Gemeente niet klaar voor de Jeugdzorg?

Beste lezers.

Was Gemeente Purmerend klaar voor de Jeugdzorg Purmerend?

De Katvanger van elke politieke Partij die geen wethouder naar voren willen dragen om deze handschoen op te pakken.
Welke Gemeente Ambtenaar van Purmerend gaat de wethouder bij staan als jeugdzorg naar de gemeente komt?

Groep Hop Purmerend gaat mee doen met de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.
Groep Hop heeft de deskundigheid als het om de jeugdzorg en de gezondheidszorg gaat.
Groep Hop weet waar veel onnodig geld naar toe gaat en hoe deze financiële geldstroom stop gezet kan worden die hard nodig is om de hulp te behouden voor de mensen en kinderen die dit nodig hebben.

Moord in de Gouwzeestraat 16

Welke wethouder die deze taken krijgt toebedeeld heeft een uitdaging naar het falende beleid van Gemeente medewerker tussen moeder en Reinier. De falende Gemeente medewerker die de burgemeester op de hoogte had moeten houden dat het steeds meer uit de hand ging lopen had kunnen voorkomen met de kennis die hij bezitten om desnoods via de burgemeester een IBS verklaring te laten afgeven. Betekend dat de kennis van deze Gemeente medewerker niet voldoende reikend is en dit soort cases te zwaar voor hem zijn?  De Gemeente medewerker ook van op de hoogte is dat twee pedofielen geplaatst zijn in de Citerstraat flat waar kinderen volledig aanwezig zijn.
Voor dit soort zware vergrijpen is er altijd wel meteen woonruimte beschikbaar?
Wat is hier het antwoord op van de Burgervader, waarom de bewoners van de citerflat niet hiervan in kennis zijn gesteld?

Donderdag 30 januari 2014 was Groep Hop bezig met zijn voorkeurstemmen de teller geeft op dit moment 39 voorkeurstemmen.
Op dat zelfde moment was er een openbaring vergadering binnen de gemeente politiek hoe de Hamerstukken werden behandeld?

Wethouder Helm staat onder druk namens Stadspartij omdat zijn ambtenaren niet trouw zijn in de kwestie Botterstraat. Gesprekken zijn opgenomen om nu eens duidelijkheid over de bomen te geven wel of niet kappen?

De flat Boeierstraat die over de bomen kunnen beslissen aan de Botterstraat en  het kappen van de bomen tegen kunnen houden.

De bewoners van de Botterstraat vermoeden wie deze personen zijn? Maar wat als kinderen die elke dag door de Botterstraat fietsen getroffen worden door een tak ?
De bewoners willen dat in de Botterstraat een veilige doorvoering is naar school. Daarom wil Groep Hop een spoortunnel richting de Overwheren, waar alle bewoners net zoveel rechten hebben op elke seconde die telt. Nu gebeurd het maar al te vaak dat door hulpverlenende instanties gebruik wordt gemaakt van de kleine spoortunnel waar schoolgaande kinderen door heen fietsen met alle gevolgen van dien, volgens de bewoners.

Terug naar het adres van Mvr. Garcia Cepero de (EX) van Dhr.Fleeré de moeder van zijn kinderen die zij veilig achter lied bij de vader, omdat zij niet zeker was voor de handeling van Reinier.
Hun gevoelens werd werkelijkheid op 06 januari 2014 toen het vreselijke drama plaats vond, had voorkomen kunnen worden.

Leger des Heils Theo

Gemeente medewerker Purmerend.

Leger des Heils

Leger des Heils

andré

Het zal je kind maar wezen

Het zal je kind maar wezen

Deze mevrouw is geheel (verantwoordelijk) voor de moord via de William Schrikker Groep als gezinsvoogd. Zij haalde in 2004 Reinier van huis en overtrad de procedures van een UHPS door Reinier meer dan 2 jaar opgesloten te laten zitten zonder enige verlof naar huis in een civile zaak?

Janny Nap de eindverantwoordelijk van de gezinsvoogd, toentertijd werkzaam als directrice en later cliënte ambassadrice heeft ook veel signalen verkregen van uit de familie hoe instanties faalde.

Zaken kunnen gruwelijk misgaan omdat men niet luistert naar de signalen die worden afgegeven.
Steeds maar weer worden zaken zoveel mogelijk in de doofpot gehouden.

Vandaag zullen we wat media activeren.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22263353/___Onderzoek_na_jeugdzorg___.html

Tijd om daar binnen de Gemeente kritische vragen over te stellen.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.