Dreigen naar Journalisten..

Direct nieuws overzicht Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed mistoestanden?

Steeds meer Journalisten of zij nou werkzaam zijn voor de gevestigde media of de onafhankelijke media , krijgen steeds meer te maken met dreigenmenten om artikelen foto’s die al door de eisende partij zelf publiek in het openbaar zijn gezet en dus deelbaar zijn wanneer er een zaak afspeelt die het daglicht niet kunnen verdragen.

Wanneer een publieke ambtenaar die zelfs in dienst is genomen om ( gedetineerde) Beesten op het rechte pad te houden zie deze link: http://www.purmerend.nl/content/nazorg-ex-gedetineerden

Dan begrijpen de nabestaande nog steeds niet wat men bedoelde met de volgende tekst??

 

Als je binnenkort weer vrij bent wil je vast al een aantal zaken regelen. Je hebt straks woonruimte nodig en een inkomen en misschien ook advies en bemiddeling voor schulden of zorg. Een aantal dingen kun je nu al voorbereiden.

Waar moet een gedetineerde dan wonen? Heeft men woonruimte tot hun beschikking om een nieuwe start te maken?

Men dwingt een moeder een zoon in huis te nemen en zelfs zo te liegen dat men de goedkeuring heeft met de bewindsvoeder om de wet te overtreden om moeder niet te korten?
Zie de teksten die letterlijk  worden vermeld waar Jeroen Vermeulen zie op deze link hier  de taak heeft om ook het beest aan een zelfstandige woonruimte te helpen? Hoe lang was men al op de hoogte toen het beest Reinier Rivero Garcia zijn moeder met 32 messteken om het leven bracht vrij kwam in augustus 2013? Waarom is toen niet het traject in gezet om het beest aan een zelfstandige woonruimte te helpen, men had immers meer dan een jaar de tijd om dit te regelen TOCH?

Voor dat men weer te werk gaat met de poetsmachine hebben wij natuurlijk even het bewijs opgeslagen als dat de links straks aan geven pagina kan niet gevonden worden?

Nazorg het beest.

nazorg het beest 1

Nazorg het beest 2

nazorg het beest 3

Woonruimte

Je woonde zelfstandig – Als je een uitkering had, is deze gestopt toen je in detentie ging. Als je (langer) vastzit kan dit problemen geven bij het doorbetalen van je vaste lasten w.o. de huur van je woning
Overleg in dat geval met de casemanager in de gevangenis of je mogelijkheden kunt vinden om de huur door te betalen, bijvoorbeeld door je spaargeld te gebruiken of een beroep te doen op je familie. Misschien kun je met de woningbouwvereniging afspraken maken over gespreide betaling van de huur. De medewerkers nazorg van de gemeente Purmerend kunnen hierbij soms helpen.

Inschrijven voor een huurhuis – In Purmerend en de regiogemeenten bedraagt de wachttijd voor een huurhuis meerdere jaren. Het is dus belangrijk je direct in te schrijven, bijvoorbeeld bij www.woningnet.nl, dat kost € 50,-.

Algemene opvang – Heb je nog geen woon- of verblijfplaats als je vrijkomt, dan kun je misschien gebruik maken van  het Algemeen Opvangcentrum Purmerend. www.opvangcentrumpurmerend.nl

Aangepaste woning – Heb je een aangepaste woonvorm nodig? Als je verslaafd bent of psychische problemen hebt dan kunnen de medewerkers nazorg bemiddelen bij een passende oplossing.

Wij laten even hier nogmaals het gesprek horen tussen de falende instanties die zijn opgenomen door de moeder en die na het uitlezen van NFI in bezit zijn gekomen van de onafhankelijk journalist die tot de conclusie is gekomen dat zowel moeder als stiefvader niet het aanbod is gedaan om het beest op te vangen in het opvangcentrum? Waarom heeft men deze mogelijkheden niet aangeboden aan de moeder die in het gesprek samen met stiefvader aangaven dit kan niet langer zo. Het beest kan niet langer meer bij zijn moeder wonen met alle gevolgen van dien? Uit het rapport OM blijkt uit de verklaringen dat men wel degelijk wist dat dit verkeerd zou aflopen.. Wie is hier schuldig aan en waarom zijn er in de NAZORG traject zoveel fouten gemaakt en de gemeente hun jurist in zetten om falende personen met foto’s die allang op staande voet hadden moeten worden ontslagen tot het aanzetten van een misdrijf om met een paspoort die bij Politie staat geregistreerd alsnog een uitkering aan te vragen bij het UWV?

Reacties zijn gesloten.