Gemeente Purmerend Verwarde Personen?

Direct nieuws overzicht Dhr. xxx Teammanager Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam een brief laten uitgaan. We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de (dodelijke) waarheid staat?
Nu blijkt de naam te zijn veranderd in
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam heet Jeugdbescherming!
Waarom de naam te veranderen, kleeft daar zoveel bloed mistoestanden?

 

csm_gemeentesecretaris_150a66d575

Mvr Smulders hoofdverantwoordelijke voor Jeroen Vermeulen per direct de Gemeente verlaten zonder afscheid?

0_3y7szplqq3_z8b2tty0yzya4n89jgxptimu-zxgow6gdj8i3szxt90nxzsn6tijshgspb4rz3v8i

Jeroen Vermeulen werkzaam als Ambtenaar voor Boefjes die terug moeten keren in de Purmerendse samenleving maar schijnbaar daar niet zo goed in is en vergeet zijn meerdere in te lichten in dit geval Mvr Smulders die wel heel snel het stadhuis heeft verlaten zonder een mooie afscheid toch wel erg vreemd is te noemen.. Zelfs binnen de raad een bosje bloemen af kon?

Jeroen Vermeulen werd weer bij gepraat door Theo Palatta van het leger des Hel. gezien ook de opnamen die in bezit is van de redactie Hij persoonlijk een bezoek bracht aan Reinier Rivero Garcia die uit zijn bed veerde om met een steekwapen hem neer te steken en deze er voor koos om zich terug te trekken en richting de Politie Purmerend te stappen. Hier is verder niks mee gedaan. Wel stuurde deze man.

3105_381400915262946_1621002809_n

Een fijne kerstkaart.

 

Intro

Vervolgens ziet men de volgende kamer waar het beest Reinier Rivero Garcia in leeft en zijn lieve moeder ten einde raad is met de nabestaande en telkens aan de deur kloppen voor de hulp voor verwarde personen die door verschillende instantie goed in beeld waren of liep men met oogkleppen op en heeft ook politie binnen huisbezoek dit niet waargenomen?

Schijnbaar was deze zieke geest wat ook naar voren kwam in de rapporten die zijn ingezien door de nabestaande nog niet genoeg verward en kon hij ook nog voor de moord een man van 65 jaar in Purmerend in elkaar slaan en de volgende dag fluitend weer naar buiten liep zonder dat de officier van justitie het dossier had gelezen en deze gevaarlijke gek nooit meer in vrijheid had gesteld.

Het resulteerde dat een lieve moeder 47 jaar oud op 06-01-2014 met 32 messteken om het leven werd gebracht. De nabestaande in dit geval de vader met een schuld achterbleef om de wens van zijn lieve (ex) vrouw de moeder van zijn kinderen te kunnen verwensen en hiermee Pedagogisch de wens van zijn kinderen heeft ingevuld. Het was te laat een lieve moeder heeft nu ook binnen de Gemeente Purmerend de raad aan het denken gezet over verwarde personen en begeleid wonen.

Moord door zoon Reinier Rivero Garcia

R.I.P Marlen Garcia Cepero 06-01-2014 + o6-01-2016

Net bekeken net afgesloten gaan nu verder in besloten zetting zonder publiek en heeft te maken met verwarde personen die in Purmerend rond lopen.. Kijk al zit Groep Hop Purmerend (nog) niet in de Raad blijkt wel weer dat Marlen een signaal heeft afgegeven en men nu wel bereid is na oplossingen te kijken. Prettige avond FB vrienden het was een zeer inhoudelijke avond die ik op afstand heb gevolgd om juist emoties buiten beschouwing te laten en dit verder kan uitwerken op mijn weblog.

Registratienummer:
1250216
Onderwerp:
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016
i. Algemeen gebruikelijke voorziening: voorziening die niet speciaal is bedoeld voor mensen
met een beperking en die algemeen verkrijgbaar is en niet of niet veel duurder is dan
vergelijkbare producten;
j. Andere voorziening: voorziening anders dan in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015;
k. Maatwerkvoorziening
:
o
p de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een
persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere
maatregelen:
1°. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een
instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede
hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen,
2°. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor
noodzakelijke vervoer,
alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen,
3°. ten behoeve van beschermd wonen en opvang;
l. Gebruikelijke hulp:
hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag
worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;
m. Beschermd wonen
:
Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende
toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het
psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het
voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor
de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen,
die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving;
n. Opvang: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten, al
dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in
staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving; Hier wil Groep Hop Purmerend het bij laten te laat maar wat zeker bekend was over verwarde personen die een gevaar voor de familie eigen moeder en de samenleving was , maar Ambtenaar Jeroen Vermeulen. Hier op foto geen moer mee deed en stop dan met bla bla muziek en lost eerst het verbogen pijn op voor je mooie weer gaat spelen in het bestuur van het college geachte wethouders.

Maar het begin is er voor de nabestaande om nu de noot nog harde te gaan kraken..

Wordt vervolgd:

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.