Dhr. Cavdar en de William Schrikker Groep

Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed mistoestanden?

Verslaggever was vandaag vier februari 2016 aanwezig bij een belangrijke zaak van het Hof Amsterdam Paleis van Justitie IJdok 20, 1013 MM Amsterdam.
12651275_966211233463230_2797532174985224370_n
De zaak zou dienen om 11.00 uur maar liep uit omdat er meer mensen aanwezig waren als men verwachten.
Mvr. de Voorzitter gaf keurig aan, dat men opzoek moest naar een grotere zaal.
Het kwam bij de verslaggever over dat de rechtbank vandaag alles tot op de puntjes had geregeld.

Mvr. de voorzitter tast bij beide partijen af wat men kan herinneren over de periode Wat zich zo rond 1997/1998 heeft afgespeeld.
De tijdslijn dat Dhr. Cavdar als klein jongetje uit huis werd geplaatst, omdat vader gedetineerd zat in het buitenland en moeder op dat moment niet voor haar zoon kon zorgen.
Vandaag zag verslaggever dat vader Fleere terug keek in de rechtbank met gemengde gevoelens vader en moeder waar strijdbaar aanwezig om hun zoon te steunen in zijn proces.
De ouders hadden zichtbaar hier moeite mee en gingen er van uit dat de hulp in Nederland perfect is geregeld om hun kind op dat moment de beste hulp te bieden , maar de taal niet machtig waren en blind vaarde op de blauwe kijkers van de William Schrikker Groep gesplitst in verschillende BV hier later meer over waarom men dat heeft gedaan bij de William Schrikker Groep.
Terugkomend op de ouders zie je het zelfde patroon als bij de familie Fleere machteloosheid in de afhandeling en het uitspelen van ouders tegen over hun kinderen wat tot gevolg kan zijn tot familiedrama.

De William Schrikker Groep gaf voor het eerst bloot hoe men aan gegevens kon komen? Wij bedoelen dus alle gegevens zoals contactjournaals Werkaantekening vaak bij gehouden in een schriftje? Behandelingsplan en Plan van aanpak. Tevens verklaarde dat Kinderen getest en geobserveerd worden door deskundige van uit hun ketenpartners waar zij als Hoofdaannemer verantwoordelijk zijn voor het laten uitvoeren aan de onderaannemer.  Maar hier was opmerkelijk dat de William Schrikker Groep meteen hun verantwoordelijkheid probeerde weg te fuiven en als een klein kind wees naar hun ketenpartners of zij de persoon in kwestie was..
Vader Fleere vond deze uitspraken nog al verwonderd omdat hij juist het tegen over gestelde in handen heeft waar de William Schrikker Groep op de stoel van de behandelaar wetgever gaat zitten en zelfs zo ver wil gaan om de indicatiebesluit die ten grondslag  moet leggen te vervalsen en zo een minderjarige en zijn familie het recht ontneemt op een eerlijke proces gang?

Falende jeugdzorg

Vader Fleere heeft in die veertien jaar het nodige bewijs verzameld waaruit blijkt dat de William Schrikker Groep zich volledig tegen spreekt en gezien van uit perspectief dit nog wel eens gevolgen zou kunnen hebben als men niet de juiste informatie verstrekt zoals men dit vandaag heeft verklaart in de rechtbank.

Dhr Jan Hop van Groep Hop die mee doet met meerdere gemeentes voor de gemeenteraadsverkiezingen ook weer in 2018 is Groep Hop Purmerend weer van de partij om mee te doen. Dhr Hop voortrekker van weerwerk tegen de jeugdzorg kwam er achter dat eenvoudige burgers bijna altijd hun rechtszaakjes verloren omdat de Raad voor de Kinderbescherming en de Gezinsvoogd voor de rechtszaak of naderhand nog even gezellig bij elkaar bleven terwijl de tegenpartij inmiddels de zaal had verlaten.. Daar is inmiddels een einde aangekomen die verslaggever zelf onder ogen kwam toen hij de Manager van de William Schrikker Groep een vraag stelde terwijl de rechters nog aanwezig waren en hier op de juiste manier ingrepen en verzochten het gesprek buiten voort te zetten. Dhr Hop kreeg vandaag in alle fronten gelijk en leerde ook ouders elke antwoord van wie dan ook is een correct antwoord en dat kwam vandaag behoorlijk aan de orde mede dankzij  Mr. Dhr. R. Corver.

Verslaggever merkte op dat de drie rechters hun tijd namen en zorgvuldig op de hoogte waren van alle stukken en ingebrachte stuken, waar zichtbaar werd dat de rechtbank veel voorstellen deden om buiten een vonnis tot overstemming konden komen en met een beetje water bij de wijn de rechtbank het Hof niet in een lastig pakket te brengen.
Weer zag vader Fleere de trots terwijl de William Schrikker Groep verzekerd is voor deze, laten wij het maar netjes uitdrukken het niet pedagogische handelen van de Stichting William Schrikker. Men wilde wel praten maar als men bepaalde onderdelen van los konden kweken en dat was de aansprakelijkheid om niet de knip te hoeven trekken.
Gesprekken die hierop zijn gevoerd binnen de William Schrikker Groep zijn gevoerd is een ja en nee spelletje en heb je geen opnamen bewijst dan word het moeilijk.

Vader Fleere vraag het volgende in te brengen misschien vraag de stichting zich af dat ook rechters de sociale media lezen of wij wel altijd voor de waarheid uitkomen.

 

Dit was maar natuurlijk een stukje van de film die de verslaggever in zijn bezit heeft in de gehele film geeft de William Schrikker Groep toe dat men grove fouten heeft gemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat Dhr Fleere de moeder van zijn kinderen is kwijt geraakt, door alle omstandigheden nog voor zijn rechten vecht die vandaag licht in de duisternis bracht hoe men twee strijdige verklaringen op punten van inhoud toe heeft gegeven, nogmaals elk antwoord is Coret.

16924_885104198240601_1007035472845852344_n

10616326_692991130785243_4386574792652353032_n

Word vervolgd….

Reacties zijn gesloten.