Rechtbank wordt opgeleid door Jeugdzorg Advocaat?

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed aan mistoestanden?

Aan alle betrokkenen bij jeugdzorg die mij hebben benaderd.

De heer G, directeur van het inhumane bureau jeugdzorg Amsterdam (zie voor het begrip inhumane jeugdzorg mijn boek ‘Economie’ verschenen bij Prometheus, voorwoord en bladzijden 326 en 327), wekt de indruk dat de rechter mij heeft verboden zijn handelwijze alsmede de inhumane benadering van zijn medewerkers aan de orde te stellen. Sommigen van u zijn daardoor aangeslagen.

Van een dergelijk oordeel van de President is echter geen sprake, integendeel. Blijkens onderdeel 4.9 van het vonnis ben en blijf ik vrij de inhumane praktijken van jeugdzorg in Amsterdam en elders bloot te leggen, individuele gevallen aan de kaak te stellen en ook de namen van medewerkers in het uitoefenen van hun functie te noemen. Van deze vanzelfsprekende vrijheid blijf ik samen met u gebruik maken door u individueel te steunen en met enkele andere betrokkenen jeugdzorg zodanig aan te pakken, dat op den duur van humane jeugdzorg sprake is.

Het is waar dat ik sommige aanvankelijk gebezigde bewoordingen niet mag gebruiken, zoals het woord ‘ontvoeren’, maar daar hebben u en ik geen last van. Immers, wij hebben door de openbare zitting en de vrijheid die mij is gegund, jeugdzorg uit de sfeer van privacy, intimidatie en geheimhouding gehaald en onderwerp gemaakt van publiek debat. Dit alles zeer tegen de zin van jeugdzorg.

Daarom roep ik u op door te gaan met de huidige aanpak: openbaarheid, blootleggen van wat medewerkers zich menen te moeten veroorloven op de werkvloer, een einde maken aan het vanwege winstbejag geestelijk en soms lichamelijk mishandelen van kinderen, terwijl hun bescherming de bedoeling is.

Wij gaan door met de strijd, versterkt door het vonnis van de President. Mijn bericht mag u uiteraard verspreiden.

Hartelijke groeten,

Arnold Heertje

Daar wordt je toch wel lam geslagen van als jeugdzorg advocaat van uit de grachtengordel die wederom weer een pak slaag krijgt en je moet afvragen hoeveel belastinggeld moet hier nog naar toe vloeien?
Deze Advocaat moet zich eens bezig houden met de mistoestanden waar zelfs moord uit is voort gekomen door jeugdzorg die maar telkens onder de pet wordt gehouden omdat de verantwoordelijke zich verschuilen achter hun privé leven? Wij hebben daar maar een antwoord op doe je werk goed dan wordt je ook niet genoemd zo makkelijk is het.

Mvr Mr Lam is natuurlijk geen onbekende in de rechtbank Haarlem?
Mvr heeft natuurlijk wel een zetel verdiend lees hier:…. http://www.sdujuridischeopleidingen.nl/site/sprekers/detail/e-esther-lam.20070029.html 

mr. E. (Esther) Lam

Advocaat – Keizerhof advocaten te Amsterdam

Mr. Lam heeft, nadat zij eerst een aantal jaren als griffier en later als leidinggevende bij de rechtbank Haarlem en het Gerechtshof Amsterdam werkzaam geweest, in 2006 de overstap gemaakt naar de juridische afdeling van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. In maart 2010 is zij begonnen als advocaat bij Keizerhof advocaten.

Mr. Lam is gespecialiseerd in het jeugdrecht (inclusief de Wet op de jeugdzorg) en in het bijzonder van het verlenen van juridische bijstand aan jeugdzorginstellingen. Zij treedt daarnaast regelmatig op als spreker bij cursussen aan advocaten, kinderrechters, beleidsmedewerkers, professionals in de jeugdzorg en als gastdocente bij colleges  aan hbo-studenten. 

Niet te geloven Mr.Lam geeft les aan rechters die kinderrechter zaken behandelen?
Dit is in strijd met de gelijkheidsbeginselen waarop ouders tegen jeugdzorg nooit een eerlijke kans krijgen omdat rechters die kinderzaken door haar wordt opgeleid?

Zij treedt daarnaast regelmatig op als spreker bij cursussen aan advocaten, kinderrechters, beleidsmedewerkers, professionals in de jeugdzorg en als gastdocente bij colleges  aan hbo-studenten. 

Reacties zijn gesloten.