Wetboek van Strafvordering

img01666-20130606-1928

Het mag natuurlijk niet zo zijn dat Ambtenaren heilig worden verklaard terwijl zij zelf een Licht verstandelijke Gehandicapte persoon in een gesprek aan zetten tot een overtreding van de wet waar een gevangenisstraf van meer dan vier jaar op staat?

Natuurlijk schrijdend is dat de persoon bij zijn superieuren de kans heeft gekregen wat logies is als men een verhaal leest in de sociale media waar een moeder is vermoord die voorkomen had kunnen worden als men op de juiste manier hadden ingegrepen.
Herhaaldelijk heeft de moeder en stiefvader maar ook de dader signalen afgegeven dat de situatie op scherp stond en moeder zelfs aangaf dat zij desnoods de sleutel van haar woning overdroeg aan de dader Reinier Rivero Garcia die zijn moeder op zes januari 2014 met 32 messteken om het leven bracht.
Hier de foto van de dader.

Jeugdzorg

Beest slacht zijn moeder af.

Die totaal geen respect toonde voor zijn lieve moeder Marlen Garcia Cepero die dag in dag uit voor dit monster klaar stond, maar totaal geen medewerking kreeg van de Gemeentelijke Ambtenaar die aangesteld was om (EX) gedetineerde terug te begeleiden weer in de samenleving. maar schijnbaar geen moeite mee heeft, een paspoort gewoon te gebruiken die geregistreerd stond bij de politie als vermist en ondanks deze terug gevonden was niet meer gebruikt mocht worden, men toch de dader die in de wet als Licht verstandelijke Gehandicapte persoon staat bestempeld geen probleem mee hebben om een WIA uitkering aan te vragen bij het UWV zolang hij zijn paspoort maar niet toont aan de instanties als politie? Want UWV controleert niet of het paspoort in het systeem als geregistreerd staat?

Men overtreed hier dus Wetboek van Strafvordering gelet op Artikel 160, 161 en 162 .

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

  • a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

  • b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

  • c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

 

10387230_686393584778331_1804890890210287352_n

18838_100260706673538_7574805_n

Het is natuurlijk vreemd dat verslaggevers onder druk worden gezet om media stukken gelet op de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting te wissen om zo de mistoestanden in de doofpot te krijgen.
Het kan niet zo zijn dat de media telkens word aangevallen omdat instanties niet zo blij zijn met fouten die worden gemaakt door hun eigen instanties, zij zelf de plicht hebben om de persoon in aanzien ter verantwoording te roepen en hierop maatregelen te nemen als blijkt dat de Ambtenaar niet met de waarheid naar buiten is gekomen.
Verslaggevers hebben het recht om juist de mistoestanden aan de kaak te stellen waar het in de samenleving is misgegaan om zo de fouten die zijn gemaakt in de toekomst te kunnen voorkomen.
Luistert hier het gesprek af die is opgenomen door de moeder verder uitleg is hier niet meer nodig.

 

 

Reacties zijn gesloten.