeert hoor en wederhoor probeert toe te passen.
Men wil niet dat je de mistoestanden binnen de Jeugdhulpverlening aan de kaak stelt.

Je bent langs geweest bij de moeder Reinier. Reinier was daar niet aanwezig TOCH? Wat is jou gevoel waar de RENTRAY steken heeft laten vallen? Geloof mijn dat wij niet een zaak hebben van de Rentray waarvan de bestuurslid ook verweven zit in het bestuur van jeugdzorg Nederland. Durf nu tegen deze bobo te zegen jou organisatie heeft REINIER compleet kapot gemaakt en ik als LEGER ga deze (blanke) vader in het gedachten goed van Nelson Mandela zorgen dat jullie centjes gaat betalen. Nee zo ver wil jij niet gaan omdat je baan op het spel staat.

We zullen het hier mee afsluiten.

Word ik nu weer opnieuw bedreigt?

Advertenties

Reacties zijn gesloten.