Groep Hop Purmerend doet mee met de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Breaking Nieuws

jeugdzorg

Politieke Partij Groep Hop Purmerend

Groep Hop Purmerend gaat mee doen met de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014.
Wij danken dan ook de inwoners van Purmerend die volop het vertrouwen hebben geven om Groep Hop Purmerend  een kans te geven om in de raad te gaan deel te nemen.
Groep Hop Purmerend heeft vandaag een succes behaald, op gronden van de jeugdzorg waar in de bestuurslagen harde ontslagen zullen vallen.
Gemeente gaan de bestuurslagen uit dunnen, dat is al door de gevestigde orde toe gegeven, zonder een partij te noemen.
Groep Hop Purmerend heeft het gevoel dat de gevestigde orde dankbaar gebruik gaat maken van de kennis van Groep Hop met betrekking tot de jeugdzorg. Hoe men o.a efficiënter te werk kan gaan en veel geld kan besparen door bestuurslagen uit de organisatie te halen. Dit zal leiden tot kostenbesparing van miljarden Euro’s die ingezet kunnen worden voor een betere jeugdzorg.  Dan wel met waarheidsbevindingen en gezinnen de juiste hulp krijgen, zonder dat de kinderen een bron van inkomsten worden voor de organisatie jeugdzorg. Geen kinderhandel maar doelbewust hulp bieden aan ouders en kind. Wel met de juiste hulp! Wij hebben daarbij uw stem nodig om tot uitvoering over te gaan.

Het is nu de kans : Inwoners van Purmerend om nu jullie steun te geven aan Groep Hop Purmerend. Zorg dat Groep Hop Purmerend stevig vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad.

Daarom zal Groep Hop Purmerend stil staan bij een vrouw, de moeder van Dhr. Fleeré Lijsttrekker van Groep Hop zijn kinderen.
De vis wordt duur betaald door falende instanties.
Burgemeester (VVD) de man in de driehoek van het OM,vandaag met zijn staart tussen zijn benen wegliep om Groep Hop Purmerend lijsttrekker Dhr A.Fleeré te ontwijken.
Totaal geen medeleven toonde wat zich heeft afgespeeld op de bewuste 6 januari2014 moord in Purmerend?

Wij danken Leefbaar Purmerend en ook de Stadspartij die wel met Groep Hop Purmerend in debat wilde gaan. Hun lieten bijpraten wat er over meer dan 14 jaar is misgegaan bij de hulpverlenende instanties. Had dit voorkomen kunnen worden als een Gemeenten werker zijn huiswerk beter had gedaan? De moeder niet met een gevaarlijke situatie had opgezadeld. Hij heeft contact met de Burgervader. Groep Hop Purmerend is dan ook benieuwd hoe hij op de hoogte is gehouden door de Gemeenten medewerker,  Leger des Heils  en Mee, maar ook politie Purmerend. Zij konden geen aangiften op nemen van huiselijk geweld gepleegd door Reinier, aangegeven door het Leger Des Heils. Schande terwijl geen een instelling zijn vingers wilden branden, die wel subsidie krijgen van uit de provincie en de gemeente om dit soort gevallen te begeleiden.
Groep Hop Purmerend zal ook de subsidie van dit soort instellingen tegen het daglicht houden, als het moet de kraan flink dicht draaien en managers ter verantwoording roepen.

De Gemeenten medewerker is bezig met de schoonmaak actie?
Zijn profiel op https://nl.linkedin.com/ is niet meer zichtbaar?
Als je denkt dat je als Gemeenten medewerker geen fouten maakt dan heb je toch ook niks te verbergen?

Paniek in de tent bij de politieke partijen?
Mag Groep Hop Purmerend niet de meeste stemmen krijgen en de bevolking in Purmerend hun ogen openen?
Groep Hop zal nu zijn partij bekend maken waar wij voor staan:

Groep Hop……. Onmogelijk bestaat niet!

 

Groep Hop is 12 jaar geleden opgericht door Dhr. J. Hop

Op dit moment is Groep Hop vertegenwoordigd in 9 gemeenten te weten Dronten, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Oldambt, Putten, Purmerend, Rheden en Zoetermeer.

Op politiek gebied hopen wij zowel landelijk als in de diverse gemeentes aan de weg te kunnen timmeren. Graag zouden wij veranderingen en verbeteringen doorvoeren in de gemeenten en provinciën waarvan wij en vooral de burgers al sinds jaar en dag aangeven dat deze noodzakelijk zijn maar bij de gevestigde orde geen luisterend oor vinden.

