nazorg ex-gedetineerden?

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed aan mistoestanden?

Als Journalist blijf je toch door zoeken of een gemeente medewerker die Reinier onder zijn hoede had niet af wist van de zaak?
Het blijkt dat hij dit wel degelijk aan kennis in zijn bezit had en zullen wij hier uitgebreid onder de aandacht brengen met zoveel ervaring een moeder vermoord kon worden?  Waar het namelijk omgaat bij de rechtelijk macht is dat feiten worden onderbouwd en dat gaan we doen.

Deze prezi gebruiken we om ter vertellen hoe we de nazorg aan ex-gedetineerden in Purmerend doen

by Gemeente medewerker on 23 februari 2014
Ontbrak de gemeente medewerker nou veel aan kennis en heeft hij veel geleerd van de moordpartij waarbij een moeder doodsangsten heeft moeten uit staan terwijl zij dit meerdere malen heeft aangegeven zelfs bij de politie Purmerend of hij vermoord mij of ik vermoord hem?
Deze schokkende mededeling in een politie rapport inmiddels in bezit van de media schrok ons wel hevig als je dan leest dat de mede werker van de Gemeente Purmerend niet bij naam wilt worden genoemd gewoonweg een lul verhaal ophangt na de moord op een moeder waar hij met zijn ketenpartners verantwoordelijk voor waren gezien de feiten die zijn opgenomen en je als medewerker van de Gemeente je schijnbaar sterk voelt als het gemeentebestuur ook hun duurste advocaten kunnen inzetten om hun smerige zaakjes te kunnen afdekken, maar een ding vergeten dat sociale media steeds meer en meer sterker worden om mistoestanden aan het daglicht te brengen.
Leest u even mee hoe de veiligheid in kaart word gebracht door de gemeente medewerker waar wij zijn naam niet mogen noemen , maar zeker hij niet ongestraft door het leven kan gaan als alle opnames en dit niet strafbaar is juridische uitgezocht Transcript hier zal worden uitgetikt. Die in het bezit zijn van de sociale media.
Hier trouwens zijn eigen transcript waar je als media toch je vraagtekens bij gaat neer zetten of Gemeente Purmerend deze man nog wel moet gaan handhaven omdat hij juist op alle feiten die hij aangeeft heeft gefaald en schijnbaar niet goed is voor zijn functie, leest u mee hoe hij hier  gaat falen en wij als media binnen het college vragen gaan stellen of de wethouder die hier voor verantwoordelijk is achter deze (gemeente) medewerker staat die schijnbaar theoretische weet hoe het moet maar in praktijk de nodige ervaring mist.

Transcript of nazorg ex-gedetineerden

Vanaf 2007 gemeentelijke contactpersonen
1 maart 2009 nazorg Purmerend
10 december 2009 Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland
Outreachend
Gestuurd door vraag van klant of keten
Spin in het web
contact al in de gevangenis
voorbereidend werk
sluitende aanpak
Outreachend
Wij doen dingen die anderen verder helpen in een vorm die bij de ander en zijn situatie passen.
De stelling
ex-gedetineerden meteen een uitkering?
gelijke behandeling
voorkomen recidive
Hoe komt een cliënt in beweging?
Hoe zet je het sociaal netwerk van een cliënt goed in?
Wie betaalt en hoe organiseer je financiering?
Zet je ekc of vrijwilligers in?
Organisatie

Methodiek
Bespreken we de juiste mensen?
Doet iedereen wat ie moet doen?
Zijn er knelpunten?
14:30 – 15:00 Gezamenlijke terugkoppeling
15:00 – 16:00 terugkoppeling ketenmanagers
Meldt je aan!
Laat ons je ideeën weten!
Werkconferentie nazorg 27/6/’12
Wie zijn er?
DJI
MMD
TR
Reclassering nederland
Gemeenten
Veiligheidshuizen
Palier
GGD
Innovium
In Balans
terug in de tijd
EKC
Ketensamenwerking
Nazorg ex-gedetineerden
waarom
wat
hoe
Het recidivecijfer in Nederland is hoog. Na een gevangenisstraf pleegt bijna 50% binnen 2 jaar opnieuw een strafbaar feit. Na een taakstraf is dat iets minder: rond de 35%.
Per jaar keren ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij, ruim honderd in Purmerend.
Strafrecht en zorg maken samen een plan
ID bewijs
Wonen
Werk en inkomen
zorg
schulden
reclassering
Politie
gemeente
G.G.D.
het netwerk
OM
palier
leerplicht
burgerzaken
JoLo
werk en inkomen
team veilgheid
De stelling
Snel een woning voor ex-gedetineerden!
gelijke behandeling
voorkomen recidive
Jeugdzorg
Veiligheidshuis
Waarom nazorg?
geen geld voor ID bewijs
adres problemen
briefadres Populierenstraat
Out
of
the
box
maatwerk
SMD
MEE
ODION
Brijder
AOP
woningbouwverenigingen
forensische poli
bewindvoering
RIBW
Voordelen:
expertise in samenwerken
gezamenlijke aanpak
betere informatiepositie
xxxxxxx
xxxxxs@purmerend,nl
06 – 1266xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx@purmerend.nl
06 – 1001xxxx

Natuurlijk hebben wij de echt nummer zo als die bekent waren en als Journalist net de gemeente medewerker aan de telefoon heeft verkregen en krijgt naar hoor en wederhoor het zweet op zijn rug,  weet niet hoe gauw hij moet ophangen. Dit gesprek is opgenomen om te laten zien dat deze man luchtballonen op laat en totaal niet geschikt is voor zijn functie.. Hoe lang blijft de (stadspartij) deze man nog in het zadel houden?

Orgam

Gemeente medewerker heeft gelogen aan kennis en heeft de burgemeester niet ingelicht?

 

 

 

 

 

 

 

 

Purmerend

Gemeente Ambtenaar loopt weg voor zijn mistoestanden?

 

 

 

 

 

 

 

Rentray

Medewerker Purmerend heeft geen contact met de Rentray?

 

 

 

 

 

 

De medewerker van de Gemeente Purmerend hoor en wederhoor toegepast en opgenomen en voelt dat hij behoorlijk heeft gefaald in de moordpartij in de Gouwzeestraat 162 in Purmerend waar de journalist hem nog de kans geeft om zijn verhaal toe te lichten.
Hij kiest voor de veilige haven de jurist van de Gemeente Purmerend die met mvr Smulders schijnbaar geen aanleiding ziet om hier een diepgaand onderzoek in te stellen? Dan doen wij dit als media en zullen de onderste steen boven krijgen waarom de gemeente medewerker hier compleet heeft gefaald.

Hoeveel familie drama moeten er nog komen?

Gemeente ambtenaar blijft arrogant en denkt dat hij hier mee weg kan komen?

Politie rapport nu in handen waar moeder verklaard of hij vermoord mijn of ik vermoord hem?
Toen wij dit lazen kregen we kippen vel,” wat voor rol heeft hier instanties in gespeeld i.p.v jacht te maken naar de vader.
Nu eindelijk hebben wij als media de juiste gegevens in handen nu wachten wanneer instanties hun leugen verhalen in stand proberen te houden?

Dit heeft nog gevolgen omdat instanties oude koeien uit de sloot gaan halen om de vader op een zijspoor te zetten.
Wij als media hebben genoeg gezien die wederom weer tot Kamervragen zullen worden gesteld.

De man roeit met de riemen die hij heeft zullen we maar zeggen.

Ook daar komen signalen waar men vraagtekens plaatsen in zijn functie?

 

 

 

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.