Stichting Mee opend aanval op nabestaande.

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed aan mistoestanden?

Stichting MEE de ketenpartners van de kinderdieven vereniging jeugdzorg in het algemeen gaat nu een brug te ver met de nabestaande.
Ze hebben nog geen gesprek gevoerd of enige excuus aangeboden richting de familie van af 6 januari 2014 toen Marlen Garcia Cepero beestachtig werd afgeslacht door haar zoon Reinier Rivero Garcia die zwaar onder de hulpverlenende instanties stond, die gewoonweg met moeder speelde of het niks was.
Tanja Van stichting MEE overtreed nooit de wet als het om een indicatie besluit gaat voor een moordenaar en zelfs in een gesprek aangeeft dat zij haar boekje ter buiten gaat.
Want dat kan haar baantje wel eens kosten?
Ja beste lezers dat verklaart zij en gesprekken zijn opgenomen alleen die houden wij tegen de borst om de reactie van het bestuur af te wachten of Tanja ooit ter verantwoordelijk wordt geroepen of dit op waarheid is gebaseerd.

Wij stellen de Bestuursleden even voor:

Bestuur

De heer drs. F.J.M. Werner (onafhankelijk voorzitter)
Deze man durft te liegen:

Drs. F.J.M. (Jos) Werner

foto Drs. F.J.M. (Jos) Wernervergrootglas Prominent CDA-Eerste Kamerlid, fractievoorzitter en gezondheidsdeskundige. Komt uit een groot gezin van een Nijmeegse tandarts. Was onder meer vicevoorzitter van het bestuur van het Amsterdams Medisch Centrum, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum ‘Sint Radboud’ in Nijmegen en kroonlid van de Ziekenfondsraad. Tot hij in 2003 fractievoorzitter werd, hield hij zich bezig met volksgezondheidsbeleid, onderwijs en volkshuisvesting. Scherp debater, die zich echter goed bewust was van de politieke speelruimte van de Senaat en van die van de CDA-senaatsfractie. Had een zakelijke benadering en zorgde er steeds voor dat er zaken waren te doen, met name met politiek bevriende bewindslieden.CDA
in de periode 1995-2011: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornamen (roepnaam)

Frans Joseph Marie (Jos)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 23 januari 1943

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties

 • medewerker Bureau Beleidsontwikkeling, ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, van 1971 tot 1975
 • directeur directie Financieel Beleid Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (sinds 4 november 1982 Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), van 1975 tot 1984
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur, AMC (Academisch Medisch Centrum) te Amsterdam, van 1984 tot oktober 1991
 • voorzitter Raad van Bestuur, Universitair Medisch Centrum (voorheen Academisch Ziekenhuis) “Sint Radboud” te Nijmegen, van oktober 1991 tot 1 december 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 januari 1995 tot 7 juni 2011
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 juli 2003 tot 7 juni 2011

partijpolitieke functies

vorige

 • lid begeleidingscommissie voor de Gezondheidszorg CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 1987
 • voorzitter programmacommissie CDA-verkiezingsprogramma 1989, van 1988 tot 1989
 • lid Commissie Programma van Uitgangspunten CDA (Commissie-Steenkamp), van 1991 tot 15 april 1992
 • lid programmacommissie CDA-verkiezingsprogramma 1994, van januari 1992 tot 1993

nevenfuncties

huidige

 • lid Raad van Commissarissen farmaciebedrijf “Merck Sharp en Dohme” in Haarlem
 • voorzitter Hersenstichting Nederland, Den Haag
 • voorzitter Raad van Toezicht revalidatiecentrum RMC “Groot-Klimmendaal” te Arnhem
 • voorzitter Health Valley, Nijmegen (platform voor fusie en transfusie van kennis op medisch gebied)
 • lid Raad van Commissarissen “AT Osborne”, Utrecht
 • voorzitter stuurgroep Zorg voor Beter, ZonMw, Den Haag
 • lid Programmacommissie Oost-Nederland “Pieken in de delta”, vanaf december 2007
 • voorzitter MEE Nederland (vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking), vanaf 1 mei 2008
 • lid Regieraad Kwaliteit van Zorg, vanaf mei 2009
 • voorzitter Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij
 • voorzitter Raad van Toezicht Siza, zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap
 • voorzitter Raad van Toezicht medisch centrum “Dekkerswald” te Nijmegen

vorige

 • kroonlid Ziekenfondsraad, van juli 1988 tot 1998
 • lid commissie sociale zaken en welzijn, WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
 • voorzitter Katholieke Verpleeg- en Verzorgingstehuizen Den Haag, van 1988 en nog in 1992
 • lid bestuur (later voorzitter) Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst te Amsterdam
 • lid begeleidingscommissie Project Versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen, van november 1996 tot 1998
 • lid Raad van Commissarissen SIG te Utrecht
 • lid Raad van Commissarissen “Johnson en Johnson Cordis” te Roden (Dr.)
 • voorzitter Vereniging Academische Ziekenhuizen te Utrecht
 • lid bestuur Landelijk Expertise Centrum Verpleging en Verzorging te Utrecht
 • lid bestuur Mondriaan Stichting, Amsterdam
 • plaatsvervangend voorzitter “Het Gelders Orkest”, Arnhem
 • lid Raad van van Advies NZA (Nederlandse Zorgautoriteit), Utrecht

afgeleide functies, presidia etc.