De belangrijkste speerpunten van Groep Hop Purmerend:

 

         Het bestrijden van fraude n.a.v. kinderbeschermingmaatregelen na verzonnen verhalen, “regie Jeugdzorg meteen ontnemen!”

         Het verbeteren en aanleggen van veilige fietspaden en verkeerssituaties zeker gezien de vele schoolgaande jeugd en ouderen in onze stad.

         Verwijdering van asbest uit gebouwen m.n. scholen, gezondheidscentra, sportverenigingen en jeugdinstellingen.

         Betere opvang en begeleiding van jongeren, b.v. aanleg jeugdhonken,  recreatie- en uitgaansmogelijkheden.

         Gratis parkeren, e.e.a. ten behoeve van de plaatselijke economie

         Het tegengaan van het bouwen van scholen bij drukke verkeerspunten i.v.m. fijnstof

         Aanpassen spoorovergang “Overwhere”

         Handen af van onze gezondheidszorg en ouderenzorg!

 

 

De kandidaten van Groep Hop Purmerend:

 

1 André Fleere

2 Arjan Joosten

3 Albert Balsemhof

4 Marlon Crudo

5 Marika Koch

 

lijsttrekker: A. Fleeré

 

Naam:   André Fleeré

Leeftijd:  47 jaar

Beroep:  Centralist in de beveiliging

Politiek actief sinds:  Landelijk sinds 2006 voor lijst 14

Lijsttrekker omdat:  De onvrede onder de burgers steeds groter wordt

Purmerend is mijn stad:  Omdat ik er woon, leef, ben opgegroeid en mijn kinderen hier ook groot zullen worden.                                                                                   

Politiek voorbeeld: Heb ik niet echt en probeer juist veranderingen door te voeren op het gebied waar de gevestigde orde tekort schiet.

Persoonlijk motto: Geef nooit op en zoals de partijslogan luidt:

                                                                     

                                       Onmogelijk bestaat niet!

Mijn naam is André Fleeré, 1ste lijsttrekker van Groep Hop Purmerend.

Wij geloven dat veranderingen in de politiek niet alleen nodig maar ook noodzakelijk zijn zowel landelijk als in onze stad Purmerend.

Voor deze veranderingen maken wij ons graag sterk maar hebben daarvoor wel Uw steun nodig!

Bent U het ook zo zat om b.v. uitgemolken te worden door gemeente en provincie om onder andere de bureaucratie te financieren, maar te blijven inleveren op gezondheidszorg en ouderenzorg en tegen de enorme blunders van en door Jeugdzorg??

Bent U, net als wij, vóór bescherming van onze kinderen door scholen zonder asbest en in fijnstof-loze omgevingen? Gratis parkeren ter bevordering van de plaatselijke economie, gratis openbaar vervoer, met name voor ouderen en het aanpassen van obstakels t.b.v. vlotte doorgang van ambulance, politie en brandweer, bijvoorbeeld  bij de spoorwegovergang Wheermolen. Door realisering van een tunnel onder dit spoor door, zullen hulpverlenende diensten ten alle tijden vrije doorgang hebben waar levens mee gered zullen worden.

Het redden van levens, de detailhandel, horeca, gezondheidszorg, ouderenzorg en economie willen wij ook onze zorg maken!

Wij hebben hier, zoals U zult begrijpen, wel Uw steun én stem voor nodig!

Wij beloven ons in te zetten voor de burgers van Purmerend….

Kunnen wij op Uw stem rekenen??

Voor verdere vragen of informatie kunt U mij bereiken onder telefoonnummer: 06-11289929

of  afleere@hotmail.com

 

 Het is til aan de overkant? Waarom is het stil aan de overkant?

Purmerend blijft een dorp, iedereen weet dat het om onze gezin gaat, naaste weten wat uit wat voor warm nest wij komen. Het falende systeem in de Jeugdzorg die zijn weerga niet kent.
Groep Hop neemt een standpunt in en zal hier zijn lijst presenteren met zijn speerpunten.
Geen media heeft contact opgenomen om Groep Hop Purmerend zijn lijst trekkers bekend te maken?
Wat is daar de reden van?
Daarom komen wij zelf met het persbericht Groep Hop Purmerend is klaar voor 19 maart 2014

Groep Hop

Wordt vervolgd.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.