Falend beleid Justitie

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed aan mistoestanden?

Mijn krachten komen steeds en steeds meer terug, Vlak na de dood van Marlen Omidina was er weinig bekend over Jeroen Vermeulen werkzaam voor de Gemeente Purmerend begeleiden van (ex) gedetineerde. Nu krijgen wij een document in hand voor de DOOD van Marlen, maar schijnbaar heeft Jeroen Vermeulen tijdens deze bijeenkomst niet zo goed opgelet of is in slaap gevallen. Ik citeer een stukje uit het document.

De leidraad waarop de samenwerking tussen gevangeniswezen
en gemeenten plaats kan vinden is verwoord in het Samenwerkingsmodel
Nazorg (ex-)gedetineerde burgers dat is opgesteld door het ministerie van Veiligheid
en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI).
De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC (Weijters & More, 2010) is ontwikkeld
om de problemen die (ex-)gedetineerden hebben op het gebied van identiteitsbewijs,
inkomen, huisvesting, schulden en zorg in kaart te brengen.

Vanavond werk ik het even uit op mijn weblog met ook even de gesprekken van ‪#‎moedermoord‬, ga jij nou even op je vingers na tellen waar hier gruwelijk is gefaald kerel…

Jeugdzorg

Gemeente Purmerend

10387230_686393584778331_1804890890210287352_n

Advertenties

Reacties zijn gesloten.