 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Onderwijs (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 juni 1995 tot 8 juni 1999
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 10 juni 2003

opleiding

voortgezet onderwijs

 • h.b.s.-b, R.K. “Sint Canisius College” te Nijmegen, van 1956 tot 1962

academische studie

 • economie, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van 1964 tot 1970

wetenswaardigheden

algemeen

 • Nam in 1988-1989 met Ernst Hirsch Ballin deel aan door Bram Peper gearrangeerde gesprekken deel over hernieuwde samenwerking tussen CDA en PvdA

uit de privésfeer

 • De tv-presentatrice Lucille Werner is een nichtje van hem
 • Zijn vader was tandarts

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Wilfried van der Bles, “Vertrouwen in de dokter”, Trouw, 21 november 2003

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 zoons en 1 dochter

vader
Dr. F.J.M. Werner, Franz Joseph Marie

moeder
L.J.M. Strijbos, Lucie Johanna Maria

 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de “reageer-keuze” aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.

De heer C. van der Wal , directeur/bestuurder MEE Amstel en Zaan

De heer C. van der Wal
Bestuurder MEE Amstel & Zaan
Van der Wal: ”MEE ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden
en in alle levensfasen. Praten over seks hoort daar
ook bij, maar lastig is het wel.
Ook met mijn eigen broer die een beperking heeft. M
EE biedt cursussen en
trainingen aan specifiek gericht op seksualiteit.
Het gaat hierbij om:

bewustwording, seksueel misbruik bestaat, maar geen angst creëren;

voorlichting geven;

vergroten alertheid van professionals en ouders, jongeren met een LVB
hebben ook een seksuele ontwikkeling.
Praten is moeilijk, maar noodzakelijk. Beleid staat
vaak op papier, maar je moet het
gewoon gaan doen. Er zijn veel mogelijkheden om mis
bruik te voorkomen, maar
uitsluiten kan helaas niet.”Mevrouw M.J.P. Hesen MBA (bestuurslid), directeur/bestuurder de Meentgroephttps://www.abvakabofnv.nl/3944/197682/meent

Tanja jij hebt je bestuursleden van de stichting behoorlijk in de verlegenheid gebracht  kijken hoe ver zij hun nek voor jou willen uit steken,

Mevrouw M.C. Lewis (bestuurslid), directeur/bestuurder MEE Rotterdam Rijnmond

http://www.spijkenisse.nl/web/Actueel-1/artikel/mevrouw-M.C.-Lewis-fotografie-Jack-van-Bodegom.htm

De heer H. Blom (bestuurslid), directeur/bestuurder MEE Plus Groep
http://www.drechtzorg.nl/organisatie/deelnemersraad

De heer drs. J.M. Vaneman (bestuurslid), directeur/bestuurder MEE Drenthe

http://invulmeedrenthe.insightcms.nl/view/uploaded/objects/mee-dr-jaarverslag%202010-web.pdf

10169209_653597671391256_8328087223126540160_n

Je Bent van God Los als je zo de nabestaande Benaderd TOCH via stichting Mee.

 

 
10300421_653597651391258_923690515726345518_nDit beest staat niet bij mijn ingeschreven en waarom mijn adres Misbruiken die niet bij mijn ingeschreven staat.
Tanja werkzaam bij stichting MEE stuurt de nabestaande een brief waar je bij afvraagt of zij nog wel geschikt is om bij deze stichting te werken?

Mvr Tanja is benadert om toelichting te geven via de journalist wat hier nou precies is fout gegaan terwijl de nabestaande haar herhaaldelijk had gewaarschuwd dat dit niet meer langer ging. Waarom heeft Tanja met haar levenservaring of niet en viel zij als amateur behoorlijk door de mand in deze zaak en heeft zij zich zelf behoorlijk onderschat. zij verschuilt zich achter een dikke muur.. Geeft niet de vraag blijft hoe jij je voelt met een moord in de Gouwzeestraat 162 die je had kunnen voorkomen als je had geluisterd TOCH.
Tanja ging haar boekje ter buiten gesprek opgenomen in een CIZ aanvraag waar zij vermeld ik ga mijn boekje te buiten maar verslaggever liet haar gang gaan en was stom verbaast hoe ver zij ging? Waarom deed zij dat ?

Misschien herkent zij deze hufter nog die zij met ketenpartners bewust naar moeder opdrong.
Zij moet zich toch wel kotsmisselijk voelen dat dit met de dood heeft beteugeld.

moord

faalt

 

 

 

 

 

Tanja de moeder is verwerkt tot AS en jullie durven een brief te sturen op mijn adres van Reinier Rivero Garcia het beest die zijn moeder op een gewelddadige manier van het leven heeft beroofd.
Hoe durven jullie zo een brief naar de nabestaande te sturen.

1151001_617834708300886_541747449_n

 

 

 

Bloed

MOORD

 

 

 

 

 

 

 

 

Mee Denkt met je mee maar oplossingen die hebben ze niet voor handen.
Tanja is getrouwd en zal wel bezig met haar nestje? Het zal je kind maar wezen?

Beest

Moordenaar van zijn moeder 06-01-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.