Iedereen die Marlen heeft gekend is welkom.

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?

Wij vragen aan iedereen die Marlen Garcia Cepero heeft gekend morgen een waardig afscheid van haar te nemen.
Dit geld natuurlijk niet voor de hulpverlening met bloed aan hun handen laten we daar wel duidelijk in zijn.
Misschien zult u denken, waarom schrijf ik dit als freelance Journalist?
Heb ik geen andere zorgen?

Na meer dan 14 jaar met de maffia Jeugdzorg die meer kapot maakt dan je lief is, heb ik mijn zaakjes met mijn kinderen op orde.
Zij hebben door dit tragische misdrijf de tijd gehad om met een goed netwerk aan fijne vrienden een waardig afscheid van hun moeder te nemen.
Velen mensen om mijn heen hebben gezien en gelezen hoe de maffia Jeugdzorg met hun ketenpartners hebben GEFAALD, dat doen we even in grote letters omdat dit bewijsbaar is aangetoond.

Cuba

Cuba

 

 

 

 

 

 

 

Kom haar eren en steun de familie

Kom haar eren en steun de familie

 

 

 

 

 

 

Geen woorden voor? de tekst is duidelijk.

Geen woorden voor? de tekst is duidelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het draaiboek is compleet met dank aan mijn echte vrienden en een groot Netwerk.

Groep Hop zal de grootse partij worden in Purmerend op 19 maart met de gemeenteraad verkiezingen.
Groep Hop is een voorstander om de elite laag van de Jeugdhulpveringen die met een flinke salaris naar huis gaan flink aan te pakken.
Groep Hop zal er voor zorgen dat de moeder van mijn kinderen, velen malen aangaf bij de instanties dat dit niet meer langer kon met haar zoon.
Theo van het leger des Heils die mijn met een strak gezicht in bijzijn van mijn ex mijn privé dreigde mijn weblog op te schonen en daarna een dreigbrief stuurde van uit zijn vrouwelijke teammanager Mvr G.M.F Hoogenraad die nevenfunctie heeft bij i trim manager medische dienst Lelystad bij Ministerie van Justitie?

Het gaat tijd worden om 14 jaar dossier materiaal in het openbaar te brengen. wie heeft gefaald hé Theo?
De burgemeester in Amersfoort heeft wel een reactie gegeven?
Maar de burgemeester van Purmerend heeft nog geen taal of teken gegeven naar de familie? waarom zwijgt de burgemeester in Purmerend? Voor een eventueel stillen tocht voor de familie?
Dat noemen wij als familie wel heel erg vreemd.

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort reageert geschrokken. ‘Het afschuwelijke bericht over de dood van de zoon heeft ook mij diep geraakt.

Waarom zwijgt politiek Purmerend met Stadspartij Purmerend in deze zaak en mensen die op de kieslijst staan weten deze drama van van gort tot haver.

Wij zullen dan ook niet als familie schromen tegen welke aanval dan ook deze mensen onder ede te laten getuigen als laatste eer die zij aan Marlen gaan bewijzen en naar mijn kinderen.
Instanties hebben gefaald laten we wel duidelijk zijn.  Stadspartij Purmerend zwijgen helpt niet wrijven wel.

Leefbaar Purmerend Arie Wim de Boer heeft nog geen een telefoontje naar de familie gepleegd? Raar deze man had ik dagelijks aan de lijn en begreep veel, Hoe Vincent Nijenhuis ooit deel uit maakte van de coalitie van het CDA Purmerend in 2006 en zich persoonlijk met deze familie drama ging bemoeien waar zelfs een vrouw die nu kiesbaar is op de lijst van Stadspartij Purmerend vraag tekens zetten bij de handelingen die werden uitgevoerd over de zoon die nu zijn moeder heeft vermoord?
Zijn er nog mensen van instanties die elke avond nog lekker slapen?
Vincent liep met zijn vrouw vandaag langs de ABN bank, mijn familie vond het nog niet de tijd, om een politieke debat aan te gaan midden op de koemarkt. Maar zal deze graag aan gaan in de familie banden Nijenhuis, die vast en zeker de politieke partij Groep Hop, niet uit de weg zullen gaan? Waarom zwijgt het CDA Purmerend in deze familie drama, waar ook het CDA Purmerend boter op zijn hoofd heeft in 2006 toen de William Schrikker Groep de indicatiebesluit van het monster die gekweekt is door de Rentray maffia, zonder enige behandeling op papier aan een man die gestorven is aan kanker omdat de Rentray vol zat met ASBEST bij akte.
Beste lezers ook de kinderen werden blootgesteld in deze panden waar volop ASBEST aanwezig was, maar dit werd verzwegen om  geen schadeclaim binnen Justitie binnen te krijgen men deed het af in de doofpot net als deze zaak in Purmerend waar de burgemeester nog niks van zich heeft laten horen.
Wij vragen dan ook als familie organiseer een stille toch door Purmerend en laat deze eindigen bij het gemeentehuis van Purmerend om Marlen en de kinderen gerechtigheid te geven door het falen van instanties die met hun steen op de maag een fijne kerstgroet laat uit gaan die zodanig de moeder met bloedgeld moet verzilveren?

Het leger wordt bedankt namens de familie maar hoeveel moeten er nog komen voor dat men in politiek Den Haag eindelijk eens JEUGDZORG maffia aanpakt en zorgt dat er geen drama’s plaats vind.

 

 

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.