Afscheid van een moeder?

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?

Beste Lezers

De moeder van mijn kinderen heeft nood kreten geuit tegen de instanties?
Waarom hebben de instanties van de hulpverlening gefaald?
Waarom zwijgt de VVD burgemeester die niet zijn medeleven richting de familie toonde?

Waar wij wel respect voor hebben is Arie Wim de Boer van Leefbaar Purmerend die afscheid naam van Marlen en Familie mede omdat hij zelf weet van dichtbij hoe het is als een familie lid om het leven wordt gebracht door een misdrijf.

Groep Hop Purmerend zal het ook dan heel goed vinden met Leefbaar Purmerend die zeker een wetsvoorstel zal steunen om de wijk Overwhere beter toegankelijk te maken voor hulpverlening instanties die nooit 4 minuten mogen wachten voor de spoorbomen Overweren.
Deze overgang heeft veel slachtoffers gebracht, waar de nabestaande via Groep Hop een luister oor krijgen en zeker leefbaar Purmerend mee krijgt om deze spoorweg overgang voor de instanties die hulp verlenen niet met de frustraties zitten dat als de slagbomen niet dicht waren mensen in leven konden houden. Mocht het zo zijn dat het college van burgemeester en wethouders geen centjes heeft om dit in praktijk te brengen. Zal Groep Hop eisen dat de ambulance dienst in een centraal punt wordt gebracht waar veiligheid van de inwoners op een hoge level wordt getild.

Groep Hop Purmerend durft het debat aan te gaan met de gevestigde orde PVDA VVD CDA Stadspartij die veel steken hebben laten vallen?
Wie is verantwoordelijk voor de Jeugdzorg Purmerend?
Waarom wordt er door de partijen een katvanger in gezet voor de verkiezingen?
Groep Hop wil het debat aan gaan met de gevestigde orde VVD PVDA CDA en hekkensluiter D66 hoe zij tegen over Jeugdzorg staan naar verzonnen verhalen.

Groep Hop daagt Wethouder jeugdzorg uit om met hem in Debat te gaan en er achter te komen aan welke Partij VVD PVDA (CDA) GroenLinks Stadspartij hij verbonden is? We hebben er zin in of hij kan uitleggen waarom binnen de Gemeente Purmerend de Jeugdzorg in de Gouwzeestraat een moeder kon worden vermoord door het falen van de instanties. Wij als Groep Hop wil met de wethouder jeugdzorg het debat aan hoe Groep Hop miljarden kan besparen op Jeugdzorg Purmerend, die weer ten goede komen om eventueel een spoortunnel te bouwen overgang Overwheren.

Welke Partij steunt de wethouder als katvanger van Jeugdzorg Purmerend?

Lieve Marlen

De plechtigheid was mooi precies zoals jij het wilden.
We zullen jou altijd in ons hart bij ons dragen.
Hier zijn geen winnaars maar alleen maar verliezers.
Lieverd rust in vrede en kijk met ons mee over onze schouders.
Wij bedanken dan ook iedereen die bij deze gelegenheid aanwezig waren en leef voort in de gedachten van Marlen.
Ze is en blijft een Cubaanse vrouw met Temperament die bruisend in het leven stond.
Wat ben ik toch een gezegend vader die twee mooie kinderen kreeg van deze geweldige super vrouw.

Je zal zal bruggen bouwen

Je zal zal bruggen bouwen

Plaatsvervanger Jeugdzorg  Wil Graag met Groep Hop Purmerend een debat aan, om te kijken hoe zijn kennis is over de  Jeugdzorg Purmerend? welke politieke partij hij vertegenwoordigd?
Groep Hop Purmerend wil de burgers in Purmerend meer inspraak te geven wat echt onder de burgers leeft. Groep Hop heeft de kennis en de deskundigheid in huis, als het om Jeugdzorg gaat. Om wel deze instanties op de rit te krijgen, maar zal gepaard gaan met ontslagen in de top die hebben gefaald in de Gouwzeestraat 162 zie foto.

moord op Gouwzeestraat 162 namens de initiaties gemeente Purmerend.

moord op Gouwzeestraat 162 namens de initiaties gemeente Purmerend.

We zullen jou nummers ten horen brengen?
Gemeente Purmerend gaat Groep Hop tegen werken zie opgenomen gesprekken toen de borg werd betaald?
Laten we wel zijn als Groep Hop Purmerend tegen wordt gewerkt voor de ondersteuning verklaring zal dit zeker tot een klacht dienen bij de kieswet. Purmerend kan voor nieuwe partijen geen snelle afhandeling regelen, omdat mensen niet bevoegd zijn om een stempel te geven waardoor mensen die veel moeite moeten doen met Groep Hop Purmerend onnodig nu worden opgehouden, Wij gaan dan ook Leefbaar Purmerend inschakelen om aan deze mistoestanden een stop te brengen en nieuwe partijen een kans te geven.

Lieve Marlen

Zelfs na jou dood durven ambtenaren de nabestaande nog een pootje te lichten?
Onze netwerk zal zegevieren en wij zullen zorgen dat jou kinderen door je (EX) vader van je kinderen zal begeleiden.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.